Tuesday, February 27, 2007

Skolpeng eller jämlikhet

Några rektorer intervjuas i DN idag och kräver att villkoren för deras skolor till större grad skall likna villkoren för friskolorna. Detta ter sig kanske inte så märkligt vid en första anblick. De citat som får mig att reagera och tänkta till är:

"- Att bilda friskola kan bli den yttersta konsekvensen. Med krympande medel klarar vi inte att agera på dagens konkurrensutsatta marknad, säger Lars Brandt, rektor för Norra real."

Och senare i texten säger Lennart Kågestam rektor för södra latins gymnasium:

”Jag hoppas verkligen att vi kan åstadkomma en förändring, för våra elevers skull. Risken är annars att vi halkar efter i den snabba utveckling som pågår.”

Det som först bör noteras är att detta är de kommunala skolor i Stockholm som har högst popularitet och inte har några som helst problem att fylla upp sina program. Varför är det just dessa skolor som vill bilda friskolor och som tycker sig ”halka efter i konkurrensen”?
Jag har inte svaret på denna fråga men det kan konstateras att om dessa skolor skulle knoppas av och bli friskolor är det en mycket olycklig utveckling.

När de skolor som har det bra förspänt blir friskolor kan de undgå kommande besparingar och på så sätt frigöra resurser till dessa skolor som redan klarar sin uppgift bra. Märk väl att det är ”konkurrensen” som får skolorna att vilja agera så här och jag tror inte att de syftar på de kommunala systerskolorna utan de nya friskolor som har etablerats. Dessa skärper konkurrensen och tävlan, framförallt om de bästa eleverna. Få är de friskolor som etablerar sig i fattiga bostadsområden och vill undervisa de minst motiverade eleverna. Utvecklingen går mot de system som finns i många andra länder som tillexempel USA där offentliga skolor är det som blir kvar endast är för dem som inte har råd med friskola. I det svenska fallet med skolpengssystemet så blir de offentliga skolorna kvar för dem som inte kan komma in på de bra privatskolorna, kanske utan att dessa skolor får mer resurser. Skolborgarrådet Lotta Edholms signaler är att man vill satsa på elitskolor.


Som Socialdemokrat kan tyckas att är ett ställningstagande för en resursfördelning där de svagaste eleverna får mest självklart. Det tycks dock som en fördelning där de skolor som behöver mest pengar får mest pengar är svårförenligt med ett skolpengssystem där varje elev har en bestämd summa pengar. Detta system skapar en marknad som bara gynnar de elever som har det lätt för sig. Många socialdemokrater är för friskolor men det är nog dags att inse att vi inte kan klara av vår jämlikhetssträvan om utvecklingen fortsätter i denna riktning.
Min lösning är: Förstatliga den kommunala skolan och sätt upp hinder för nybildade av friskolor. De senare behöver också bättre regleringar för att dessa skolor inte skall utgöra ett allvarligt hot mot jämlikheten. Så garanteras en likvärdig skola i hela landet.


Jag hoppas att min klubb och mitt förbund är med mig när vi diskuterar dessa frågor under behandlandet av det allmänpolitiska programmet.


Läs också Magnus Ljunkvists inlägg.

Andra bloggar
om: , , ,

Anton Andersson

Sunday, February 25, 2007

SSK skaffar blogg!

Nu har SSK en egen blogg!
Kolla på hemsidan om du vill hjälpa till att skriva.