Monday, March 26, 2007

Att visa sitt rätta ansikte

Nu har det gått en del månader sedan valet och tillträdslen av en ny regering. "Alliansen" gick ju som bekant till val på ett program som var starkt påverkat av socialdemokratiska värderingar. Åtminstone retorikskt. Mer arbete och mer i plånboken för vanligt folk lovades. Men nu när vi börjar se resultatet av den "nya" allianspolitiken blir det allt tydligare att det fortfarande är samma unkna högerpolitik som gäller. Nu senast uppmärksammar Metro att förtjänsten från jobbavdragen, som skulle gå till de med minst tillgångar, tvärtom i stor utsträckning går rätt ner i fickan på den tredjedel av befolkningen med tjockast plånböcker. Snacka om svek.


Kolla in artiklen här.

Andra bloggar om: , , ,

Wednesday, March 21, 2007

Intressant analys av Mona Sahlins tal

Katirne Kelios som vunnit Ola S Svensson priset för "radikal, kritisk och välformulerad idédebatt i Ola S Svenssons anda" har skrivit en intressant analys av Mona Sahlins första tal som partiledare. Inlägget handlar om identitetsanalys kontra klassanalys och finns att läsa här.

Tuesday, March 20, 2007

Framtidens konsumtion är skattefinansierad

Människor i samhället får allt större inkomster, eller uttryckt från en annan synvinkel, samhället blir allt rikare. Så vad vill vi göra med denna rikedom? När jag känner efter vad som är viktigast för mig handlar många saker om det som jag här kommer att kalla offentlig konsumtion/produktion. Det som är viktigt för mig är framförallt att jag vill ha en tunnelbana som fungerar, någon som tar hand om farmor, bra vård till alla och en rejäl bostadspolitik. Dessa saker är tilhandahållna av det ofentliga och kan därför ses som offentlig konsumtion.

Den offentliga konsumtionen är ofta sådan till sin natur att den är kollektiv i sitt utnyttjande så att den, när den väl är på plats, kan njutas av alla utan att det kostar extra för att en extra person använder den. Tänk till exemeplel på SVT som kan ses av alla och det kostar inte ett öre mer för att också jag knappar mig fram till 24 för att se en riksdagsdebatt. Tänk också på tunnelbanenätet som när det väl är på plats kan hysa en massa tåg och trafikanter utan att det kostar extra. Många ekonomer är överens om att det mest effektiva sättet att bekosta dessa investeringar eller verksamheter är via skattsedeln.


Det jag sagt hittils är för många allmänt känt. Jag skall nu komma med två påståenden och en slutsats.

- I och med digitaliseringen och informationssamhället finns nya skäl till en ökad offentlig konsumtion. Tänk på faktumet att SVT är den enda TV-kanalen som lägger ut sina produktioner gratis på internet. Här ligger styrkan i det statliga och skattefinansierade och det är med glädje jag kan konstatera att public service verkligen ligger i framkant. På detta sätt kan programen spridas och avnjutas av maximalt antal människor. Samma princip borde tillämpas när det gäller artister och musik.
Ge alla svenska artister som laddas ner tillräckligt mycket en fast ersättning från staten. Betänk att detta är det mest ekonomiskt rationella sättet att lösa en finansiering till artisterna och ett demokratiskt och jämlikt avnjutande av kulturupplevelser.

- I och med den ökade rikedomen kommer människor i allt högre grad efterfråga de tjänster som idag är offentliga. Vi kommer att ställa högre krav på stadsbyggnad, vård, omsorg och skola. Den privata konsumtionen däremot tror jag kommer att mattas av när människor inser dess meningslöshet.

Detta får mig att landa i en slutsats:
- Höj skatten och skattefinansiera mer.

Andra bloggar om: , , ,

Wednesday, March 14, 2007

Morgan Johansson på SSK-mötet: "Tillsätt en jämlikhetskommision"

Under tisdagen hade SSK möte med inbjuden gäst för att diskutera socialdemokratins ideologi och vägval. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten och fd. folkhälsoministern Morgan Johansson var på besök hos oss. Han har under hösten profilerat sig som en debattör i ovanstående frågor genom två intressanta artiklar på DN debatt som du kan läsa här och här. Morgan Johannson började med att göra en valanalys och sammanfatta det borgerliga systemskiftet som nu har inletts. Han pekade på de förändringar som sker inom vården, på bostads- och arbetsmarknaden, områden som brukar klassas som rättigheter av oss socialdemokrater men där nu liberala tankar om marknadskrafterna får fritt spelrum.
Så hur vinner vi tillbaka makten och vad finns det att göra på dessa områden där systemskiftet redan är inlett och hur är vi en stark opposition?
Morgan Johansson pekar på att om man samlar arbetarklassen och den radikala medelklassen så räcker det för att man skall vinna val. För att vinna dessa röster måste socialdemokraterna värna om jämlikheten. Denna fråga har vi i har tappat lite trovärdighet i eftersom inkomstspridningen har ökat i Sverige de senaste 15 åren trots ett långt socialdemokratiskt maktinnehav. Johansson anser att för att uppnå ökad jämlikhet och vara ett aktiv opposition i jämlikhetsfrågor bör socialdemokraterna "tillsätta en jämlikhets kommission som skall se över alla politikområden och granska dem ur ett jämlikhetsperspektiv".
Detta tycker jag är en mycket bra idé och det skulle bli tydligt för väljarna att det är framförallt jämlikhetsfrågor som vår oppositionskritik kommer att handla om.

Johansson menade att valvinnarfrågorna förutom jämlikhet är familjepolitik och klimathotet. Familjepolitiken är viktig eftersom barnfamiljerna är en viktig väljargrupp som har mycket att vinna på socialdemokratisk politik. Till exempel barnomsorg och föräldraförsäkring som är områden där socialdemokraterna kan gå fram med vallöften om satsningar, exempelvis på en extra pappamånad.

Johannson diskuterade även att det kanske är lättare att ta ut en större del av produktivitetsökningen genom arbetstidsförkortningar.
Personligen tycker jag att det är en mycket bra linje då jag tror att många människor skulle må bättre av mer. Tid som till exempel kan användas för att umgås med eventuella barn. Problemet med detta är kanske att i den hets för att tjäna mycket pengar som råder i detta tidevarv så efterfrågar människor ofta inte sänkt arbetstid om de i stället kan få högre lön. Jag kanske har fel i detta och människors inställning förändras. Det vore ju ganska logiskt att allt fler, när samhället blir rikare, börjar efterfråga mer fritid. Morgan Johansson talade inte om några radikala förslag som sex timmars arbetsdag utan talade om en långsam gradvis sänkning genom kollektivavtal vilket jag tror är rätt väg att gå.

Vi diskuterade även hur man går till väga när en borgerlig majoritet säljer ut det som socialdemokratiska majoriteter bygger upp. Johansson trodde inte, som en del i klubben, att expropriering var ett alternativ. Om en sjukhus var sålt till en privat aktör tyckte han däremot att det kunde vara ett alternativ att bygga ett nytt sjukhus och klippa de offentliga banden med det gamla. På så sätt kan den privata vården trängas undan av den offentliga.

Vi diskuterade även hur staten kan använda sina pensionsfonder till ett mer aktivt ägande och vilka för och nackdelar som finns med detta.

Sammanfattningsvis en intressant gäst som stod nära mina egna åsikter och ett intressant möte.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Jag har plecerat denna blogg i Stockholm via bloggkartan

Wednesday, March 7, 2007

SSK i Stockholms Tidningen: "Valförlusten inte bara Göran Perssons ansvar"


(Denna artikel publicerades i senaste numret av Stockholms Tidningen)


Efter valförlusten hände något efterlängtat i vårt parti. Såväl gräsrötter, däribland vi själva, som ledande företrädare för partiet började tala om behovet av förnyelse. Förnyelse i form av en vitalisering av våra idéer samt en större öppenhet och interndemokrati inom partiet.
Efter valförlusten tog vår partiordförande Göran Persson sitt ansvar för den uppkomna situationen och avsade sig förtroendet att leda partiet. Ett hedervärt beslut som visar på gott omdöme. Frågan vi vill ställa med denna artikel är: är detta tillräckligt åtgärder för förnyelse?
Det Socialdemokratiska Arbetarpartiet leds inte enbart av en partiordförande. Bakom sig har han/hon en partistyrelse och ett verkställande utskott som har ett minst lika stort ansvar för valnederlaget. Det är beklämmande att en stor majoritet väljer att sitta kvar på sina poster. Anser de sig inte ha någon egen del i valresultatet?
Ansvarsfrågan kring valförlusten kan inte betraktas som avslutad i och med Göran Perssons avgång. Frågan som hänger kvar i luften är hur vi ska kunna skapa en ny politik med så många gamla företrädare för den förda politiken. Ingen vågar gripa tag i detta problem, ett troligt skäl är att de som ställt upp länge för partiet skulle kunna ta illa vid sig av en ordentlig debatt. Men med handen på hjärtat och med valanalysgruppens arbete som underlag går inte att blunda för det faktum att fler än Göran Persson faktiskt bär ansvar för valutgången.
Följande citat från en VU-ledamot är ett exempel på ett mycket olyckligt synsätt: ”Jag har inga som helst planer [på att avgå]. Jag valdes på kongressen i Malmö [2005!] och sitter fram till 2009”

I mars kommer vi att välja ny partiledare vilket är bra som ett första steg. För att vi på allvar ska kunna vitalisera vår politik och vinna valet 2010 krävs att förnyelsen kommer igång i god tid. Ur detta perspektiv är det inte rimligt att vänta till ordinariepartikongressen 2009. Risken är då att vi inte hinner mobilisera nya krafter i tid. Det är av den anledningen vi vill uppmana enskilda förtroendevalda i partistyrelsen och det verkställande utskottet att på eget initiativ ställa sina platser till förfogande till kongressen i mars.
Det är av yttersta vikt att den högsta ledningen har medlemmarnas förtroende.
Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm (SSK) efterlyser härmed en debatt i frågan.

SSK, Februari 2007

Andra bloggar om: , ,