Wednesday, March 14, 2007

Morgan Johansson på SSK-mötet: "Tillsätt en jämlikhetskommision"

Under tisdagen hade SSK möte med inbjuden gäst för att diskutera socialdemokratins ideologi och vägval. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten och fd. folkhälsoministern Morgan Johansson var på besök hos oss. Han har under hösten profilerat sig som en debattör i ovanstående frågor genom två intressanta artiklar på DN debatt som du kan läsa här och här. Morgan Johannson började med att göra en valanalys och sammanfatta det borgerliga systemskiftet som nu har inletts. Han pekade på de förändringar som sker inom vården, på bostads- och arbetsmarknaden, områden som brukar klassas som rättigheter av oss socialdemokrater men där nu liberala tankar om marknadskrafterna får fritt spelrum.
Så hur vinner vi tillbaka makten och vad finns det att göra på dessa områden där systemskiftet redan är inlett och hur är vi en stark opposition?
Morgan Johansson pekar på att om man samlar arbetarklassen och den radikala medelklassen så räcker det för att man skall vinna val. För att vinna dessa röster måste socialdemokraterna värna om jämlikheten. Denna fråga har vi i har tappat lite trovärdighet i eftersom inkomstspridningen har ökat i Sverige de senaste 15 åren trots ett långt socialdemokratiskt maktinnehav. Johansson anser att för att uppnå ökad jämlikhet och vara ett aktiv opposition i jämlikhetsfrågor bör socialdemokraterna "tillsätta en jämlikhets kommission som skall se över alla politikområden och granska dem ur ett jämlikhetsperspektiv".
Detta tycker jag är en mycket bra idé och det skulle bli tydligt för väljarna att det är framförallt jämlikhetsfrågor som vår oppositionskritik kommer att handla om.

Johansson menade att valvinnarfrågorna förutom jämlikhet är familjepolitik och klimathotet. Familjepolitiken är viktig eftersom barnfamiljerna är en viktig väljargrupp som har mycket att vinna på socialdemokratisk politik. Till exempel barnomsorg och föräldraförsäkring som är områden där socialdemokraterna kan gå fram med vallöften om satsningar, exempelvis på en extra pappamånad.

Johannson diskuterade även att det kanske är lättare att ta ut en större del av produktivitetsökningen genom arbetstidsförkortningar.
Personligen tycker jag att det är en mycket bra linje då jag tror att många människor skulle må bättre av mer. Tid som till exempel kan användas för att umgås med eventuella barn. Problemet med detta är kanske att i den hets för att tjäna mycket pengar som råder i detta tidevarv så efterfrågar människor ofta inte sänkt arbetstid om de i stället kan få högre lön. Jag kanske har fel i detta och människors inställning förändras. Det vore ju ganska logiskt att allt fler, när samhället blir rikare, börjar efterfråga mer fritid. Morgan Johansson talade inte om några radikala förslag som sex timmars arbetsdag utan talade om en långsam gradvis sänkning genom kollektivavtal vilket jag tror är rätt väg att gå.

Vi diskuterade även hur man går till väga när en borgerlig majoritet säljer ut det som socialdemokratiska majoriteter bygger upp. Johansson trodde inte, som en del i klubben, att expropriering var ett alternativ. Om en sjukhus var sålt till en privat aktör tyckte han däremot att det kunde vara ett alternativ att bygga ett nytt sjukhus och klippa de offentliga banden med det gamla. På så sätt kan den privata vården trängas undan av den offentliga.

Vi diskuterade även hur staten kan använda sina pensionsfonder till ett mer aktivt ägande och vilka för och nackdelar som finns med detta.

Sammanfattningsvis en intressant gäst som stod nära mina egna åsikter och ett intressant möte.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Jag har plecerat denna blogg i Stockholm via bloggkartan

No comments: