Wednesday, March 7, 2007

SSK i Stockholms Tidningen: "Valförlusten inte bara Göran Perssons ansvar"


(Denna artikel publicerades i senaste numret av Stockholms Tidningen)


Efter valförlusten hände något efterlängtat i vårt parti. Såväl gräsrötter, däribland vi själva, som ledande företrädare för partiet började tala om behovet av förnyelse. Förnyelse i form av en vitalisering av våra idéer samt en större öppenhet och interndemokrati inom partiet.
Efter valförlusten tog vår partiordförande Göran Persson sitt ansvar för den uppkomna situationen och avsade sig förtroendet att leda partiet. Ett hedervärt beslut som visar på gott omdöme. Frågan vi vill ställa med denna artikel är: är detta tillräckligt åtgärder för förnyelse?
Det Socialdemokratiska Arbetarpartiet leds inte enbart av en partiordförande. Bakom sig har han/hon en partistyrelse och ett verkställande utskott som har ett minst lika stort ansvar för valnederlaget. Det är beklämmande att en stor majoritet väljer att sitta kvar på sina poster. Anser de sig inte ha någon egen del i valresultatet?
Ansvarsfrågan kring valförlusten kan inte betraktas som avslutad i och med Göran Perssons avgång. Frågan som hänger kvar i luften är hur vi ska kunna skapa en ny politik med så många gamla företrädare för den förda politiken. Ingen vågar gripa tag i detta problem, ett troligt skäl är att de som ställt upp länge för partiet skulle kunna ta illa vid sig av en ordentlig debatt. Men med handen på hjärtat och med valanalysgruppens arbete som underlag går inte att blunda för det faktum att fler än Göran Persson faktiskt bär ansvar för valutgången.
Följande citat från en VU-ledamot är ett exempel på ett mycket olyckligt synsätt: ”Jag har inga som helst planer [på att avgå]. Jag valdes på kongressen i Malmö [2005!] och sitter fram till 2009”

I mars kommer vi att välja ny partiledare vilket är bra som ett första steg. För att vi på allvar ska kunna vitalisera vår politik och vinna valet 2010 krävs att förnyelsen kommer igång i god tid. Ur detta perspektiv är det inte rimligt att vänta till ordinariepartikongressen 2009. Risken är då att vi inte hinner mobilisera nya krafter i tid. Det är av den anledningen vi vill uppmana enskilda förtroendevalda i partistyrelsen och det verkställande utskottet att på eget initiativ ställa sina platser till förfogande till kongressen i mars.
Det är av yttersta vikt att den högsta ledningen har medlemmarnas förtroende.
Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm (SSK) efterlyser härmed en debatt i frågan.

SSK, Februari 2007

Andra bloggar om: , ,

No comments: