Friday, April 20, 2007

SD i TV

Så kom till sist debatten mot Sverigedemokraterna. I TV4 under torsdagskvällen mötte Mona en företrädare för den extrema högern och som väntat kom invandring att dominera debatten.

Länge förvägrades Sverigedemokraterna den scen som en TV-debatt med Socialdemokraterna onekligen utgör. Men nu i ljuset av Sverigedemokraternas valframgångar och Folkpartiets beslut att möta dem i debatt var det så dags. Men är det rätt? Det är naturligtvis en fråga som får besvaras av historien men jag måste erkänna att jag är något tveksam. Sverige är trots allt ett av de få europeiska länder som inte har ett höger extremistiskt parti i sitt parlament och en skillnad har varit att högerextremisterna här inte fått tillgång till mediautrymme. Senaste åren har Sverigedemokraterna emellertid fått mer och mer plats och nu kan mycket väl dammportarna ha öppnats. Och de blir nog mycket svåra att stängas.

Samtidigt så finns det argument för att ta debatten. 1. Sverigedemokraternas paradargument, att de utestängs av etablissemanget, kanske ruckas något. 2. De blir tvungna att stå tillsvars för sina argument och kan inte fortsätta stå och mala ut propaganda oemotsagda. 3. Dessutom finns det en demokratisk aspekt att ta hänsyn till och det är tveksamt om det är helt moraliskt riktigt att försöka stänga ute obehagliga åsikter.

Onekligen har dock Sverigedemokraterna allt att vinna på sådana här tillställningar. Som litet parti under 4 % -spärren gör det inget om så 90 % av tittarna blir avskräckta av vad de får höra, det räcker ju att 6 % blir övertygade för att de nästan ska dubbla sitt väljarunderlag. Dessutom, vilket är det jag fruktar mest, kan debatter som dessa påverka själva samhällsklimatet. Det är den erfarenheten jag tycker mig kunna skönja i flera europeiska länder under de senaste 10-15 åren. En efter en tar framförallt högerpartier upp retoriken och problemformuleringar i hopp om att vinna väljare. Och när en sådan process väl sätter igång så blir samhället snabbt hårdare och mer barbariskt. Inte bara för att de politiska besluten blir mer människofientliga utan också för att en del medborgare snappar upp eller stärks i sin främlingsfientlighet vilket direkt drabbar enskilda i vardagslivet. Det är då det blir riktigt hemskt. När vardagsrasismen slår i affärerna, i skolorna, på anställningsinterjuver, i mötet med myndigheter, på krogen, i bostadsköerna... det är då främlingsfientligheten börjar vinna på riktigt.

Även om vi står oss väl i debatterna, även om vi lyckas locka fler väljare med vår solidaritetstanke, även om vi får fler att förstå vilket monster rasismen är, så finns alltid risken att samhällsklimatet i sig förändras och hårdnar. Att det blir legitimt att måla upp invandrare som ett problem och beskylla än det ena och än det andra på invandringen. Hur ska en lärare förhindra främlingsfientliga yttringar i skolan om de är ok i TV-debatten? Hur ska fördomar kunna motverkas i arbetslivet om Sverigedemokraterna anses vara en legitim samtalspartner? Vem ska sätta stopp för nedvärderande kommentarer på fritids om de bara är upprepningar från de politiska diskussionerna? Det är den här utvecklingen som jag är rädd för. Det är det här som får det att vrida sig i magen på mig när jag ser höger extremismen föra fram sina åsikter i TV.

En sak är åtminstone säker. För 20 år sedan var Sverigedemokraterna ett litet obskyrt nynazistiskt parti i periferin. Igår fick de delta i TV-debatten. Utan tvekan är det i sig en stor framgång för dem och Sverige har blivit lite mer otryggt och lite kallare.


Andra bloggar om: , , , ,


6 comments:

Mattias Sääksjärvi said...

Att socialdemokratin nu tar debatten mot sverigedemokraterna är verkligen kontroversiellt. Jag håller med Jonas om att det är ett svårt ställningstagande. Det jag saknar är dock inte främst en debatt mot Sverigedemokraterna utan en radikal socialdemokratisk integrationspolitik. Det kan aldrig vara en slump att rasistiska partier växer fram samtidigt som klyftorna i samhället växt enormt under de senaste 10 åren. Det är något vi är ansvariga för och det är där vi måste börja tråden innan vi står i tv-studios.
Om vi ska ta debatten med sd, vilket jag nog ändå nånstans tror vi måste göra trots allt, måste vi ju först vara förbereda och ha svar på tal. Det tycker jag inte (s) har än så länge...

jonas said...

Man kan ju tänka sig att en debatt med SD skulle få det positiva resultatet att vi faktiskt tar tag i integrationspolitiken på allvar. Det skulle vara det bästa botemedlet mot SD.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anton Andersson said...
This comment has been removed by the author.
Anton Andersson said...

Håller med det som sagts tidigare. Även om jag måste poängtera att det är något ganska vackert över våra multikulturella förorter. Att se en liten flicka i slöja sparka fotboll tillsammans med barn med rötter i en stor del av världen är vackert.

Men jag tycker dock att man också måste se att invandringen ställer höga krav på det samhälle som skall ta emot sina nya invånare. Mycket stora resurser måste satsas på skolorna och på mottagningen. Jag är heller inte främmande för att man skall tvinga fler kommuner att hjälpa till med välkomstarbetet.
Jag tycker även att vi måste inse att det kan finnas problem om vissa kommuner får ta emot allt för många invandrare. Jag tycker att den socialdemokratiska flyktingpolitiken på många sätt varit ganska ansvarsfull.

Vi har ett solidariskt ansvar gentemot de männskor som flyr undan krig och förföljelse.
Dessutom har invandringen räddat Sverige en gång, ekonomiskt, och jag tror att den kan göra det igen.

Det får mig att landa i att det inte finns något alternativ till en öppen och rättvis invandrings och flykting politik.
Låt oss ta debattn med SD men vi skall inte vara naiva.

Mattias Sääksjärvi said...

Det konstiga med främlingsfientligheten är att vi alla är överrens om att det egentliga problemet är klyftorna, samtidigt har vi en partiledning som säger allt annat än just det. Skum skumma sosseparti