Saturday, May 19, 2007

politisk förnyelse - betyder det att gå till höger?

Det pågår nu som alltid en politisk strid inom det socaldemokratiska partiet. Bedömare har valt att dela upp falangerna i "förnyare" och "tradintionalister". Andra har valt att kalla förnyarna för "höger" och traditionalisterna för "vänster". Vissa hävdar naturligtvis att en sådan vänster höger terminologi är meningslös. Det kan i vissa frågor vara sant. Samtidigt är det ganska tydligt att de som blivit kallade förnyare är mer höger än de som kallas traditionalister.
Det ger, tycker jag, en mycket tråkig bild. Man är alltså höger om man vill förnya sig. Det går inte att förnya åt vänster?

Jag skall strax ge min syn på svaret på frågan men först måste vi reda ut vilka som just nu är de som definierar förnyarna och vilka som ivrigast talar om behovet av förnyelse inom socialdemokratin. För det första är det de borgerliga oppiniosbildarna som vill se en socialdemokrati som går åt höger så att de borgerliga partierna kan gå ytterligare åt höger. Därför talar de ständigt om behovet av förnyelse inom socialdemokratin och bejublar varje förslag de tycker går i den riktigen. Den andra stora gruppen är socialdemokraterna själva som internt talar om behovet av förnyelse. Ofta kommer det i samband med någon valanalys och många talar ganska luddigt och utan tydlig rikting vad denna förnyelse ska innebära. Man använder begrepp som "närmare väljarna" och ett ändrat ledarskap. Hos vissa är det politiska budskapet mer tydligt, och då handlar det oftast om något steg åt höger.

Så tillbaka till frågan. Kan inte en förnyelse åt vänster ske? Det tror jag absolut. Problemet är att det saknas nya idéer och konkreta föslag som fungerar för nutiden. Vänstern inom socialdemokratin har ett starkt teoretiskt grund att falla tillbaka på. Man har de gamla böckerna och vet vad som har fungerat förut. Man vill tillbaka till välfärdskapitalismen när man kunde kontrollera ekonomin på ett annat sätt än man kan idag. Som jag ser det saknar man till stor del nya idéer och man hamnar ofta i nostalgiska diskussioner om arbetarrörelsens ursprung. Problemet med detta är att nya förslag och tankar har svårt att få plats. Tankar som på ett mer aktuellt sätt kan se till dagens möjligheter och problem.

Förnyarna eller partihögern har haft moderna vetenskaper som nationalekonomin och tidsandan till sin hjälp som har varit bra på att uttolka världen med hjälp av de perspektiven och verktygen.

Partivänstern har å sin sida haft svårt att anamma den nationalekonomiska forskningen. Detta är helt naturligt eftersom den forskning som bedrivits ofta gett argument åt vidare avregleringar och privatiseringar som parivänstern velat motsätta sig.

Där någonstans tycker jag att vi står idag. En vänster som av brist på tillräckligt starka byggande idéer riskerar att fastna i gamla förslag. Högern å sin sida ligger ofta väldigt nära den borgerliga politiklen och får ägna mycket energi åt att förklara vad det är som skiljer dem från de borgerliga. Detta är inte heller en bra väg att gå och jag tror att också det kan leda till att vårt partis inflytande marginaliserats.
Jag hoppas på en vital ideologisk debatt där förnyelse inte behöver betyda att man tror att skattenivån måste sänkas och att mer måste säljas ut och privatiseras.

Vi kan inte heller gå bakåt i tiden. Vi måste framåt. Låt studentförbundet visa vägen!

Andra bloggar om: , , , ,

Friday, May 11, 2007

SMS-lån

Pengarna är slut! Var kurslitteraturen för dyr? Veckopengen för liten? Har kompisarna allt det du önskar men inte har? Inga problem, ett SMS och pengar på kontot inom 15 minuter. Svårt att betala hyran? Du behöver inte längre be släkt om vänner om hjälp. SMS-lån känner ingen skam. Du behöver inte mjuka upp en banktjänsteman längre. Jag som sumpat både ett och två kontokort vet hur jobbigt det är att förklara sig för dessa människor. Har de ingen medkänsla?

Men STOPP. Var det verkligen så enkelt? En undersökning som DN låtit göra visar idag hur tusentals unga människor hamnat i kronofogdens register när de inte kunnat betala tillbaka vad de lånat. Räntorna är höga, ett lån på 3000 kostar i slutändan minst 3600. Just nu prövas fenomenet med SMS-lån i Marknadsdomstolen. Jag hoppas att den reklam vi ser i tunnelbanan idag försvinner. Att unga människor skuldsätter sig får konsekvenser, inte enbart för de enskilda individerna, utan för samhället i stort. Vi får ungdomar som plötsligt inser att de inte får ta "riktiga" lån på grund av betalningsanmärkningar och vem ska styra upp tillvaron för dem? Och vem ska hjälpa dem som inte kan sluta låna för att bekosta konsumtion, spel eller annat?

För att hindra den här typen av lån behövs politiska insatser och mer information, och för att avsluta med en gammal moralkaka: Nej, pengar gör oss inte lyckliga.

Wednesday, May 2, 2007

Vart tog folkrörelse Centern vägen?

Av en händelse hittade jag Kungsholmstidningen idag på tunnelbanan. Ni vet, en av de där gratis tidningarna som man får hem i brevlådan någon gång då och då.

I det här numret fanns ett helt uppslag om hur den lokala sosse-föreningen arrangerade valborgsfirandet i Rålis. På uppslaget poserade den upprörda ”tonårsföräldern” Lotta Nordfeldt som ansåg att sossarna våldtog(!) parken med sin närvaro. Vad som inte nämnde var dock att samma Lotta också är aktiv Centerpartist och knappast någon representant för Kungsholmens tonårsföräldrar. Nu kan man naturligtvis knappast förvänta sig någon politisk hederlighet från den nya Timbro Centern men man tycker ju att journalisten åtminstone borde ta sig tid att googla sina källor innan publiceringen.

Jag vill minnas att också Centern en gång för länge sedan var en folkrörelse och säkerligen arrangerade diverse tillställningar land och rike runt. Säkerligen också ett och annat valborgsfirande.

Själv vill jag ge en eloge till Sossarna på Kungsholmen som offrade sin kväll för att fixa och dona med allt som behövdes fixas och donas med för att arrangemanget skulle gå av stapeln. Det är alltid bra och alltid viktigt att vi tar oss tid att genomföra sådana arrangemang. Det är ett sätt att minska avståndet mellan de politiskt aktiva och resten av medborgarna som är guld värt.