Wednesday, July 18, 2007

Identitetspolitik?

Det pågår en intensiv diskussion inom socialdemokratin just nu som rör det som kallas "identitetspolitik".

Identitetspolitik går i korthet ut på att uppmärksamma olika förtryckta grupper för att skapa en politik för dem. Dessa grupper kan vara HBT, handikapade eller invandrade etc eller en kombination av dessa. Som jag tipsat om tidigare på bloggen har Katrine Kielos skrivit några inlägg där hon argumeterar mot identitets politiken och för en vad hon kallar strukturell politik som syftande till att inte dela in människor i fack. Så tolkar jag det hela i alla fall.

Roya har skrivit ett intressant inlägg där hon argumenterqar för ett idéntspolitiskt syssätt och den efterföljande debatten är intressant.
Även på klubbens studie cirkel debatterades dessa frågor igår.
Jag kan konstatera att detta är en viktig politiskt debatt inom socialdemokraterna just nu.

Min åsikt är att den ekonomiska aspekten (klass) fortfarande är den viktigaste eftersom pengar betyder makt. Jag tycker absolut att vi måste ta in fler perspektiv i våra analyser för att kunna ställa oss på de förtrycktas sida, och detta är det viktigaste vi har framför oss fram till 2010, men ett överbetonande av olika grupper och identiteter riskerar att missa att samhället till väldigt stor del styrs av ekonomiska faktorer.

Andra bloggar om: , , ,

Saturday, July 14, 2007

Tack Tage!

Mera länktips! Denna gång från, kan tyckas, oväntat håll. Fick tips om att Tage G skrivit i svenskan om grundlagsutredningen. Såhär under sommaren är det kanske inte den fråga som gör oss unga engagerade mest engagerade, men lik förbannat handlar det om viktiga frågor. Vad tycker vi om personval? Om längre mandatperioder? Vad gynnar det vi eftersträvar, egentligen?

Mest intressant i debattinlägget är kanske kravet på grundlagsskydd av vissa fackliga rättigheter (Vilka menas!?) mest förvånande är kommentaren: Om folkomröstningsinstitutet på gott och ont ska vara kvar i grund­lagen så bör det användas. Fler folkomröstningar eller bara en slopad myndighet?

Tage sitter kanske inte på svaren. Dessa måste vi tillsammans mejsla ut, vid makten eller i opposition. Ser (trots kongressförberedleser till leda) fram emot många och långa diskussioner i höst!

Länk:SvD

Andra bloggar om: , , , ,

Friday, July 6, 2007

EU vid vägs början? Låt oss omkullkasta tanken om marknaden i första rummet.

Göran Rosenberg skriver idag ett viktigt inlägg på DN:s ledarsida. Hans artikel beskriver att EU från början varit ett ekonomiskt projekt med freden som syfte. Den ekonomiska utvecklingen har dock inte följts av en politisk som kan styra.

Från artikeln:
"Den andra slutsatsen är att den ekonomiska gemenskapen i EU slutligen måste anpassas till den politiska. Att de långtgående krav på nationell anpassning som i längden förutsätter en stark politisk gemenskap, måste reduceras till krav som kan bäras av den gemenskap som finns, det vill säga till krav som politiskt kan legitimeras och genomdrivas i tjugosju vitt skilda och delvis djupt åtskilda nationalstater. Det innebär att mindre hänsyn bör tas till "dogmen om den fria konkurrensen"(Nicholas Sarkozy), och större hänsyn till nationella böjelser och bedömningar. Att det bör till mer än ett EU-domslut för att häva nationell lag. Att en mindre "perfekt" marknad bör vara den rimliga konsekvensen av en försvagad politisk gemenskap. "


EU kan för vänstern inte vara ett ekonomiskt projekt utan måste främst vara ett politiskt. Vi måste därför börja ifrågasätta det som listas som en av EU:s grunder nämligen denna fria marknaden. Den är på många sätt är oförenlig med de sociala rättigheter som unionen samtidigt vill garantera.

Det Göran Rosenberg samtidigt efterlyser i sin artikel mellan raderna, åtminstone som jag läser honom, är antingen mer överstatlighet eller att den ekonomiska gemenskapen måste göras mer oberoende av den politiska. Det sistnämnda kan för vänstern aldrig vara ett alternativ och det förstnämnda tåls att diskutera.

Personligen har jag gått från att förorda en stark överstatlighet till att landa i ett mer blandat förfarande ungefär som det som föreslås i den nya framförhandlade "mini konstitutionen".
Dock finns det fortfarande stora problem med EU:s institutioner som att insynen är för dålig och att kommissionen har alldeles för mycket makt. Att 450 miljoner människor i så hög utsträckning styrs av 25 tjänstemän med 10 000 anställda tycker jag är skrämmande. På sikt måste hela den konstitution som nu framförhandlats omförhandlas.

Vi är i EU och vi ska värka i EU. Något annat vore oklokt. Men låt oss aldrig acceptera att marknaden får gå före människan och demokratin. Inskränk då hällre den fria marknaden, denna får inte vara grunden i en politisk gemenskap.

Andra bloggar om: , , ,