Friday, September 21, 2007

Inget av sysselsättningsökningen är regeringens förtjänst enligt professor Lars Calmfors

Läser just nu makroekonomi och undervisas av riksbekante ekonomiprofessorn Lars Calmfors som bland annat kommenterar höstbudgeten i dagens SVD. Han är en känd och varm förespråkare av regeringens arbetsmarknadspolitik. På en direkt fråga från undertecknad om något av jobben som nu kommer beror på regeringens politik svarar han, tvärt emot vad finansministern påstått i debatter, att de reformer som har genomförts troligen först kommer ha effekt på längre sikt. Inget av den goda utvecklingen på arbetsmarknaden beror på regeringens åtgärder. Denna utveckling vi nu ser hade vi med andra ord haft även utan att tumskruvarna dragits åt mot sjuka och arbetslösa och utan regeringens låglönepolitik.

Calmfors är, vilket står att läsa i SVD också kritisk mot ändringen av fastighetsskatten som med den förändring som är nu bara har fördelningspolitiska effekter. Från den som inte har till den som har.
Denna regering har verkligen gett den omvända Robin hood politiken ett ansikte.

Att ta från den som inte har och ge till den som har.....


Andra bloggar om: , , , , , ,

No comments: