Wednesday, October 17, 2007

Ett sjukt inlägg av Peter Wolodarski

DN:storsatsar idag. Man ger en hel sida av tidningens ledarsida för att för att slå tillbaka mot den film som hyllats av så många och som är ett övertygande ideologiskt dokument.

Filmen handlar, i korthet, om hur misslyckat och osolidariskt det amerikanska sjukförsäkringssytemet är. Sedan visar filmen hur resten av världen valt att lösa sin sjukvård genom att solidariskt betala via skattsedeln. Michael Moore åker runt i Kanada och USA och frågar människor vad de fick betala för att få vård. Oförstående svarar de att det naturligtvis är gratis. Detta kontrasteras mot hemska historier från USA där försäkringsbolagen inte vill betala ut för vård.

Wolodarski har ett antal invändningar mot filmen. Jag hade förväntat mig att, på grund av helsidesformatet, få läsa massiv och välgrundad kritik. Jag möttes i stället av dessa invändningar.

- Filmen är inte en dokumentär eftersom den inte låter alla komma till tals.
Mig veterligen är det inte definitionen av en dokumentär. Ingen som går för att se denna film förväntar väl sig en nyanserad och vetenskaplig bild? Ingen tror väl heller att det är det man får?

"-Enligt Michael Moore leder detta till förfärliga konsekvenser för enskilda männsiskor som ibland förvägras ersättning för vård, men den empiriska forskningen ger en mer nyanserad bild av verkligheten. Det stämmer att patientnöjdheten och tillgängligheten är sämre jämfört med tidigare. Men stora genomgångar av litteraturen visar att managed care kapar kostnader utan att kompromissa med vårdkvaliteten. I "Sicko" förekommer det Kalifornienbaserade vårdföretaget Kaiser Permanente, som Michael Moore framställer i skräckdager och kontrasterar mot den statliga brittiska jätten NHS.

-En liknande jämförelse gjordes för några år sedan i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal. Den visade att Kaiser uppnår väsentligt bättre vårdresultat än NHS till ungefär samma kostnad. Författarna förklarar detta med Kaisers helintegrerade sjukvårdssystem. Patienterna behandlas på ett mer kostnadseffektivt sätt och företaget verkar på en konkurrensutsatt marknad.

Den empririska forskningen ger alltså en mer nyanserad bild än Michael Moore. Förväntas jag bli förvånad? Filmens poäng är att den vanliga statligt finansierade vården är bättre än amerikansk eftersom den är mer rättvis och totalt ger en bättre hälsa för befolkningen. Filmen gör poäng av hur fel det blir när företag tillåts tjäna pengar på vård. Hur fel det blir när ett företag försöker maximera sin vinst på denna så kallade ”marknad”. Filmen visar hur vackert det är med solidarisk vård där alla hjälps åt och vars syfte är att komma alla till del efter behov.

Wolodarski invänder att fel och brister finns även i Sverige som vänskapskorruption och han drar upp tre ”skräckhistorier”. En av dessa skräckhistorier är en kvinna som får betala mycket höga tandvårdskostnader ur egen ficka.

Dessa skräckhistorier som dras upp som svenska exempel där ett belyser en kvinna med höga tandvårdskostnader och ett annat belyser hur en man får hjälp med sin operation först efter att han användt sina vänskapskontakter. När det gäller tandvården går varje progressiv socialdemokrat med på att den skall finansieras så som vanlig sjuvård. Varje progressiv socialdemokrat inser det förskräckliga i att så inte redan skett.

Wolodarskis invändningar om vänskaps korruption och att en gnällig över- och medelklass hörs mest ter sig som lama invändningar när man vet att hela det kapitalistiska systemet, som tar hand om den amerikanska sjukvårdsystemet, ser till att dessa grupper på alla områden klarar sig bättre. Inte ens Wolodarski kan få det till att jämlikheten är sämre i den svenska sjukvården, trots oönskade inslag, men han gör ändå ett mindre lyckat försök.

Wolodarski är av en idéologi som inte tycker det är något problem om människor behandlas olika pågrund av sin plånbok. För honom ter sig filmen som tämligen meningslös och onyanserad.

Denna ideologi som kallas liberalism ter sig ganska förskräcklig för mig och jag tycker att de som försvarar denna ideologi också skall stå till svars för det amerikanska systemet, det är ju ett liberalt system. Åtminstone i lika hög grad som man vill att socialister skall stå till svars för kommunismens tillkortakommanden cilket ofta åberopas av högerdebattörer.

Andra bloggar om: , , , , , ,

5 comments:

Spiken said...

Bra inlägg! Wolodarski vet inte vad han pratar om.

alex_ssk said...

Wolodarskis artikel är uppenbart propagandistisk och innehåller faktafel. Tror dock inte att någon som läser hans texter tar honom på särskilt stort allvar och förhoppningsvis ser man filmen trots hans lilla "recenison". :)

Anonymous said...

Nej, förhoppningsvis tar ingen hans artiklar på allvar! Det är inte mycket man för övrigt kan ta på allvar i en sån allmänt högervriden dagstidning som DN.

Anonymous said...

håller helt med...

Anonymous said...

Bra skrivet av Wolodarski!
Helt naturligt att alla rödingar och annat slödder får spader när de ser kritik mot sina facistoida idoler.