Monday, November 5, 2007

Ann Linde i Stockholms Tidningen: "S kritiserar visst Israels ockupation"


I Stockholms Tidningen nr 43 2007 svarar socialdemokraternas internationella sekreterare Ann Linde på klubbens tidigare debattartikel:"Engagemanget för Mellanöstern är starkt i partiet. Inte minst vår solidaritet med palestiniernas sak är stark. Alexander Tahir och den Socialdemokratiska Studentklubben i Stockholm (SSK) är orolig för att partiet inte är tillräckligt tydlig i sin kritik mot Israels ockupation (inlägg i nr 41). Jag kan lugna Tahir och SSK vad gäller alla de saker som de tar upp: Byggandet av muren på ockuperad mark, utbyggnaden av bosättningarna, och inte minst palestiniernas rätt till en egen stat, har tagits upp i en rad internationella sammanhang.

Det förvånar mig att Tahir inte nämner att vi måste kräva ett slut på Israels ockupation, som är en av grundfrågorna i sammanhanget. Mona Sahlin valde att lägga sin första resa utanför Europa som partiledare till Mellanöstern. Resan fick mycket publicitet, inte minst i Palestina. Tal och videoklipp finns [här]. Där kan Tahir och SSK också försäkra sig om att partiets ställningstagande i Mellanösternfrågan, från kongresser, uttalanden och inlägg i riksdagen, är ännu mer långtgående än vad han själv kräver. Socialdemokraterna i Sverige är det parti i världen, som ger mest stöd på plats åt att stödja en demokratisk uppbyggnad av vårt systerparti Fatah."SSK gläds åt att partiets linje tycks vara snäppet radikalare än vår egen, men vi poängterade även i inlägget särskilt att det är folkrätten, och inte huruvida man tillhör Socialistinternationalen, som bör vara grunden för partiets stöd. Således bör partiet föra en aktiv dialog även med folkvalda Hamas, något som förhoppningsvis skulle kunna leda till att Hamas-rörelsen på sikt ägnade demokratiska medel större uppmärksamhet i sin kamp för en egen stat.


Alexander Tahir, ordförande SSK, november 2007.

Andra bloggar om: , , , ,

1 comment:

Anton Andersson said...

Tycker det är rätt talande att Mona Sahlin tänkte tala med Hammas men hindrades av hökar innom partitoppen. Kanske borde vi tryckt mer på den frågan. Vår utgångspunkt var väll egentligen inte att vi förde fram en på något sätt radikal eller anorlunda åsikt än vad partiet tycker. Det var ju också vår poäng. Det borde vara en självklarhet att vi tycker såhär. Ändå gjorde vi inte det för några år sen på Perssons tid. Kanske borde det framgått tydligare i artikeln.
jag antar att Linde inte var anställd under Perssons tid med tanke på det sätt hon beskriver frågan. Kul att se att partiet går framåt i internationella frågor. Nästa steg är att tydligt ta ställning för att häva bojkotten av Hammas. Det vore radikalt!