Thursday, November 22, 2007

Lustgas på systmet?DN skriver idag om att ungdomar sniffar lustgas vilket kan vara farligt. Man skriver att:
"Spasmer, hjärtpåverkan och andningsstillestånd är bara några av riskerna med att sniffa gasen."
Men är lustgas verkligen så farligt? Webplatsen "drugsmart" som är centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning sida riktad till ungdomar skriver såhär på sin hemsida.

"
Eftersom lustgas oftast används på sjukhus m.m. så kan man kanske tro att det är ofarligt men skador har inträffat, främst då gasen inhalerats direkt från lustgastuber. Gasen är då mycket kall och kan, utan att man märker det på grund av bedövningen, ge frostskador i näsan, på läpparna, på stämbanden och i de övre luftvägarna. På grund av syrebrist har dödsfall inträffat vid inandning av ren lustgas. Berusningen har då gjort att man "glömt" att andas vanlig luft. Detta kan dock inte inträffa vid användning på sjukhus, eftersom lustgasen där uppblandas med syre."

Vid använding på sjukhus är gasen alltså tämligen ofarlig men den kan också vara farlig om den används fel.
Det är naturligtvis illa att ungdomar experimenterar med olika typer av gaser och droger som påverkar hjärnarn men ibland blir jag trött på majoritetsamhällets starka normbildning som berättar vad man får och inte får tänka och göra. DN:s artikel som jag tyvärr inte hittar på webben är uppenbart osaklig och dess syfte är inte att upplysa utan att skrämma. Det är okej, och till och med häftigt, att supa sig drängfull på krogen och kissa i någons trappuppgång men inte att sniffa lustgas.

Kanske vore det i och för sig bra om man istället skrämdes lite mer med alkoholen som är en betydligt vanligare och farligare drog. En drog som nästan varje dag dödar, bidrar till att människor att människor misshandlar, våldtar och mördar. Att alkoholen gör så mycket skada i vårat samhälle beror naturligtvis på att den är så vanlig men vi får inte glömma bort att det i sig är en mycket farlig drog. Används den fel dödar den dig. Används den rätt får den dig att göra saker du normalt inte skulle göra, kanske något som skadar någon annan. Det är viktigt att upprepa detta budskap så att vi kan granska alkoholkonsumtionen kritiskt. Vi borde förbjuda alkohol för att bli kvitt allt våld och förnedring som den åstadkommer. Ett första steg är att stänga systemet på lördagar. Och göra något åt EU:s marknadsliberala politik.
Istället för alkohol kanske systemet kunde sälja rätt uppblandad lustgas?


Andra bloggar om: , , , , ,

2 comments:

Anonymous said...

Man kan verkligen undra om alkohol om uppfanns idag skulle legalisera, antagligen är svaret nej. Människan har dock använt olika droger i årtuseenden.
Johan Nyström

Anonymous said...

fin sida men skriv för fan inhalera , inte sniffa