Friday, December 21, 2007

Befarat trubbel på svensk arbetsmarknad


I ETC intervjuas byggnads Hans Thilly angående det förlorade målet angående Waxholms konflikten. Man kan väl säga såhär ; om byggnadsarbetarna skall behöva konkurrera med lägre löner istället för kvalitet i konkurrensen, så kan Svensk Näringsliv läggas som entreprenad i Östeuropa.
De får säkert mera pengar där än här....och jag tror det finns duktiga ekonomer där också!

Konkurrens skall ske på de villkor som landet utförs i, om levnadskostnaderna är lägre i Tjeckien, skall de då konkurrera ut svensk arbetskraft som genom kollektivavtal och lönedisciplin på lång sikt fått bättre löner och arbetsvillkor. Det hela är vansinnigt! Kvalitet är det som skall gälla, inte den som kan tänka sig att jobba för mindre pengar.

No comments: