Tuesday, December 18, 2007

"Brottsförebyggande rådet (BRÅ) delar gladeligen in befolkningen i kategorierna ”alla”, ”ungdomar” och ”kvinnor” eller endast ”alla” och ”kvinnor”"

Och mer spännande blir det i artikeln. En fin analys av ett sjukt samhälle..

http://www.etc.se/etc_kommenterar/

No comments: