Wednesday, December 5, 2007

Superbra artikel om "bidragsfusket"

" Uppgifterna om bidragsfuskets omfattning och underminerandet av socialförsäkringssystemet är inget annat än förrädisk propaganda. I själva verket har utgifternas andel av BNP inte ökat alls, skriver Daniel Ankarloo....

(1980-2006) Ökningen i socialförsäkringsutgifterna motsvarade således ett belopp på ca 15 % relativt den totala BNP-ökningen under samma period"

http://etc.se/artikel/16221/det-oaptitliga-skadespelet-om-bidragsfusket

Andra bloggar om: , , , , ,

No comments: