Monday, December 29, 2008

Att göra det mest korkade!


Det är krig mellan Palestina och Israel. Hamas vill förinta Israel och tillslut kom vedergällningen, man sätter in attackflyg i ett av världens mest tätbefolkade områden. Slutsatsen förstår alla, det är civila som dör, inte främst soldater. Om man skall kriga så handlar det alltid om att minska civilbefolkningens lidande, men i realiteten brukar det inte funka. Det är alltid civilbefolkningen som lider, alltid!


Krig slår alltid mot främst barn och kvinnor.


Danielssons lakejer skriver mera här.
Gud är en skämtare, en sadistisk sådan!
Saturday, December 27, 2008

Problemet Gud


Om Gud
Det har varit diskussioner kring Guds existens på newsmill, en debattsida. För den oinvigde kan tankarna ses som antingen flummiga eller helt omöjliga att förstå.
Jag brukar ha lite svårt att hänga med i svängarna när troende kör bevisen, för det verkar så konstigt att tro på någonting som inte verkar vilja visa sig på något sätt.

Mitt andra problem, och detta har jag grubblat över sena kvällar, handlar om att OM Gud/ar existerar hur kan de vara så passiva?

Teodiceproblemet

Eller, hur en Gud kan acceptera ondska!? I första kapitlet i Bibeln käkar Adam och Eva av kunskapens träd, vilket är dåligt? Sedan barkar allt åt helvete. Noaks ark kommer för att Gud har bestämt sig för att förinta sitt verk och sedan blir det en massa prat om släktled hit och dit. (Gud har sedan en tendens att vilja utrota samhällen, vilket är lite otäckt.)

Hur kan en existerande Gud acceptera att barn lider? Denna fråga gör att jag är benhård ateist. För jag tror nämligen att en varelse med makt över allt skulle ställa sig just samma fråga! Och bestämma sig för att barn inte skall lida. Tyvärr så lider barn och därför är jag ateist, för att någon Gud inte finns. Eller så finns Gud men kan inte förändra sitt verk, och då tycker jag att hela grejen med Gud är ointressant. Antingen finns han/hon och kan förändra sitt verk, eller så finns han/hon inte.

Gud kommer rädda klimatet säger den svenska biskopen på newsmill, jaha tänker jag!Kommer Gud att räddda de miljoner barn i världen som lider oerhört? Nej, för Gud finns inte.

Religiösa har alltid problem när jag pratar om ondska och varför människor skall behöva lida! Det är lite svårt att säga, ja, men du lider för ett högre syfte! Vilket syfte? förklara gärna det för mig!

Vad är det för poäng med att först skapa en värld och sedan inte göra någonting när det barkar åt helvete?

Stora släggan mot Gud

Gud har dolda planer, säger troende, men återigen vilka planer? Jag kan inte förstå planen med att en femåring sitter inlåst i ett skåp i Thailand och utnyttjas av sjuka människor (pedofiler). Eller varför några hundratusen barn i Palestina skall vara vrålhungriga för att Israel stänger distributionskanaler efter att stolpskott i Hamas skjutit rakter över gränsen. Eller för att slå i med släggan, hur kan Gud acceptera alla krig som varit och kommer ske? Där tiotals miljoner barn och kvinnor får lida för att korkade beslutsfattare i regeringar inte fattar att krig alltid kostar mer än vad det smakar! Det senastei raden av dumheter var Irakkriget. Och det slutar inte med Irakkriget, världens dumbommar kommer hitta på nästa krig så snabbt de kan.

Att vilja tro på Gud

Men vet ni vad, jag skulle ändå gärna tro på en Gud! Av den enkla anledningen att jag gärna skulle ha någonting att hålla fast vid, när marken försvinner och världens sammanhang blir kristalklart. Av ondska styrs mycket i världen. Denna insikt är svår att ta till sig. Men förklarar mycket av de skeenden i världen. Från krig, ojämlikhet, fattigdom, girighet, död och smärta.

Wednesday, December 24, 2008

Adam Tensta - " We banging on the system"
Bilden: Adam Tensta, från just Tensta.

Social logik

Det har varit stenkastning mot brandkåren i Tensta på sistonde och annat otyg. Syftet har varit att locka/tvinga polisen till platsen!
Åt ena sidan vill man använda hårdhanskarna för att man tror att det leder någonvart, men historien visar oss att hårdare tag inte leder någonvart. Problemet är snarare att det vore ologiskt om det INTE hände någonting. Ja, du hörde rätt! Socialt utsatta förorter har alltid genom tiderna varit ett gissel för samhället, och kanske främst för dem själva. Vi hade kravaller i Frankrike för inte så länge sedan, där bilar och annat sattes i brand. Det var som i Tensta men i större skala och antagligen en hårdare ton. Nu kommer triumfkortet: fattigdom kostar!

Ojämlikhet kostar pengar, att tillåta att människor lever under hårda villkor slår tillbaka på samhället snabbt och kraftfullt!

Enligt den borliga protestantiska etiken, skall de i Tensta hålla käften, arbeta hårt och inte vara så förbenat upproriska. Arbetare skall veta hut och veta sin plats i samhällshierarkin.

" We banging on the system" sjunger Adam Tensta, med kraftfull bas och ett hårt ljud.
" Politicians move there kids from here" syftar på S-kvinnnors orf. Nalin. Jag känner adrenaliet pumpa där jag går från busshållplatsen till min mammas medelklasskvarter. Innan jag skrev vidare på detta inlägg, läste jag att en knivskuren i Tensta också hindrats att få medicinsk hjälp av ungdommar. Suckande skriver jag klart detta inlägg och skakar på huvudet.

Ojämlikhet kostar, när skall politikerna fatta dettta?

We banging on the system..Tuesday, December 16, 2008

Den borliga hegemonin

Människan och grupper

I sociologi pratar man om att människor tillhör olika socialgrupper. Vi tillhör en grupp när vi arbetar, en grupp när vi är hemma, och en grupp när vi till exempel sportar. Inte sällan umgås vi med folk som har samma livserfarenheter som oss själva. Eftersom att vi trivs med människor som har samma åsikter, värderingar och kunskaper som vi själva besitter.

Gårdagens samhälle och dagens
En tydlig skillnad mellan dagens samhälle och gårdagens, är det faktum att olika grupper flyter ihop. Med de ekonomiska skillnaderna som spelar mindre roll, än för till exempel hundra år sedan blir det inte lika lätt att se vilken grupp av människor vi tillhör. Kläder som visar vem vi är, går idag att kopiera lättare genom billiga kopior och människor är medvetna om hur de uppfattas- och vill ibland förändra detta ( dock inte alltid). Det som tydligt visar ungefär var du befinner dig i samhället är hur du pratar. Pratar du slang, fint, eller vardagligt. Och vem är det som definierar vardagligt?Bostadsområden och yrken
Vi skall dock vara ärliga med att säga att även om de ekonomiska skillnaderna är mindre idag än för hundra år sedan, så innebär detta att skillnaderna mellan människor fortfarande är mycket stora. Pengar styr världen, och beroende på hur mycket pengar vi har kommer vi kunna bosätta oss i områden där vi passar in. Det är alltså ingen tillfällighet att det går att skikta inkomster beroende på var en person bor. Täby har dominerande yrkesgrupper och Botkyrka har andra.

Den rådande borliga hegemonin
Idealet är den självstyrande människan, den borliga människan. Borligheten växte fram om jag mins rätt under industrialismen och är en sorts bred grupp som inte är arbetare eller överklass.
Borligheten har ideal präglade av protestantismen ( sparsamhet, arbeta hårt, kärnfamilj)
Tanken är att ALLA skall kunna nå sinna drömmars mål om man kämpar hårt ( om det sedan finns sega diskriminerande strukturer som stänger ute människor, det glömmer vi). Men är det inte så att människor lever liv som de ofta fötts in i? Är det inte så att en arbetarson tar ett arbetaryrke ( LO) medan en akademikerson tar ett akademikeryrke? Javisst, så är det såklart. Eftersom att vi socialiseras in i hur vi skal handla och tänka.

Klassamhället
O, nej kom inte dragandes med det gamla liket! Men vad är det jag har argumenterat för? Jo, att människor lever i olika grupper som inte är olikt klasser. Som socialist menar jag snarare att tanken om att klassamhällets tid är förbi är en naiv tro på att människors materiella omständigheter inte spelar någon roll. För pengar spelar visst roll. Och ja, du klassificerar människor hela tiden.
Runt omkring mig på KB vimlar det till exempel av juridikstuderande som ser påtagligt lika ut. När jag åker ut till Vårberg, blir modet annorlunda. När jag åker till östtyskland blir modet än mer påtagligt.

"Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse. Speciellt vikt lägger sociologin vid att försöka förklara och förstå människors handlingar och sociala identiteter; grupprelationer och -processer; social skiktning och sociala systemprocesser, samt vilka kulturella strukturer och processer som präglar moderna samhällen."

Sociologin
Klassamhället är fortfarande levande!


Monday, December 15, 2008

Att finna meningar med livetBild: Danska filosofen Sören Kierkergaard.

"– Søren trodde att sökandet efter mening var en naturlig del av att vara människa. Från början när vi är barn så är det det materiella som intresserar oss – tingen, människorna, naturen. Många år är vi helt tillfreds med det. Men med tiden så tröttnar vi, vi börjar känner en tomhet, en konstig saknad och något inom oss frågar: Är det här verkligen allt? Är det det här som är meningen med livet? "

http://www.innerlighet.se/page18/page18.html

Om livets mening

Jag kan inte säga att jag gör det lätt för mig. Att ställa frågan kring livets mening är att ställa den svåraste frågan som existerar. Sören menar enligt boken "Att leva innerligt" att man måste svara på frågan krings livets värde utifrån sig själv. Det går alltså inte att hitta en färdig förpackning att köpa och sedan är det hela klart. Att hitta en individiell mening är att göra det svårare för en, samtidigt som innerligheten ökar. Livet blir mera färgglatt. Att gå utanför alla auktoriteter och tro på att man själv kan skapa meningar, är att nå djupare i att vara människa. För att nå detta tillstånd måste man dock vara villig att tappa greppet. Att helt enkelt inse att det sätt man lever inte är självklart, utan avgjort av val man gör och samhällets strukturer. Att frihet finns om man söker den.

Politik - en av meningarna med livet

Det här är en politisk blogg. Politik tycker jag kan vara en del av det individuella svaret för mig. Politik handlar om hur man organiserar samhället, och detta tycker jag är mycket intressant. För mig som är intresserad av frihetsbegreppet , är alla strukturer som finns otroligt viktiga. Strukturer som hindrar människor att vara fria, är någonting som borde motbekämpas. Talet om den fria människan måste ses ur ett kollektivistiskt synsätt då vi är gruppvarelser. Det lilla barnet klarar sig inte utan vuxna, vi som är "vuxna" klarar oss inte utan andra människor.

Avrundning

Syftet med detta inlägg, är att egga tanken! Att söka efter meningen är inte att dra ner sig i ett svart hål. Om man är öppen för nya tankar kommer dessa tankar att komma till en. Självklarheter är alldrig självklarheter och hur vi ser på saker spelar oftast större roll än vad vi först tror.

Någonting att ta med sig på tankeresan är att det inte bara finns ett fåtal meningar, utan även det som man inte ser som mening kan vara en mening. Enkla saker som en god sömn och mat är för mig till exempel helt nödvändiga meningar. En annan mening kan vara struktur, en annan att dra ner på tempot i en stressig värld. Eller tvärtom, att köra så det ryker.

Vad är din mening med livet?

Friday, December 12, 2008

Guds vrede 2 - the story continues !


Countdown. Klimataktions kampanjsida.

" – Vi ser en försurning av världshaven som faktiskt har gått betydligt längre än vad vi trodde bara för något år sedan ... – Bara runt indiska oceanen är ungefär 400 miljoner människor direkt beroende av produktiviteten i kustområdet."
SR

Ja, det där lät ju inte så bra! Rapporterna numera är skrattretande nog av domedags karraktär hela bunten. Därför smilar jag när Reinfelt ( den gamla sköna marknadsfundamentalisten) citeras i DN när han säger " Nu är det en ödesstund för miljön" i förberedande möte för Köpenhamn
( som antagligen går åt helvete) inte konstigt. Det är poppis att använda stora ord och sedan resa med flygplan hem. Åk tåg!

Politik är att prata

För mig som är deppigt lagd när det gäller miljöfrågor är det intressant att språkligt analysera vad politiker säger. För GUD vad de pratar. Man blir helt till sig. Men GUD vad de inte GÖR någonting konkret! Det är helt fantastiskt vilken skillnad det finns mellan retorik och handling. Det är som man tror att politikersjukan gör att det kommer ut en massa ord och sedan raderas minnet.


Bilar- ni vet de där dumma sakerna!


Bilföretagen i USA som inte fattat att miljö är någonting bra ( Toyota HAR fattat) hålller på att gå i konkurrs ( JAA). Tja, om det inte vore för att ett par miljoner amerikaner får problem så är jag faktiskt bara glad. Mindre skit helt enkelt. Jag gäspar också kraftigt åt Sverige som har bilföretag som är köpta av amerikaner och som inte satsat rätt på ett tag. Frågan är om man skall punga ut miljarder för att skitiga saker skall finnas kvar?
Ja, om de blir miljövänliga! En betydande del av de 24 miljarderna borde alltså gå till att göra svenska bilar konkurrenskraftiga- alltså miljövänliga! Annars kan man lika gärna satsa på medicin där Sverige faktiskt är ledande på många områden. Eller gud förbjude, förbättra välfärden.

Domedagen - igen

"De globala utsläppen måste börja nå sin kulmen redan under kommande period, som omfattar åren 2013-17. Om inte det sker kan det vara försent att rädda våra samhällen undan farlig, okontrollerbar klimatförändring."

Det har alltså nåtts "tipping point" och sedan händer det en massa otrevligheter.

Klimataktion

Thursday, December 11, 2008

Guds vrede


FN´s organ för climatförändringar får Nobels fredspris 2007 (?) (IPCC.ch)

Komplexitet kontra enkelhet

Om vi går tillbaka till 60 och 70 talet, och funderar kring vänsterns argumentation. Handlar det tror jag mycket om en deterministisk syn på framtiden - man trodde man kunde se in i framtiden. Vilket man inte kan , eftersom att du inte kan räkna med alla orsak-verkan förändringar.
Däremot kan du göra kvalificerade gissningar utifrån kända fakta, men det är inte samma sak som att spå framtiden! Det är välldigt mycket att inte spå framtiden.

De revolutionära tankarna förbyttes i en högervåg som genom 80 talet spred tentaklerna runt jorden. Detta var inte konstigt. För säg den som köper någonting som knappt går att förstå, marxismen låter ibland som marsianska. Liberalismen däremot är busenkel, man satsar helt enkelt på att människan är en kalkylerande maximalt rationell individ i alla lägen. Vilket vi om vi ser på daglig basis skrattar hårt åt! Människan är inte bara rationell, vi är samtidigt icke rationella. Och vem tror på allvar att individen är det enda analysobjektet. Har vi liksom totalt glömt sociala faktorer?

Nå, min poäng är följande. Vänstern har en ny styrka i argumentationen för ett mer harmoniskt samhälle.

Klimatförändringarna

Det är marginalforskare som inte tror på växthuseffekten eller att förändringarna på grund av människans leverne skulle vara ett problem. Jag struntar i DN, SVD och andra borgarmedia, eftersom att de inte är forskare. Jag är intresserad av vad IPCC säger, för det är en jäkla massa forskare som skapar dokument för FN. De säger att vi har problem.

Alltså, konsumtionskritiken har vetenskapligt starkt belägg ( nya rapporter kommer hela tiden) Vi måste hitta på nya tekniker men om vi bara tror att nya grejer kommer rädda oss, är vi ganska naiva. Livsstilsförändringar krävs, och det är här vänstern kommer in. Vänstern pekar på en nytt sätt att skapa relationer mellan människor. Vänstern menar att man maximera invididens frihet genom att placera honom/henne i ett kollektiv. SVD ledarskribenter , eller någon annan borgarmedia skulle oooja sig över att man inte sätter invididen högst upp, men vänstern kan säga att det gör man visst. Inviden får styrka genom kollektivet! Trygg vågar ta risker. Otrygga människor vågar inte ta lika stora risker.

Guds vrede, var är våran Noaks ark?

Klimatförändringarna har en poäng, som gör att jag ibland funderar på om jag skall ta valium för att inte flippa fullständigt! När klimat förändrats tillräckligt mycket, när "tipping point" är nådd, när orsak-verkan förstärkts tillräckligt. Ja, kära kamrater, då går det åt helvete!

Det är då Bangladesh och Pakistan, samt alla andra fattiga länder på jorden får det minst sagt åt **** jobbigt. Vatten stiger, arter dör ut, kort sagt hela naturen flippar ut.
Naturen blir sjuk!


Inversibilitet

För att vara fin kan vi prata om inversibilitet. Klockan går inte att dra tillbaka! När jorden ökat med ditten och datten grader så får vi leva med det. När jag blir sjuk tar jag medicin och drar ner på tempot. När naturen blir sjuk då snackar vi låååång period.

Vi skulle kunna skapa en metafor (ganska otrevlig sådan). Tänk dig att du drabbas av hög feber. Det går över. Du lider och klagar som alla andra men det går över. Sedan en dag drabbas du av att du ser saker som inte finns , och hör saker som inte existerar. Det hela slutar med att du får ta tung medicin hela livet och blir seg som en morgontrött student. Klimatförändringarna är som att naturen får en psykos som inte går över, utan eskalerar tills kollas sker. Ush.

Logiska argument

Ja, antingen tänker vi:
1. Neeej det löser sig. Heja marknaden! Teknik uber alle!
2. Eller, äähh majoriteten av forskarna har fel! Inte för att har läst ett par tusen sidor som de har och gjort empiriska exprement men jag har rätt de har fel. Jag vet bäst för det brukar vara så. ( Här har vi borgarmedia. De vet alltid bäst. Alltid)
3. Oj, kanske vi skulle göra någonting även om klimatförändringarna inte visar sig vara jätte stora problem. För att kostnaden om vi inte gör någonting blir så högt att det inte är värt risken.
4. Aj, oj, nej, alla fakta pekar på att naturen flippar ur snabbare och snabbare, vetenskapen har sagt sitt. NU kör vi lite radikala förändringar.

Själv hejar jag på 3 och 4.

Fortsätter det som det gör nu. Kommer mina barn-barn att inte heja alls.

Köpenhamn

Jag tror det går åt helvete. Politiken pratar men klimatförändringarna ökar. Cynisk som jag är , tror jag att folk vaknar upp i sista sekund eller för sent. Jag har gärna fel. Tro mig jag vill verkligen tro att västvärlden tar sitt ansvar och stoppar den galna utvecklingen-historiskt hur väst agerat blir jag deprimerad.


Sömn..

Tuesday, December 9, 2008

Analys av RödGröna alliansenDet hela kan sammanfattas med att man kommit fram till att det blir svårt för S att stå emot Alliansens så kallade enighet. Allinsen är en rolig konstruktion, då det är M som har tjänat på det % medans de andra förlorat. Sedan borde centern och folkpartiet slås ihop, men stolpskott som de är fortsätter de att överträffa varandra i dumheter för att synas i media. Kristdemokraterna är det enda partiet jag har respekt för i Alliansen, eftersom att de är ideologiska. Resten är PR partier!


Det S hoppas på är att Ohly tappar talförmågan, alltså inte är så jävla vänster, för att inte skrämma innerstadväljare i de tre storstäderna. Vänsterpartiet kommer antagligen att förlora på sammarbetet men har inget val. Radikala vänsterpartister kommer anse att det är bättre att Ohly inge går med på S acceptans av stora delar av Alliansens skattepoltik. I verkligheten så är det dock otänkbart att V kommer rösta emot en S regering. Det mest radikala partiet i parlamentet kan såklart inte rösta framm en ny Allians, bara för att man anser att S har blivit ett *nytt* mittenparti.
Allting i sammarbetet kommer grunda sig på att S är överlägset största partiet, de andra kan försöka få det till att de har stort inflytande men kan i realiteten bara få igenom småfrågor för att inte totalt öppet bli överkörda på alla punkter av S.
------
Poesi
Klockan 8 en morgon läser jag Majakovskij innan demonerna kommer igen
världen tumlar runt och blir en avbruten kvist där en stumm fågel sitter och trallar.
Emot världen är jag, jag som knappt kan andas.
Emot friheten som skär osynliga bojor kring min hals och stryper mig med bomull.
klockan 8 en morgon läser jag en poet som insåg att friheten endast kan komma när
mentaliteter förändras.
Det går inte att tvinga människor att bry sig om andra, säger jag och spöket nickar.
Nej ingenting förändras om inte människor själva förstår
Raderna av böcker tornar upp sig vid min fåtölj och läker såren inombords.
Som att papper skulle vara radikalt, skrattar den kala Majakovskij från skärselden
och tar sig ännu en sup.
klockan 8 en morgon tittar jag ut ifrån min lägenhet och ser grannarna vakna - när jag inte sovit.
Greiders ord om att det inte går att förändra socialdemokratin inifrån slår mig som en
knytnäve i magen och gröten blir kall.
Snurra tanken du tänkare, snurra igen och igen och igen. Ta dig en sup och rumla runt. Somna med foten utanför sängen och tro på att Buddhismen kan rädda dig. Ingenting blir allt.
Klockan någonting läser jag Majakovskij och spökena dansar framför mina ögon.
Tänker på universum och allting blir ganska litet.
Jag somnar.

Tuesday, December 2, 2008

Europarådet

Surfar runt på Europarådets hemsida och finner att organisationen gör allt rätt (nästan, hehe). De har en rappversion av Europahymnen (rtsp://webcastvod.coe.int:554/mediatheque/vod/040122_R02_w.rm), ett spel för barn om mänskliga rättigheter på ett flertal språk ( http://www.wildwebwoods.org/ ) och de sätter ned foten i frågor som ännu inte är lösta i EUs medlemsländer, som i kampanjer som "Raise your hands against smacking" och "Stop child abuse".
Varför kan inte EU göra samma sak? I min mening tycker jag att Wallström och PR agenterna i Bryssel misslyckats något kollosalt med öppenheten och propagandan inom EU ( o då talar jag inte bara om lissabonfördraget). Varför inte satsa på en stor kampanj i EU länderna kring aktuella frågor, ex. trafficking, miljöfrågor och liknande. Affischer i varje stad, på teve, radio... Nej istället satsar de multum på att trycka upp broschyrer o kompendier som ingen beställer. De måste för tusan se till att göra något medialt snart. Det går ju inte bara att trycka böcker, stifta dumma lagar o knäppa konstitutioner om dagarna;)

Monday, December 1, 2008

Årets rödaste julkalender...

... har äntligen premiär.

Idag är det 1 december och därmed dags för Alliansfritt Sveriges julkalender 2008. I år är den, enligt undertecknad, snyggare än förra året. Återstår att se om den också är roligare. Hur som helst, check it out!

Sunday, November 30, 2008

" Det är bara gudarna som är nya"


Som poeten Johannes säger. Köp den hyllade boken här.
"
... Brinn.
Res bort.
Kom hem.
Slockna.
Lyft på locket
Krossa glaset
Tryck in knappen
Fight the power.
Räkna inte dagarna.
Räkna sekunderna.
Softa."

Överlevnadsmanual för svarta poeter
boende i Araby-Dalbo-området


---------------------
"Marxismens centrala problem är hur stora grupper av människor som exploateras av mindre grupper med stora resurser, kan frigöra sig från detta genom att gemensamt utveckla ett klassmedvetande och införa ett mer jämlikt samhälle: det klasslösa samhället."

Marxism


Och hur når man klassmedvetande när man inte har :
* Politisk makt!
* Ekonomisk makt!
* Medial makt!

Någon genial ide , någon ? (1)

S har haft den politiska makten under mycket långt tid. LO hade kunnat ( men vill inte) vara en motpol till Sture Eskilssons Timbro osv. Som med sin propaganda satsning skapade ett nytt opinionsklimat i Sverige.
Man får väl gratulera till den totala segern. 80 talet var portföljens comeback. Det var inne att vara kapitalist! Jag hatar att behöva säga följande, men Sture övertygade inte bara svenska folket. Han övertygade också antagligen ett stort parti om att en del av hans tankar var riktiga. Ja du tänker rätt...

Hoppet finns ändå om ett tryggare samhälle. Där alla får plats. Där jag och alla andra inte alltid skall vara jävla rädda för att bli sjuka eller arbetslösa.

Jag ser hemlösa på gatan, prostituerade på malmskillnadsgatan och kritvita stressade ansikten klockan 8 på morgonen. Jag vill skrika att det inte behöver vara så. Men med risk för att bli placerad på dårhuset med tung medicinering trycker jag in naglar i huden och skapar min lilla egna värld. Där allting är lite lugnare, lite mera mänskligt!

För jag fattar inte att fler människor inte ballar ur? Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Nej, jag vill inte veta svaret. Jag skapar som sagt min lilla egna lila värld.

Kämpa väl, kamrater!

/ Lilla My.

----------
(1). Frågar någon mig, tror jag att LO skulle kunna sluta sova sin törnrosa sömn och köra lite radikala kampanjer. Alltså opinionsarbete. Mera fackligt- politiskt sammarbete alltså.

Friday, November 28, 2008

Dags för drömmar, kamrater!


Är du fri lille vän?
----------
Aron Etzler, slipar kniven. Aj!
------------

"Socialdemokraterna å sin sida tycks gåtfullt nog aldrig riktigt tagit Lissabonfördraget på allvar. I kongressbesluten finns faktiskt en kritisk hållning och en önskan om ett mer mellanstatligt EU. Men när det är dags att ta konkret ställning till EU:s faktiska utveckling mot en superstat verkar det som om rädslan för att röra upp känslorna från folkomröstningen 1994 håller diskussionen borta.Men borgerliga och socialdemokratiska politiker har det gemensamt att de absolut inte vill stöta sig med EU-systemet"


läs mera här.


Varför inte vänta tills den där utredningen blir kvar?


- Ah, varför vänta, vi kör framåt med huvudet framåt!

- Hoppas det inte finns en betonvägg i närheten.

- Ä, det spelar väl ingen roll. Bäst är att försöka! Satsa för att vinna seruuu!

- Jag vet inte, jag tror en betonvägg kan vara lite jobbigt.

- Äh, tråkmåns, vi har koll, de e lugnt.

- Jag tvivlar.

- Spelar roll , slår vi i betongväggen finns det bandage.

- Hur då?

- .... ber att få återkomma!


Thursday, November 27, 2008

Spöket lever!


( Varför vara en duktig student när man kan göra allt i sista sekunden?)

"grunden drivs denna bank- och finanskris alltså av en ännu större kris, en global ojämlikhetskris. Det samhälle vi byggt upp under många, långa, liberala år, i Sverige och internationellt, det är ett samhälle där längtan efter välfärd driver långivning och spekulation eftersom människor måste låna eller spekulera sig till sin livskvalitet idag. Då får vi en allas strid mot alla. Jakt på privat rikedom och offentlig fattigdom. Solidariteten och egenintresset drar åt olika håll. Det är ett mycket borgerligt samhälle vi har byggt, trots allt."

Kajsa Borgnäs , S-studenters ordförande.


Tankar i vilsenheten

Man kliar sig i huvudet och tänker " Hur kan folk hålla ihop, hur orkar de med allt?" och det där är ju en sanning med modifikation. För folk håller inte ihop! Folk kraschar hela tiden , men det är inte OK att kraschlanda så man städar upp så fort man kan!

Det viktigaste är inte att du mår bra, det viktigaste är att du infinner dig på arbetet nästa morgon. Hur du mår psykiskt skiter folk i. Det viktiga är ditt skal. Det är därför alkohol är en sådan populär drog, människor "kopplar" ner sig på fredagen och lördagen, och i vissa fall också söndagen.

Risksamhället

Ett samhälle byggt på risk som Borgnäs talar om fungerar för en del. Men får många fungerar det åt helvete inte alls!
Jag, som medelklass kan parera i risksamhället, där det gäller att göra" rätt" val hela tiden. Men många kan inte göra "rätt" val, för de ser inte framtiden på grund av att nutiden ställer så stora krav. De säkerhetsventiler som jag också har, är inte självklara. De är långt ifrån självklara för många!

Frihet och historia

Valfriheten blir till ofrihet, när informationen för att göra val inte finns. Valfriheten är idag främst den starkes frihet, som det alltid mer eller mindre varit ( hur enkelt är det att göra ett superbra val när det gäller pensionen? Nej, det är inte enkelt för du kan inte se in i framtiden! ).

Ser vi historiskt har makten alltid bestått av en elit som premierat sig själva, och genom biopolitik skapat hegemoniska sanningar som det stora flertalet inte kunna kritisera.
Makten har sakta spridits från den absoluta makten, till den framväxande borligheten i det spirande industrisamhället och sakta har arbetarrölserna kunnat formulera motkrafter.

Man kan se historia som en kamp för ökad demokrati, där flera människor får vara med att bestämma över samhället. Men där makten hela tiden försöker få människor att acceptera att demokrati är dåligt.

Marx och spöket

Marx såg historien som en kamp mellan olika klasser. Det går att applicera Marx tankar idag, när vi har en bred medelklass som tror på överklassens tankar om den atomistiska individen ( överideologin : marknadsekonomi). Det är ganska charmigt när medelklassmänniskor försöker "komma upp sig", istället för att inse att de har betydligt mera gemensamt med vanliga arbetare än överklasstyper. För övrigt så är det bara strunt att säga att det inte finns klasser, det är klart det finns! Människor har olika mycket pengar, och det går att räkna. Skärholmensbor är fattigare än Östermalmsbor. Punkt! Rika bor i kluster, det gör även fattiga.
Spöket är att Marx går igen. När samhället tudelas skapas konflikter. Klasskonflikter är inte döda, de är latenta så länge det inte blir för jävligt för den fattige. ( Det är rätt med uppror!)

Att säga att vänstern är död, är att vilja döda spöket som latent finns omkring oss. Spöket lever och den som tror att den kan döda spöket har inte förstått att spöket finns på grund av samhällets orättvisor.

Marxismen kan lära oss en hel del. Att förneka sitt arv är som att bränna upp böcker. Man kan tro att det dödar tankar, men se de lever än!

--------------------------------------
Kort om biopolitik

Biopolitik handlar om att på olika sätt få människor att göra som staten vill. Det effektivaste är inte om du säger till någon utifrån att medborgaren skall vara en duktig medborgare, tricket är att medborgaren skall själv hålla koll på sig själv. Vara självförändrande. Det är därför utbildning är centralt, då utbildning leder till medborgare som följer utstakade vägar. Det funkar inte om alla skulle gå och filosofera dagarna i ända. Arbeta-fritid-arbete-fritid. Inte Arbete-fritid-fritid.

Wednesday, November 26, 2008

Vård för papperlösa - Brev till socialministern

Fick ett mail från mamma. Tycker att det är så viktigt att jag lägger ut det på bloggen.
Det råder olika åsikter i frågan i SSK, så jag vill poängtera att det är jag som anser att papperslösa skall få vård.

Wanja ( LO) har bla. skrivit under =)


Från Sveriges läkarförbund.

"
2008-11-26

Öppet brev till socialministern

Lagstifta om rätt till vård för alla - nu!

En kvinna med svåra blödningar vågar inte söka vård. En gravid kvinna och hennes barn utvecklar allvarliga graviditetskomplikationer som inte upptäcks eftersom hon inte har tillgång till mödravård. En cancersjuk patient nekas behandling.
Detta är människor vi möter i dag i Sverige som en effekt av det restriktiva regelverk som gäller. Inför riksdagen lovade socialministern att en utredning om papperslösas rätt till vård skulle tillsättas. Ännu har detta inte skett. För var dag som går drabbas människor av onödigt lidande och risker på grund av särbehandling.
Egentligen borde denna fråga inte behöva diskuteras. Sverige måste enligt internationella konventioner ge alla människor lika rätt till bästa möjliga hälsa. Men i svensk lag har den rätten begränsats. De som inte har papper på att de får bo här garanteras bara "omedelbar vård". Personal vid vårdinrättningarna tvingas emot sin yrkesetik att sortera patienter i olika kategorier. Därför kan sådant hända som är ovärdigt ett humant samhälle.
Sverige har fått skarp kritik för dessa brister, bland annat av FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt. Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet.
I våras formulerades Rätt till vård-initiativet för att uppmärksamma regeringen på att lagstiftningen är oförenlig med grundläggande ideal om lika värde och icke-diskriminering. I dag står 35 fackliga, religiösa och humanitära organisationer som representerar större delen av det civila samhället i Sverige bakom initiativet. Målsättningen är att vård ska ges utifrån medicinska behov. Nu senast har många svenska artister i ett upprop gett sitt stöd i samband med två Rätt till vård-festivaler.
Flera sjukhus och landsting har fattat beslut om att ingen får nekas nödvändig vård. Yrkesorganisationer som Läkarförbundet, Vårdförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening har antagit egna riktlinjer utifrån den medicinska yrkesetikens krav på lika behandling av alla patienter.
Återigen uppmanar vi regeringen att ta sitt ansvar för att papperslösa och gömda i hela landet ska få tillgång till hälso- och sjukvård på i allt väsentligt lika villkor som övriga invånare. Det är hög tid att regeringen omsätter retoriken om utanförskap till konkret praktik. Spill inte mer tid!

Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Sveriges läkarförbund
Birgitta Dahl, ordförande UNICEF Sverige,
Sture Nordh, ordförande TCO
Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet
Wanja Lundy-Wedin, ordförande LO
Christin Johansson, ordförande Akademikerförbundet SSR
Anders Björkman, ordförande Läkare i Världen
Bengt Westerberg, ordförande Svenska Röda Korset
Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen
Lise Bergh, generalsekreterare Amnesty International
Ing-Britt Lindström, ordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Inger Forsgren, ordförande Hiv-Sverige
Ann Atlas, ordförande Svenska Läkare mot AIDS
Caritas Anders Arborelius, biskop Katolska kyrkan Sverige /Caritas
Ingeborg Sevastiks , ordförande Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR
Ingrid Kongslöv, ordförande Svenska Logopedförbundet
Parwin Carami, ordförande Deltastiftelsen
Inga-Britt Lindström, ordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Anneli Eriksson, ordförande Läkare utan gränser
Åsa Wieslander, koordinator Deltastiftelsen
Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Henry Ascher, ordförande Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn
Gunilla Fagerholt, ordförande Riksföreningen för skolsköterskor
Lena Lennerhed, ordförande RFSU
Anne Sjögren, Rosengrenska stiftelsen
Guhn Godani, HMR-Föreningen hälsa och mänskliga rättigheter,
Johanna Berg, ordförande International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)
Ingela Wiklund, Svenska Barnmorskeförbundet
Irene Molina, ordförande föreningen Antirasistiska Akademin"

Monday, November 24, 2008

Helle Klein om folkrörelser

"Medlemskapet blir allt mer en kund-relation och handlar mindre om att bidra själv, vara delaktig eller ingå i ett ideologiskt sammanhang. Konsumismen och kortsiktigheten har ätit sig in också i folkrörelsekulturen... Förtroendet är ett samhälles själva livsnerv. Utan det fungerar varken demokratin eller marknaden"

Läs mera här.

Man kan göra mycket för att stärka folkrörelser. I Libertas har jag skrivit en artikel, där jag menar att sjävla fundamentet är kommunikation, dialogen mellan människor.

Sunday, November 23, 2008

Skarpa

------------------------------

Bilden : Anthony Giddens, arkitekten bakom tredje vägen. Typ, Socialdemokratin måste acceptera stora skillnader. Finjustering av politik istället för radikala ideer.
--------------------------------
tankar finner du här! Danielssons Lakejer väjer inte för kritik :)

"Om socialdemokraterna och opinionen

... Vi kan vinna medelklassen utan att gå till höger. Det är tid att partiledningen inser det, för som det ser ut just nu står vi med en mittenpolitik och, snart, utan vare sig vänster- eller mittenväljare. Och så var det väl ändå inte tänkt?!"


Jag har länge skrivit om den poltiken som S i nuläget står för. Jag är trött på medelpolitiken och undrar när någonting nytt skall hända? Det är självklart att S anser att Lissabonfördraget är ok, det är i linje med nuvarande strategi.

Man kan sedan reflektera över Ekdals krönika i DN idag söndag och det faktum att han menar att Sahlin är mera moderat än Reinfeldt i vissa lägen. Han drömmer om någon sorts allians mellan S och M och med sinna socialliberala tankar är detta inte konstigt.
Om man skall vara bitter så kan man säga att trianguleringen är fullgjord.

(Jag sitter för tillfället på ett bibliotek i Nacka Forum , välldigt modernt med mycket fina datorer men det kostar pengar att boka ett grupprumm! Nya tider för biblioteken!)

Vi kan i samtiden skönja poltikens död och de stora partiernas stelhet. I framtiden kommer jag inte bli förvånad om det är två stora partier som slås mot varandra, som i USA och England.

Det handlar mera om finjusteringar för politiken än att se de problem som faktiskt finns. Att S så fundamentalt accepterat de liberala tankegodsen är inte bara skrämmande, utan visar hur mycket man kopierat från Anthony Giddens tredje vägen.

Poltiker i samma verklighet som vi andra

Vi kan i sammanhanget vrida om skruven ett par varv till och tänka oss att politikerna inte lever i samma verklighet som många andra. Det är alltså svårt för S politiker att förstå hur det är att ha knappa marginaler , när man själv bor i medeklassområden och själv är född in i den breda medelklassen.

Den gamla devisen om att ingenting nytt kommer hända om inte arbetarklassen själva gör någonting kommer sjungandes för mig. Visserligen för att man kan tänka sig att en bred medklass , som politikerna ofta tillhör, kan förstå hur människor med tuffa marginaler har det.
Själv tror jag det är mycket svårt att sätta sig in i andra människors liv, men visst, det kanske går!?

Avslutande flummeri

Vi går framåt
bakåt
lite hur som helst
vi går framåt
åt sidan
ja, lite var stans.
Gnuggar ögonen
och se, det är nya tider
nya tider
nya tider.

Vi går framåt
bakåt
ett steg fram
och två steg bak.

Med ena hjärnhalvan i framtiden
och den andra i dåtiden
undrar man
vilka nya makter kommer styra?
Det är nya tider, men samma gamla
ofrihet
ofrihet

Friday, November 21, 2008

Med tanke på Lissabonfördraget

Jag orkar inte sätta mig in i allting kring Lissabonfördraget. Eftersom at S ledamöterna kommer rösta ja. Rösta NEJ är inget realistiskt alternativ. Bara avstå.
Danielssons lakejer skriver dock om detta här

Har du en 10 minuter över, läs!

Drömmar som flyger
( Ber på förhand om ursäkt för att jag tar för stor plats på denna blogg. Säg till på kommentarfältet om ni anser att jag bör coola ner mig! )
___________________
Feldt sa typ att löntagarfonder är ett jävla skit. Han var finansminister... men var det ett totalt dåligt förslag eller fanns det bitar som var bra?
Jag är dåligt insatt, men att allting runt fonderna är dåligt stämmer ju knappast, med tanke på hur mycket staten äger på börsen. Alliansen ändrar på det nu! Suck..

Drömmar

Jag har ganska många drömmar! Bland annat drömmer jag om kärlek, fred, harmoni, jämlikhet. Men låt oss vara realistiska, drömmar är drömmar och den hårda verkligheten sänker mig ner på jorden varje gång jag tänkte
flyga. Eller , det där är en sanning med modifikation. Jag lever ofta för att få drömma. Drömmar är en central del i mitt förnekande av den bistra verkligheten.

För jag fixar ärligt talat inte verkligheten. Mitt hårda skal utanpå blandas upp som en treo i vatten med mitt inre och utopin stärks och försvagas. För NEJ kära vänner, kampen är inte ändlig. Kampen är oändlig! Så lång att jag ofta tror att jag skall spy ut hela mitt hopp och dränkas i vanmakt. Men det där är inte heller riktigt sant.

För jag tror på utopier som ett sätt att komma närmare det goda samhället. Utopier är någonting som per definition inte kommer ske. Samtidigt går det att komma närmare utopin är längre ifrån.

Det goda samhället går att mäta!

Hur pass stora är ojämlikheten mellan socialgrupp 1 och 3? Hur har utvecklingen varit för de sämst ställda? SAP har unde regeringsmakten inte gjort tillräckligt. Några saker har varit bra, men SAP skulle behövt ha vunnit 2006 för att minska ojämlikheten.

Nu är det lite som att börja om från ruta ett. Alliansen har pajat så mycket att det kommer att ta lång tid att stärka samhället, som har nermonterats!

För det Alliansen har gjort är att försvaga för arbetslösa och sjuka, alltså de som har det tufft i samhället. Istället för att stärka dessa grupper. Verktyget har varit piska, inte morot som SAP förordar.
Kanske löntargarfonderna går att återskapa?
( Och nu sätter en del läsare kaffet i vrångstrupen.. )

Tuesday, November 18, 2008

Grymt skrivet!

Jag skal för en gångs skull inte ordbajsa utan konstatera att jag måste börja kolla in den här sidan oftare.

"Det råder en farlig genusblindhet i klimatfrågan. Tiina Rosenberg sa på det socialistiska forumet i lördags att när stora frågor diskuteras glöms kvinnorna bort. Klimathotet är en sådan stor fråga, den största vi måste lösa i vår tid. Och mycket riktigt, var är kvinnorna"

Saturday, November 15, 2008

Längtan

Längtan efter någonting mer ligger hos oss alla
pojkarna kickar fotboll i Irak samtidigt som en bomb gör
en framtida zlatan benlös. Där dog drömmen.

Många gånger sköljer jag ner tanken med slutsatsen
- det blir som det blir, vad kan lilla jag göra?

Längtan ligger i rummet där vi samtalar om någonting mer
mer av politik, av kärlek till varandra. Jag ser igenom väggarna och dessa
bistra ansikten förbyts mot glädje när vi vinner 2010, eller sorg över ännu mindre
politik.

Längtan ligger hos oss alla, vi tror ibland att just x kommer göra livet helt.
Men det blir aldrig riktigt helt, för människan hittar alltid det som fattas.

En gång i tiden drömde jag om kärlek som svaret på DEN STORA frågan. Svaret slog emot mig med hård knytnäve och skapade tomhet. Tomheten åt upp mig levande och slängde mig på soptippen tillsammans med alla andra lik. Liket började röra på sig och ur allting kom insikten

Man kan bara leva.
Nu.

Friday, November 14, 2008

Politisk dikt

Man gör bort sig
Herre min skapare varför gjorde jag sådär?
Politiken gör bort sig,
Herre gud varför hände det där?
Jag vaknar klockan fem och tänker på en kvinna
vars "boyfriend" kommer på besök från Tyskland (fan)!
Politiken är uppe dygnet runt i valtider
sedan är det sömn i flera år. Lååång vila.

Man gör bort sig,
Ja herre gud, det här med att vara människa!
Politiken gör bort sig, vi skär ner när vi borde satsa!
Och ibland snurrar det runt runt i huvudet och jag tror jag skall
brista.
Politiken brister hela tiden, människor gör slut på löpande band!
Hela politiksverige är som ett enda brustet tonårshjärta som vilset traskar runt.

Man gör bort sig,
och det är väl tur det.
För hur skulle utveckling inte kunna ske utan katastrofer och skämmiga saker.
Poltiken gömmer händerna i ansiktet.

och jag, jag gnolar vidare på min halvtaskiga text....

Är alkohol en personlig frihet?

Systembolagets var eller icke vara?

Sverige ingår i det så kallade vodkabältet ( Ryssland, Japan, Finland). På grund av att Sverige befinner sig i vodkabältet, skulle vi dricka alldeles för mycket om vi avskaffade Systembolaget. Som genom sina höga priser minskar konsumtionen drastiskt. Detta har ledande alkoholforskare kommit fram till! Kostnaden för mänskligt lidande skulle öka dramatiskt om vi tillät en fri marknad sätta priserna. Misshandel och våld skulle öka. Dödsfallen skulle peka uppåt och hälsan för den generella befolkningen skulle bli sämre.

Ett av ”vodkaländerna” Ryssland är ett u-land ur hälsosynpunkt. Medellivslängden för män är endast cirka sextio år. Mycket på grund av alkoholismens skador ( ser man män dricka vodka ur glas förstår man att de har problem). Skulle vi avskaffa systembolaget som somliga politiker vill, så kanske vi inom ett par årtionden skulle ha liknande situation som Ryssland !?

Frågan som vi måste ställa oss, är om den individuella friheten eller det kollektivt bästa skall gälla? Detta är kärnfrågan!
Personligen tror jag inte att man kan låta individen i detta fallet få bestämma, eftersom att lidandet skulle bli så stort för till exempel barn och kvinnor. Det finns tillräckligt med problem med alkoholen idag, och en ökad konsumtion skulle göra saken drastiskt sämre!

Argumentet för individens frihet, är det tyngsta argument för att avskaffa Systembolaget! Skall vi alltid sätta friheten i första rummet?
Vissa säger JA, eftersom att deras analys alltid gäller individen, aldrig kollektivet! Politikens syfte är för dessa att maximera friheten för individen, oavsett den samhälleliga kostnaden!
Men hur fri är alkoholisten? Skulle alkohol om det uppfunnits idag vara lagligt? Hur många hundratusen barn lever inte med föräldrar som bara skall ta ett glas på kvällen, och slutar med att dricka upp hela barskåpet?

Systembolaget brukar hänvisa till att de kommer endast att finnas till så länge svenska folket vill ha monopolet kvar. Som tur är vill en majoritet av svenskarna ha kvar monopolet. Inte för att man inte nödvändigtvis vill betala så fasligt mycket för en flaska vin, utan för att man inte vill att grannens ungar skall må piss för att deras pappa och mamma super.

Frågan kring Systembolagets vara eller icke vara är alltså mycket enkelt. När det gäller alkohol så skall man inte maximera individens frihet, utan beskära friheten! Eftersom att samhället på det stora hela tjänar på detta.

Thursday, November 13, 2008

Snömos i hjärnkontoret

Igentligen borde jag bara lägga av. Varför ens kommentera det faktum att rapporten "Välfärden kan finansieras utan skattehöjningar," som kommer från Arbetarrörelsens tankesmedja är så ordentligt o-radikal och jätte pragmatisk och realistisk? Grått och snustorr ska det va!

Jag menar, vad kunde jag vänta mig? Skattehöjningar som ger ett bättre samhälle?

DN skrev idag på ledarsidan att välfärdsbegreppet är luddigt. Det är kvaliciferat skitsnack eftetersom attt ledarskribenterna mycket väl vet att välfärd=VSO ( vård, skola, omsorg)

Välfärd skall kosta!

Stefan Koch pratade på S-studenters seminarium för inte så länge sedan om att välfärd är rationellt. Marknaden har ingen hjärna, det har staten. Staten kan se in i framtiden, och skapa stimulans där det behövs. Det gör marknaden ofta ganska okontrollerat.

Exempelvis kommer många gymnasieskolor att få problem i framtiden, det finns inte elever. Skatte går till att marknadsföra gymnasier med någon konstig inriktning, som eleverna kunnat läsa på universitet eller högskola, eller KY.

Bostäder är ett annat område, det är ekonomiskt att ha billiga bostäder där folk kan bo i storstäder som Stockholm, Malmö, Göteborg eller åtminstonde ha tillräckligt med bostäder. Där ligger marknaden i lä, eftersom att marknaden endast är intresserad av ekonomisk vinning och ser inte bostaden kopplat till arbete och ett områdes dynamik.

Koch tyckte att vi skall strunta i snällhets argumentet, stark välfärd är konkurrans! Eftersom att välfärd skapar ett samhälle där fler människor är med på tåget än utanför, där starka människor vågar ta steg, människor som studerar och utvecklas.

Filosofiskt flummeri

Det går ett spöke genom europa, mittenpolitikens spöke =)

Jag gillar historia, nutiden är på många sett överjävlig, men dåtiden var betydligt värre.
SAP´s radikalitet är som gott som död. Även om tankesmedjan har gjort en självständig analys av välfärden, så ligger det i tiden att påstå att skattehöjningar inte behövs.
Det finns en tro att samhällets utveckling sker bäst i mittenfåran. För så är det ju, numera *skål*. Om man inte tillför välfärden pengar så kommer man få lika mycket välfärd som innan.
Ja, jag är medveten om produktivitet. Och JA jag vet att ökade arbetstimmar är viktigt för Sverige.

Men kom inte och säg att det inte skall få bli bättre i skolan, vården , och omsorgen. Ni utredare som sitter på sköna stolar och läser rapporter kommer inte få mig att tro att lika mycket pengar kan innebära bättre välfärd.

Jag tror välfärd kostar. Snacket om produktivitet är nonsens. Det handlar om resurser.

Om vi lägger all partitaktik åt sidan. Kom igen, hur kunde det bli så att vi är fastnaglade i mitten? Förklara för jag förstår inte?

Är det inte tokigt att vi skall hela tiden öka den privata konsumtionen och inte den offentliga?
Är det inte så att vi skulle behöva öka den offentliga, och lugna ner den privata?

Dags att gå hemåt, fixa fisk, ta en öl och lyssna på rock.

Sittandes i min fåtölj kommer jag om någon timma undra;
- Hur skall det gå för Sverige när SAP permanent blivit mittenparti?

Wednesday, November 12, 2008

Fel presidentkandidat vann

Många gillar Obama eller Hillery Clinton. De kanske är bra personer men många glömmer att det fanns många bättre kandidater. Dels några socialister och gröna. Dels en tredje presidetkandidat från demokraterna med en långt mycket bättre politik. John Edwards. Han hade tre uppenbara problem som säkert inte varit problem för honom hittills i livet, tvärt om, men som nu blev det. Han var vit och man och såg ganska rik ut.

I den ytliga men massiva bevakning av valet i USA vi fick var det lätt att bedöma kandidaterna endast efter deras yttre. Efter att ha hört några citat kom jag fram till att Edwars var min kandidat bland demokraterna. Jag förstod dock inte riktigt hur bra han var förens jag surfade mig fram till det här talet.

Om du inte orkar se talet kan jag resumera med att han säger saker som:
- Jag vill bli USA:s mest fackförensingsvänliga president genom tiderna.
" Det är inte okej att vi har 37 miljoner människor som vaknar varje morgon i Amerika och oroar sig för att inte kunna sätta mat på bordet till sina barn"... ..."Här är sanningen den bästa anti-fattigdoms rörelsen vi har haft i USA är den organiserade arbetarrörelsen"
- Amerika skall betala för att alla barn skall kunna gå på collage.

Fatta att det fanns en kille som på allvar fans med i racet för att bli president för USA som kunde representerat arbetarklassens intressen (för första gången i historien?).

Det märkliga i det hela var att han inte fick så mycket stöd från röster inom den svenska Socialdemorkatin. Många stödde hellre Hillery eller Obama. Varför? Var vi oinsatta? Ja kanske. Men den som var bara lite insatt måste ju förstått att Edwards var den som stod längst till vänster av de demokratiska partiets kandidater och av dem med en reel vinstchans.

Kanske kan man tror att Obama i realiteten kommer att kunna föra en politik som är mer vänster. Jag kan ibland tro det. Men hur ska man kunna veta.

När man får välja mellan ett flummigt "hope" och löften som alla amerikaner skall kunna gå kostnadsfritt på college väljer jag det senare.

Roya avslutar sitt läsvärda inlägg där hon konstaterar att Obama är en högerkandidat med:

"Kampen fortsätter. Enda skillnaden är att vi nu vet vem vi ska sätta press på, han heter Barack Obama."

Andra bloggar om: , , , , ,

Borgarmedia:
DN,SVD

Vänstermedia:
ETC om hur det gick för de radikala kandidaterna.

Kommer ni ihåg Mahogny-Mats?

Om inte, klicka här.

Kolla sen sossarnas svar här under. Bäst på länge.

Tuesday, November 11, 2008

Den enes bröd är den andres död...

ja det är i alla fall ett sätt att sammanfatta det amerikanska presidentvalet. För medan världen "firar" seger för Obama svängde glädjens pelare åt andra håller för Kaliforniens HBT befolkning som dagen efter valresultatet fick besked om att den sk. proposition 8 gått i antigay rörelsens favör. Det innebar att den konstitutionella rätt till giftemål som HBT personer haft i delstaten nu stryps genom enkel majoritet i folkomröstning. Så enkelt kan minoriteters rättigheter dödas i den amerikanska demokratin.

Det kanske lär oss två saker;
Att Amerika visserligen idag kan tolerera en svart manlig president men knappast någon som försöker bryta loss mot den traditionella kristna statsmoralen.

Och kanske också att vi aldrig kommer säkra minoriteters rättigheter genom folkomröstningar.

Personligen tycker jag det får vara slut med revirpissandet i sveriges riksdag och dags att klubba igenom den förbannade äktenskapslagen. Jag skiter i vem som får äran att göra det som borde vara det mest självklara som finns, att stötta folk som älskar istället för hatar.

Vem vet, kanske Hägglund då till slut friar till Schwarzenegger o tar hela kristdemokratin o valfärdar till Kalifornien... Det är ändå långt kvar för "social justice" i det landet.

Monday, November 10, 2008

Världspolisen

USA stärker sitt varumärke som galet Imperium med hjälp av att attackera länder lite hur som helst. Läs vidare.

Och visst är det så, USA´s säkerhetsdoktrin handlar om att alltid sätta landets bästa i centrum och skita i internationella regler. Om någon har motsatta åsikten hör jag gärna argument, efter att Guantanamo stängt..

Jag är visserligen paranoid, men jag skulle vilja veta hur mycket SÄPO spionerar mot amerikanska spioner, CIA, NSA etc. eller ehum. vi kanske har sammarbete med dem?

Finns det lägenheter i Sverige som CIA använder som förshörslokaler?

Jag är inte helt parnoid med tanke på vad som skett i Östeuropa..

Sunday, November 9, 2008

Politik är kärlek!


Olof Palme är känd för att ha sagt " Politik är att vilja" man skulle kunna tillägga att politik också handlar om att kunna. Jag känner dock just nu att det viktigaste med politiken är kärlek- politik är kärlek!

För varför skulle annars ett gäng unga människor sitta på ABF huset klockan nio en lördagsmorgon och höra föredrag om bla. olika syn på klass? Själv behövde jag sova och dök inte upp förrens två.

Kärlek måste vara ett av de svåraste orden att förklara, men jag tror ni förstår vad jag tänker på när jag säger att politik är kärlek. Vi har alla en önskan om en bättre vardag, som gör att livet blir mera värdefullt. Religionens minskade roll, agnostiker och ateister vill tro på någonting men inte en gud/ar. Individualiseringen kopplas samman med konsumismen och det nya templet är konsumtionen. Samtidigt finns det de som lägger ner så mycket tid och energi på andra saker. Jag tänker på idrott och politik.

Politik gör att meningen med livet blir lite tydligare. Den moderna människan som ofta är rädd för existentiella frågor, samtidigt som vi alla vill känna att vi lever ett autentiskt och rikt liv. Politik handlar om att förändra livsvillkoren för människor, att tillsammans med andra skapa livsvillkor där glädjen och lyckan är i centrum.
För livet på jorden är bara en suck i världsrymdens puls. Ibland när jag vill känna mig liten och obetydlig tänker jag på de oändliga antal galaxer som finns. Rymden som vars storlek inte går att förstå. Samtidigt så spelar vi roll. Alla har ett värde! I oändligheten så är tellus en del av altet.
Varje människa har ett värde, människan är politikens mål.
När jag vaknade imorse klockan fem, även fast jag somnade vid ett tiden, tänkte jag på människor. Jag tänkte att det var roligt att höra föreläsningar och sedan lät jag tanken flyga.
Utan politiken skulle livet bli gråare, människorna som tillsammans skapar dialogiska möten är otroligt intressant.
Politik är kärlek för mig.

Thursday, November 6, 2008

Vad lära sig av USA?


Många svenskar tror jag har en intressant bild av amerikanen. Vi tänker på en ganska korkad typ som inte riktigt fattat vad som "gäller". Bush är själva sinnesbilden av korkhet ( även om han gick både på Harvard och Princton). Men har inte Bush varit konsekvent, han har gjort det han skulle säga att han skulle? (sänka skatter för rika, privatisera mera, och skita i FN). Om det är att vara korkad, så är vi många ganska korkade!
Nej , svaret varför Amerika jämt har fingret i syltburken handlar inte alls om korkhet, det handlar om makt (hegemoni). Man vill helt enkelt vara en dominerande faktor i världen, ekonomiskt och även kulturellt. Många fnyser åt beteckningen Imperiet! men är det inte så att landet har tokmycket vapen och tokmycket pengar? Om landet inte är imperiet, hur kommer sig att Bush kunda göra lite vad han ville?
Amerika har vant sig att efter ww2 vara det dominerande landet i världen, tillsammans med Sovjet som på grund av taskig politik gick åt helvete 1991.
Kriget mot terrorismen är hellet inget nytt, Amerika har såklart innan 2001 lagt ner resurser på att lokalisera och förstöra terrorism som hotat landet. Ofta kanske det är lättare att analysera länders försvar än småtokiga gerillagrupper som spränger saker i bitar...efter planen insåg Pentagon att man kanske skulle ta tokiga gerillagrupper på allvar. Äntligen! Skulle krigshetsande amerikaner ropa!
---------------------
Lära sig av Imperiet
1. Global media är makt.
2. Pengar är makt.
3. Vapen är makt.
4. Ha elitskolor där utlänningar lockas är makt.
5. Ha en vinnar mentalitet.
6. Verkligen tro på morgondagen.
7. Våga satsa.
8. Tro på individen.
--------------------
Jag tror att det svenskar kan lära sig av amerikaner är viljan till att våga satsa. Se framtiden som bättre än den nuvarande, och våga lägga manken till. Att inte vara rädda för människor som är "duktiga" i någonting, samtidigt som vi satsar resurser för de" svaga".
Jag ser alltid individen i gruppen, men ibland måste man faktiskt erkänna att folk verkligen skulle behöva lite mera "vinnarskalle". Jag menar inte att alla skall ha psyke som Gunde Svan, men negativiteten som jag själv också hamnar i, är rätt nedbrytande.
Exempelvis skulle det vara en frisk fläckt om svenska folket fattade att Sverige inte alls är ett fattigt land, vi är **** rika och skulle kunna göra en massa grejer bara vi vågade. Den ekonomiska krisen påverkar oss, men vi har mycket humankapital och annat.
Anställ i offentlig sektor och bygg ett par hundratusen nya lägenheter.
We can do it!

Wednesday, November 5, 2008

Kritisk analys av Obamas seger

Kajsa Borgnäs Ordf. för S-studenter frågade vid ett tillfälle vid valvakan om Obama kommer innebära en förändring för USA och för Sverige.

Svaret är givetvis JA. Problemet är att förändring kan vara lite elller mycket. Jag tror det ligger i någonting i tanken att Obama är en stenhård realist och pragmatiker.

Vi människor skapar bilder över hur saker och ting förhåller sig, och när det gäller Obama så tenderar många att se en typ av "Jesus" figur. Obama är en viktig symbol för att USA har äntligen blivit såpass tollerant att en mörkhyad man kan bli president. Rasismen är dock inte helt borta för den sakens skull. Lika lite som att "goda" Europa skulle vara helt fritt från rasism. Tendenserna är väl snarare tvärtom.

Problemet med USA handlar framförallt om att landet under en sådan lång tid accepterat gigantiska sociala skillnader. Landet förändras inte bara för att en mer inkomstutjämnande president styr. Att höja skatten för de rika, är en bra sak , men skall USA bli lika socialt utjämnat som Sverige, får vi nog vänta ett antal årtionden.

Att förändra tar tid " ingenting förändras, allting förändras" Franskt ordspråk.

Realismen möter idealismen och bildar en vacker sammansättning.

Samtidigt skall vi kunna unna oss att vara glada. För det skrivs historia! Det är möjligt att USA nu gått in i ett nytt paradigm, där andra frågor ställs och annan hegemoni styr.

Obamas tal var bra, inte likt Kennedy eller Luther King, men helt ok!
Frasen " Yes , we can!" Som kopplas samman med " Change" är för en amerikan naturligt.
När jag var i USA som 16 åring, i den förvisso sega delstaten Oregon. Lärde jag mig att amerikaner ser saker och ting på ett positivt sett. Det kan alltid bli bättre! Att gråta över spild mjölk är ingen ide.

"The sky is the limit" är ingenting som en amerikan skrattar åt, utan faktiskt tar på djupaste allvar.

" You can do it" eleven , eller studenten får höra att det är möjligt att sträva efter någonting bättre. Egna handlingar ses som viktigare än den miljö eller gener man har. Vi vet att miljö och gener spelar roll, men amerikanen är såpass fokuserad på att " allt är möjligt" att det inte finns i tankevärlden hos många, att strukturella hinder kan paja mycket.

Det är framförallt tron på att morgondagen kommer vara bättre, som gör att mitt hjärta bultar för USA. Jag älskar det USA som är villiga att vika upp skjortan och arbeta.
Jantelagen i Sverige för att många inte utvecklar den potential de har.

Vi är lika mycket värda som människor, men vi är inte lika!

När jag är ute på praktik i ett högstadium blir jag så imponerad av vissa elever. De går i årskurs 9 men har vokabulär som är helt fantastiskt. Om man kopplar skolan till verkligheten märker man att många elever är riktigt duktiga när de vill. Samtidigt så är vi duktiga på olika saker, Howard Gardner skriver om sina olika typer av intelligenser.

---------------------

Jag har skrivit ett långt manus om personlig förändring. En huvudtes är att förändring är möjligt, men att det tar lång tid. Samt att individen alltid måste ses i en kollektiv kontext. Kopplingen kan göras mellan personlig förändring och nationers förändring. Vi tenderar att tro att vi kan förändras mera än vad som är möjligt, samtidigt som det är möjligt om man styckar upp målet i bitar. Och tar varje bit för sig.

Tack!

Nattens sista inlägg, medan vi väntar på Obamas segertal, får bli ett tackinlägg.

Tack S-studenter, framförallt Kajsa, Daniel, Linus och Raúl, för en helt fantastiskt kul och bra valvaka.

Tack SSK-bloggare, för att ni lät oss gästblogga här under natten. Det kanske blir fler gånger!

Fredrik och Filip härmar S-studenter

När vi nu medan natten närmar sig slut tittar tillbaka på de valvakor som hållits kan vi konstatera att Fredrik och Filip på Kanal 5 tycks ha haft dålig fantasi, och helt enkelt bjudit in våra gäster. Barbro Hedvall, Mona Sahlin och Leif Pagrotsky. De var här, de var på Kanal 5.

Nåväl, vi är socialdemokrater. Så vi delar gärna med oss. Även till kommersiella kanaler.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Städa efter valvakan

Daniel Gullstrand (förbundssekreterare s-studenter): Ska vi börja städa lokalen?
Raúl Urrutia (ombudsman): Vi väntar tills Florida är avgjort
Daniel: Men det kan ju ta flera veckor ju!

Visst vinner han!

Visst vinner han. Det är lite svårt att greppa, även om det faktiskt var vad vi trodde. Nu är den stora frågan vad detta kommer att innebära för USA:s politiska utveckling. Ett par steg åt vänster, helt klart. Men för optimisten (undertecknad) kanske framförallt början på fler steg åt vänster, början på ett större skifte i den amerikanska politiken. Ett systemskifte, om jag får bestämma.

Nu är det mest spännande valet till Senaten. Får Demokraterna 60 där skulle det kunna möjliggöra stora och kraftfulla förändringar i USA. Jag är optimist, och vi fortsätter att blogga tills det är klart.

Klockan är nu tio över fyra. Vi är glada.

Njut av lite glada segermingelbilder så länge:


Jonas Svensson

Anton Andersson

Björn Holgersson

Emilia Bjurgren

Hanna Hellström och Johan Nyström

Rebecca Falk och Erik Hallonsten

Fredrik Jansson

Jag (Catharina Ullström, för den som missat det)

Björn Fridén

Frida Perjus

Andra glada och pigga valvakare

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


För att avgöra

Om Obama vinner Kalifornien, Hawaii, Washington och Oregon vinner han valet även om han förlorar alla andra. Dessa stater räknas som säkra stater. Sov gott!

Hur gammal är McCain?

Han är så gammal att Fidel Castro tycker att han är gammal.

Valvaka i studentkorridoren vid Sveavägen

Bara några minuters promenad från S-studenters suveräna valvaka sitter just nu ett gäng studenter från KTH och Handelshögskolan tillsammans och zappar mellan TV4, Kanal5 och SVT.


Alla är överens om att Obama blir bäst som president och alla verkar också säkra på att han nu har vunnit.

Ingen verkar ha en tanke på att gå och lägga sig trots att första föreläsningarna börjar om bara drygt 4 timmar....

"Jag lovar"

Det finns en och annan här som nu vågar tro att det är klart. Applåder och hurrarop när Obama tog Ohio.

SSK:s egen Arsalan går steget längre och har nu lovat att Obama vinner. Det låter bra. Jag tror vi vågar säga det. Det är en historisk natt. Obama vinner.

Här får ni lite glada mingelbilder att njuta av, från Stockholms, kanske Sveriges, bästa valvaka.


Arsalan har utlovat seger för Obama

Kårgänget på hugget

Kassör Linus som portvakt.

Folk

Johan Nyström med vän

Frida Perjus strålar trots sen timme

Ohio till Obama!

Vi sitter och tittar på amerikanska tv-sändningar i väntan på nästa live-rapportör. Jag antar att många svenskar som sitter uppe en möjligen historisk natt som denna gör detsamma. Jag skriver möjligen historisk natt. Jag vågar inte riktigt skriva historisk natt. Inte än. Snart.

Jag märker att det amerikanska nyhetsankaret på storbildstv:n framför mig börjat prata om McCain som om han redan förlorat. De utropar inte Obama som vinnare, men talar om McCain som förlorare.

Det kan nog bli en historisk natt. Ett paradigmskifte. Det är stort.

Och nu gick Ohio till Obama!!!

Just nu

Obama leder med 99 elektorsröster.

Larm, vol. 3

Securitas har nu ombetts utreda vem som utlöste dörrlarmet tidigare. Arrangörerna hävdar att det är säkerhetspolisen som är ansvarig för att ha utlöst larmet, något som Säpo avvisar. Uppdatering följer.

Tips

Aftonbladet sammanfattar.

Avrapportering

Just nu: Pennsylvania och New Hampshire till Obama.

Resultatet just nu

Just nu: Obama leder med 10-8 i elektorsröster.

Föreläsning på småtimmarna

Henrik Berggren, ledarskribent på DN, är på besök. Han hänger sig inte i särskilt stor utsträckning upp sig på att försöka förutspå valutgången utan förklarar istället vem Obama är. Han är

  • Iskall
  • Inspirerade
  • Karismatisk
  • Pragmatiker
Berggren menar dock att man inte ska hoppas på alltför mycket då ju den nya presidenten kommer att vara bakbunden i många frågor.

Progressiva USA på valvakan

Just nu har vi Lennart Fransell från storbloggen Det progressiva USA på tråden från Kalifornien. Han och Kajsa diskuterar just det faktum att Obama är så älskad och så kontroversiell på en och samma gång och varför det är så.

På håll kallas han socialist (om det ändå vore så väl) och det målas upp skräckscenarier för hur hans styre av landet skulle att bli. På andra håll är han älskad och har blivit en förebild, inte minst för afro-amerikaner. Att Obama överhuvudtaget kan komma att bli president är i sig en sensation. För fyra år sedan hade han inte kunnat bli vald, menar Fransell.

På frågan om huruvida Obama håller även 2012 (givetvis då förutsatt han vinner i natt) svarar Fransell kort och gott ja. Republikanerna, menar han, håller på att bli ett regionalt sydstatsparti. Den analysen gav applåder. Det är en framtid många här skulle glädjas åt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ps. Kolla Johan Sjölanders analys av varför det blir vänsterseger i USA.

Mingelbilder från valvakan

I väntan på att det ska börja bli spännande på riktigt får ni se lite färska fina mingelbilder från S-studenters valvaka, med 145 gäster:


Anna och Anders

Stefan, Gardar, Viktor, Nina, Frida och Ida

Jonas och Josefin

Folk... Bland andra Mona Sahlin och Jens Orback

Stefan getting his wine

Anna Ardin och okänd (mycket folk, jag känner inte alla)

Blogghörnan med Makan och Fredrik

Larm, vol. 2

Larmet som gick nyligen utlöstes enligt uppgift inte av säkerhetspolisen. Uppgiften kommer från säkerhetspolisen.

Pierre Schori: Klart vi ska lägga oss i amerikansk politik!

Alldeles nyss hade vi besök av en av mina favoritdebattörer, Pierre Schori. Han pratade inte bara om det amerikanska valet, utan också om amerikansk politik och vikten av att vi lägger oss i både valet och politiken. Vi får förstås inte rösta i det amerikanska valet, men det är klart vi ska lägga oss i och vara med i debatten, menade Schori.

Jag kan bara sammanfatta det med: Tänk om vi hade mer av Pierre Schori i svensk och i socialdemokratisk utrikespolitik. Me like.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ps. Fredrik Jansson rapporterar att McCain leder... Men just nu leder Obama!

Larm!

Dörrarna på sveavägen 68 utlöser ett larm om de ställs upp för länge. Första larmet har nu gått, och enligt uppgift var det killarna från Säpo.

Hemlig gäst på valvakan: Mona Sahlin!

Alldeles nyss dök Mona Sahlin upp. En gäst som var hemlig även för arrangörerna. En småförvånad Kajsa Borgnäs presenterade just partiledaren som ju alldeles nyss satt hos Fredrik och Filip i Kanal 5.I samtalet mellan Kajsa och Mona fokuserade de på skillnader och likheter mellan det svenska och det amerikanska systemen, på vad vi kan lära och på vad vi inte ska lära av. Det talas mycket om amerikanska politikers retoriska förmåga. Men som Mona konstaterade skulle det inte riktigt fungera att använda de retoriska grepp som fungerar så väl i USA här i Sverige. Däremot bör vi lära oss av den förmåga kanske framförallt Obama haft och har att entusiasmera.Vi tackar Mona för besöket. Det var ett riktigt roligt oväntat besök.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Ps. Jag är ledsen att bilderna är av så dålig kvalitet. Mobilkamera.

Just nu

Så här ser det ut just nu. New Hampshire har räknat 1% av sina röster.

Barbro Hedvall på S-studenters valvaka

Nu är det dags för Barbro Hedvall från Dagens Nyheter att kommentera inför nattens val. Kajsa Borgnäs inledde med att konstatera att det politiska livet i USA och det politiska livet i Sverige skiljer sig en hel del från varandra. Hur påverkas vi av det politiska klimatet i USA, är det något som sprider sig till oss?

Personfixeringen i USA är en helt annan än den vi ser i Sverige och Europa konstaterar Hedvall. Och visst ser vi att den sprider sig, men kanske mindre till Skandinavien än till övriga Europa. Trots att också svenska politiker tar med sig allt mer "tillbehör" in i sin politiska roll är vi än så länge förskonade från artiklar om våra politikers fastrar och mormödrar.

Det talas vidare om kvinnornas roll i valkampanjen som gått. Hedvall erkände att hon hellre sett Clinton än Obama, och tror inte att hon kommer att få uppleva den dag då USA får en kvinna som president. När Borgnäs frågade om Palins chanser fick hon svaret att Palin kommer att vara världens mest bortglömda kvinna i övermorgon. Detta genererade glada applåder.

Hedvall tippar att Obama vinner med 54,7. Vi får se.

För den som vill höra mer från Hedvall kommer hon snart att dyka upp på valvakan i Kanal 5. Men vi var först.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Fler bloggar från S-studenters valvaka: Björn Holgersson, Fredrik Jansson