Saturday, February 16, 2008

Ge de papperslösa rätt till vård - NU!

Jag har inte riktigt läst in mig i i debatten kring de papperslösa; och det faktum att de inte har rätt till vård i Sverige. Det kan ha att göra med att jag själv varit med om en njurtransplantation hösten 2004.
Det faktum att svenska staten förvägrar sjuka människor vård, gör mig mer än upprörd. Det är en personlig smärta - det är ingenting abstrakt utan någonting konkret för mig.
Samma sak som jag kände när jag läste om en pojke i Palestina som dog för att han inte fått sin rening av blodet. Det tog jäkligt hårt, eftersom jag vet hur det är behöva dialys och rensa kroppen, den funktion som njurarna har. Det är samma sak som att någon kommer och för första gången medger att västvärlden inte ger 0,8% bistånd som FN säger skulle drastiskt minska fattigdomen i världen, för att regeringars finansministrar har svårt att tänka i nya banor.

Så , vad är det bästa argumentet för att papperslösa skall kunna få vård i Sverige? Om man har varit sjuk, på riktigt, så vet man svaret.

Det är en ***** mänsklig rättighet att få vård ( FN har kritiserat Sverige när det gäller papperslösa) Speciellt så kan inte ett rikt land som Sverige påstå sig att inte ha råd att ge vård. Så vad är problemet, undrar den vetgirige?

Det finns inget problem! Den politiker som på allvar menar att en cancersjuk flicka inte skall få vård i Sverige för att hennes familj lever illegalt i landet, borde kanske själv få känna hur det är att vara dödligt sjuk? Det är inget roligt, tro mig! Med den mest högteknologiska sjukvården som finns i världen, var det inte roligt att under bara ( kort tid) ett år vara rejält nere i skiten. Jag tog tiotalet mediciner och hade olika behandlingar som renade kroppen ifrån slaggprodukter. Och mådde skit!

Jag undrar hur den Palestinska pojken tänkte; trodde han på Gud innan kroppen kollapsade?

Läkare gillar definitivt inte det faktum att de inte får ge papperslösa vård. Varför undrar den okunnige? Jo, det har att göra med att läkarens prio nummer ett är att alltid bistå människor med sin kompetens och behandla personen framför sig, oavsett om det är en medborgare i Sverige eller en papperslös. Att säga till en läkare att den sjuke personen framför henne inte får behandlas, på grund av illegal närvaro är att sätta sig över läkaretiken. Vilket många läkare som tur är, har jag en stark känsla av, sätter framför politiker som inte har hjärtat på rätt plats.

Och medan Tobias Billström slipar argumenten så tvingar papperslösa gå till underjordiska vårdmottagningar. Jag säger bara en sak:

- Skäms Sverige, skäms för att detta land bryter mot de mänskliga rättigheterna!

Andra bloggar om: , , , ,

5 comments:

Watchlar said...

Så du ser inget problem med att hela världen skall kunna komma hit och få gratis vård på svenska skattebetalares bekostnad?

Naturligtvis är det synd om de sjuka som inte kan få vård. Men varför är det mer synd om en sjuk som är här illegalt jämfört med sjuk person som inte kan få vård i sitt hemland? Varför vill du att den förstnämnda skall vara berättigad till svensk vård men inte den sistnämnda?

Anonymous said...

Bra koppling, men jag tycker att det inte riktigt är samma sak!

Mitt svar blir naturligtvis att de som redan befinner sig i Sverige skall få vård.
Sedan ger Sverige bra med bistånd till skillnad mot många andra länder i EU, samt USA ( Bill Gates och någa andra undantag). Sverige gör redan en massa bra saker ute i världen. Även om man ibland kan kritisera SIDA för att ha konstiga projekt. Som att till exempel ha journaliser i Vietnamn som skall visa hur man kan utveckla god journalistik. När lander är en diktatur. Sånt pajar SIDAS rykte.

Jag tycker såhär. Sjukhus och läkare skall kunna ge illegala invandrare vård i Sverige.

Polisen skall i sin roll leta efter illegala invandrare men skall inte kunna inhämta information ifrån sjukhus eller läkare. Det skall vara ett " safe heaven" .

Samma sak tycker jag när det gäller skolgång. Barn som är i Sverige skall kunna gå i skolan så länge som de är i Sverige.

Johan Nyström

Watchlar said...

Johan Nyström:

Ger ju väldigt underliga signaler om man belönar folk för att de vistas här illegalt, ungefär: "Kom till Sverige illegalt så erbjuder vi gratis den sjukvård och utbildning som ni ej kan få i era hemländer". Staten kan inte eller påta sig dubbla roller, att ha ansvaret för att utvisa de som vistas här illegalt samtidigt som man skall underlätta för dem att vistas här.

Sen kan man ju undra om du menar att de som vistas här illegalt skall erbjudas vård på samma villkor som landets medborgare? Skall man även kunna få dyrbara starroperationer, höftledsproteser osv betalada av svenska skattebetalare? Det skulle ju innebära att vi i princip erbjuder hela världen gratis sjukvård. En utlänning kan komma hit på turistvisum eller söka asyl helt utan grund, sen är det bara att vänta tills man vistas här illegalt och då kan man t.ex. kräva en gratis höftledsoperation.

Man har även det "obehagliga" faktum att våra resurser är begränsade och att man måste prioritera. Om man erbjuder de som vistas här illegalt dyrbara behandlingar, utbildning osv så tar man av resurser som t.ex. i stället kunnat användas för biståndsåtgärder som räddar massor av liv i deras hemländer som rent vatten, vaccinering, AIDS-mediciner osv. Behoven är oändliga, men våra resurser är det inte, man måste därför se till att de används rätt och hjälper så många som möjligt.

Jag anser inte att vi på mågot sätt har större moraliskt ansvar att hjälpa andra länders medborgare bara pga. av det faktum att de råkar vistas här.

Anonymous said...

Jag tror inte risken är så stor att tiotusentals illegala invandrare kommer och använder den svenska sjukvården. Inte heller resa hit för att utnyttja systmet. Men visst, det skulle bli problem om det skedde.

Jag anser att Sverige är ett så rikt land att vi kan ge sjukvård även till de som vistas här illegalt.

Det viktigaste i sammanhanget är att EU har en kordinerad syn när det gäller invandring. EU kommer behöva en yngre befolkning när de många äldre går i pension, så de som finns illegalt i EU kommer behövas i framtiden. LÄnderna kommer antagligen till och med behöva locka människor från övriga världen till EU för att ekonomierna skall fortsätta att växa.

JOhan Nyström

Watchlar said...

Risken är överhängande att det skulle bli väldigt attraktivt att ta sig till Sverige om vi erbjuder gratis sjukvård för alla som är här illegalt. Merparten av världens länder kan inte erbjuda kostnadsfri vård eller vård alls för sina medborgare. Behöver man t.ex. en höftprotes så skulle i alla fall jag starkt överväga att ta mig till ett land som erbjuder detta gratis om jag ej kan få det i hemlandet.

Det handlar inte om hurvida Sverige är "rikt" eller inte, det handlar om hur vi fördelar våra ändliga resurser för att hjälpa världens sjuka/fattiga. Om man har 10 limpor och 10 hungriga är det vettiga att dem varsin limpa och inte att som du, i princip föreslår, ge 1 person 10 limpor och låta de övriga svälta. Om du vill erbjuda 1 person som vistas här illegalt en dyrbar behandling så kommer det ju innebära att du tar resurser som i stället kunnat hjälpa 100-tals sjuka i fattigare länder!

När det gäller behov av arbetskraft är det en annan fråga. Dessa invandrare skall naturligtvis inte vistas här illegalt, inte eller skall de ha någon fördel jämfört med sina landsmän av att ha vistats här illegalt!