Friday, February 29, 2008

Våga kvotera mera!

Angående en intern debatt om kvotering:

När det kommer till diskussioner om kvotering finns det i regel två taktiker
. Den ena är att komplicera urvalsprincipen till att gälla etnicitet, sexuelläggning eller genus. Den andra är att börja prata om essentialism och den feministiska paradoxen. Kvotering erkänner inte mer än övriga samhället att det finns en inneboende skillnad mellan kvinnor och män. Tvärtom så är målet att kvinnor och män ska bli bemötta som människor och inte utifrån sitt kön. Om vi dessutom pratar om moderat kvotering, vilket innebär att individerna har samma meriter, men olika kön, är det helt irrelevant att prata om stigmatisering. Det handlar snarare om att tvinga inskränkta människor att bryta orationella beteenden.

Det är ett misstag att se detta ur ett liberalt perspektiv. På individnivå finns det kvinnor som har mer makt än andra män och i en individuell relation kan personer av olika kön vara jämställda. Samhällsanalysen visar att det finns en rad implikationer på det strukturella förtrycket, att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Könsmaktsordning är inte bara det biologiska könet, utan också de egenskaper som anses vara kvinnliga respektive manliga och där de manliga egenskaperna anses vara bättre än det kvinnliga. Utifrån denna analys kan vi också förstå varför vi inte kan stoppa in andra egenskaper som sexualitet och etnicitet, eftersom det handlar om andra maktordningar, som kräver en egen analys.

Intellektuella, pålästa, smarta, nytänkande akademiker kan ju i alla fall enas om att: ett, kvinnor som grupp är underordnade män som grupp och två, vi vill göra något åt det. Det är tack vare tidigare generationer kvinnors kamp som det sitter studentskor på politiska möten som SSK:s överhuvudtaget. 2011 fyller den kvinnliga rösträtten 90 år. Min mormor stickade sina egna mensskydd och det var inte länge sedan det uppmärksammades att kvinnor inte får samma symtom som män, vid Borrelia och hjärtinfarkter, eftersom medicinskforskning har män som norm. Det spelar ingen roll hur jämställd den enskilda individen är. Det strukturella förtrycket hinner ifatt.

Det handlar om att bryta invanda beteenden, skapa förebilder och sätta ner foten för vilket samhälle vi vill leva i. Idag råder det en manlig kvotering, efter som män går före enbart för att de är män. Kvotering eller inte. Kvinnor som grupp blir inte mindre stigmatiserade för att vi avfärdar kvotering som ett medel mot ett ojämnställt samhälle. Kvotering finns redan i Sverige, vårt moderparti använder sig av varannan damernas på partilistorna och pratar om positiv särbehandling, vilket är andra ord för kvotering. Vi har redan sett att det inte räcker med att försöka öppna människors ögon och tankar. Hade det blivit rökfritt på krogen om vi enbart vädjat till människors välvilja?

Vi som socialdemokratiska studentförbundare måste ta jämställdheten på allvar och aktivt arbeta för vad som står i det allmänpolitiska programmet, vilket vi gemensamt tog på kongressen i somras. Vi måste börja diskutera kvotering i en öppen debatt. Vi måste gå i bräschen för en ny socialistisk feminism, vi är den röda kilen i den grå massan. Det är dags att vi utökar pilen med en jämställdhetspolitik som är närvarande och integrerad.

Skrivet av: Hanna Hellström

Andra bloggar om: , , , ,

5 comments:

Anonymous said...

Mycket bra skrivit! Det här att mediciner bara är testade på män visar hur konstig världen är 2008. 90 år är ingen lång tid, i den historiska backspeglen,och en annan sjuk grej är att män kunde vålta sinna fruar framm tills 60 talet utan straff.

Ser vi internationellt så finns det mycket arbete kvar.

Ett bra inlägg mer många tankar.

Johan Nyström

Anonymous said...

"kvinnor som grupp är underordnade män som grupp"
Jag kan inte ställa mig bakom detta eftersom det är en sån grov generalisering som helt utesluter problem som mäns ställs inför och även det faktum att kvinnor på vissa områden faktiskt _inte_ är underordnade män.

Vidare skriver du:
"...det uppmärksammades att kvinnor inte får samma symtom som män, vid Borrelia och hjärtinfarkter, eftersom medicinskforskning har män som norm."

Medicinforskningen har inte män som norm. Det är en seglivad myt som Läkemedelsverket gång på gång har avfärdat. Du kan gå in på deras hemsida och läsa själv. Så här skriver de:
"Kvinnor deltar i kliniska prövningar i lika stor utsträckning som män. Den utbredda missuppfattningen om att nya läkemedel bara skulle testas på män beror troligtvis på att läkemedelsföretag och myndigheter inte har informerat tillräckligt om hur gällande regler ser ut."

www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1052.aspx

Angående kvotering så undar jag hur man ska motverka diskriminerng med diskriminering?
Varför är det ett ändamål att ha 50/50 kvinnor och män? Varför stanna där, varför inte ha 50/50 kvinnor & män, 50/50 högerhänta & vänsterhänta, lika stor del asiater, europeer, afrikaner, sydamerikaner etc etc. Just nu är det fler kvinnor vid högskolorna än män. Är det dags att sänka intagningskraven för män? Kanske neka kvinnor tillträde till högskolorna till förmån för män, allt i strävan att uppnå en exakt 50/50-fördelning.

Hanna Hellström said...

Feminism och dess analys är för all del gynocentrisk. Vilket betyder att mäns problem inte är i fokus. Men mitt inlägg handlar inte om feministisk analys, även om jag tycker det är tragiskt att människor fortfarande inte kan ställa sig bakom den! Kvinnor har fortfarande sämre lön, tar större ansvar för familjen och blir utsatta för våld och sexuellt utnyttjande. Inom politiken befinner sig kvinnor fortfarande inom de traditionellt kvinnliga områdena som social och familjepolitik, medan män innehar de verkliga maktpositionerna i politiken och samhället. Likväl när det gäller universitet och högskola. Det är synd att de ska anses som ett hot när kvinnor bryter mark, men tyvärr är det fortfarande medelålders män som är professorer och innehar de höga ämbetena inom akademin.

Angående läkemedelsverket, så är inte de hela bilden. Det är väl bra att de informerar om sina riktlinjer på sin hemsida, inte mer än rätt. Faktum kvarstår att de finns ett antal felbehandlade och till och med döda kvinnor runt om i världen som garanterat inte finns redovisat på läkemedelverkets hemsida, eftersom det knappt finns redovisat någonstans. Vill du prata med en av dem, kan du dock höra av dig till Helle Klein, numera präst, men tidigare ledarskribent i Aftonbladet. Min poäng är att det inte bara handlar om mediciner, utan också om symptom, hur vi blir bemöta av läkare osv.

Eftersom du går rätt i fällan när det gäller dina argument mot kvotering, föreslår jag att du läser mitt inlägg en gång till. Annars vill jag ändå poängtera att det handlar om ett medel för att uppnå ett samhälle där kön inte längre ska spela någon roll. Du pratar om diskriminering, vad är dagens samhälle då? Som systematiskt diskriminerar kvinnor på arbetsmarknaden, i politiken och kulturen. Idag kvoterar vi in män som statsministrar, chefer och professorer. Det handlar inte om 50/50 och diskriminering. Det handlar om ett samhälle där människor inte ska bli bedömda efter vad de har mellan benen, där könsroller hör hemma på museum och benämningen kvinna eller man inte ska öka chanserna för var du befinner dig i samhället.

Hanna Hellström

Anonymous said...

Ska vi kvotera in människor med olika etnisk bakgrund också? Eller gäller det bara kön? Och hur går kvoteringen till? Vad ska man grunda andelen kvinnor/män på? Företagets kunder?
Säg att 95% av Kappahls kunder är kvinnor, ska ledningen bestå av 95% kvinnor? Eller ska 50/50 gälla för alla?

Bara lite undringar...

Hanna Hellström said...

Kom och lyssna på Drude Dahlerup, kvoteringsexpert! Se SSKs kalendarium på hemsidan.