Tuesday, March 25, 2008

En annan bild av jobbrådslaget

Dagens Arena ger en annan bild av jobbrådslaget än den som partiledningen visat på DN debatt.
På DN debatt kunde man läsa i ingressen (visserligen skriven av redaktören på tidningen men i all fall):

"Tidigare s-minister avslöjar hård kritik inom partiet: en radikal omprövning av arbetsmarknadspolitiken krävs. Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken har fått omfattande intern kritik under partiets rådslag om jobben. Politiken är otydlig, arbetsmarknadsinsatserna har hållit för låg kvalitet och utbildningsinsatserna har varit för få, anser de flesta. Flertalet av de svarande framhåller att socialdemokratin inte förstått och tagit till sig de villkor som främst småföretagare verkar under. Många menar att nya företag bör få skattelättnader. Vidare betonas att a-kassan endast ska vara en omställningsförsäkring på vägen till ett arbete. Arbetslösa bör söka jobb även inom yrken där man tidigare inte arbetat. Det skriver Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo, som leder det socialdemokratiska jobbrådslaget."

Dagens Arena ger som sagt en annan bild. Under rubriken "Medlemmarna oroliga för högervridning" skriver man:
"Bjuvs arbetarkommun skriver i en sammanfattande suck att "alltför ofta i jobb-rådslaget känns det som om vi anammat borgarnas vokabulär och synsätt". Och det ligger en del i den iakttagelsen.
"Hur ska tjänstesektorn bli en motor för hela ekonomin?" frågar partiledningen. Den är redan en motor, protesterar flera s-föreningar. Städbolagen behöver ingen skattestimulans, det är de offentliga tjänstejobben som måste bli många fler, blir svaret.
"Hur ska a-kassan tydligare stärka arbetslinjen?" frågar partiledningen, likt ett eko av den borgerliga regeringen. Den unisona kören nerifrån är att arbetslinjen ska stärkas på andra sätt än genom att försämra a-kassan. "

Det var just vad ag anade. Bilden partiledningen vill ge av rådslagsmaterialet är inte den enda som går att ge. Min bild är att om man inte har ett vetenskapligt angreppssätt är risken stor att man ser det man vill se.

Andra bloggar om: , , , ,

3 comments:

Daniel said...

Jag läste artikeln i Dagens Arena, och jag är inte ett dugg förvånad. Det bekräftar känslan man har haft och kritiken man har har riktat.

Det vore ytterst intressant att se en liknande granskning av skolrådslaget med flera.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Catti Ullström said...

utan att tillföra direkt ngt alls vill jag bara instämma i föregående kommentarer.

catti
malmö