Friday, March 7, 2008

Till storms mot identitetspolitiken

S-studenters ordförande Kajsa Borgnäs är i en artikel i Aftonbladet kultur. Träffsäker som vanligt.
Läs.

No comments: