Thursday, March 20, 2008

Varför ska vi skattesubventionera Mac Donalds, Odell?

Det finns ett problem med borgarnas retorik. De förslag man presenterar hänger sällan samman med de resultat man säger sig vilja uppnå. Ekvationen går inte ihop. Se här, två exempel.

1) Fastighetsskatten ska sänkas för studentbostäder. Därmed kommer det bli enklare för studenter att finansiera sitt boende. Vad säger att fastighetsägaren inte kommer att använda dessa extra slantar till låt säga, sin egen sommarstuga? En resa till Thailand? Ingenting, faktiskt, men det ser inte Mats Odell. Istället hoppas han på fastighetsägarnas goda vilja och säger i Svd att det handlar om en, och jag citerar, förhandlingsfråga som han hoppas att studenterna kommer att gripa sig an med liv och lust.

2) Arbetsgivaravgiften för företag som anställer människor under 26 ska sänkas. Förslaget kommer, enligt Anders Borg, särskilt att gynna de breda servicenäringarna där de unga kommer att anställas. Det vill säga, företag som satt i system att anställa ungdomar på grund av att de inte behöver betala fullt lika mycket som till äldre, kommer att belönas för detta. Kommer de att anställa fler? Kommer högre löner betalas ut till de anställda? Ingen vet, och från politikernas sida ställs heller inga krav.

Borgarna har länge anklagat SAP för att genom plusjobb och ett generöst bidragssystem mörka den faktiska arbetslösheten. Men istället för att uppmuntra till högre utbildning, stärka relationerna mellan skola - näringsliv och satsa på jobb inom offentlig sektor väljer man nu att belöna de som redan har och ytterligare trycka ned de som står utanför. Det här är en omvänd klasspolitik som vi aldrig får tolerera eller vänja oss vid. Här står kapitalet mot arbetarnas och studenternas intressen.

Det blir så pinsamt uppenbart vilken sida man står på när man med ekonomiska medel vill stärka det privata näringslivet, medan de råd man ger studenterna är att kämpa med "liv och lust".

No comments: