Monday, April 7, 2008

Driv månglaren från campus!

I skrivande stund står en företag som säljer energidryck på skolan och marknadsför sig.
Jag tycker att det är oanständigt att kapitalismen och marknaden på detta sätt tar sig in på universitetet. Jag önskar att universitetet skall vara en plats där tanken och idéerna har makten inte det råa kapitalet. En plats som är fri från kommersialism och kaptialets makt över livstil och dagordning.

Därför:
Kasta ut månglaren från campus!

2 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Daniel said...

Haha!

Jag skrattar gott, men jag skrattar med dig, Anton. Där satt den!