Sunday, April 20, 2008

Några steg mot demokratisering av arbetarekommunen

Styrelsen röstar mot förslaget. Bosses vita kalufs syns i mitten längst fram.

Under gårdagen togs några viktiga beslut för att stärka, ja kanske rent av införa, demokratin i arbetarekommunen stockholms socialdemokraters högsta beslutande organ

Det viktiga beslutet var att man valde att avskaffa rösträtten för de 25 direktvalda. De direktvalda utgörs av gamlingar och gamla ministrar och väljs på ett ytterst märkligt sätt på själva mötet där de senare äger rösträtt. De innebär att de, om de får majoritet, kan välja in sig själva. Även styrelsen äger rösträtt vilket också är odemokratiskt och märkligt.


Båda dessa principer undergräver den representativa demokratin. Mötet kallas "representantskap" eftersom övriga ombud faktiskt representerar medlemmar och inte bara sig själva. Låt mig med ett litet räkneexempel visa hur makten med detta system har förskjuts från representanterna till den lokala partieliten.

De 25 direktvalda har 25 röster. Styrelsen har 11 röster. Styrelsen och de direktvalda har tillsammans 36 röster. På mötet i helgen röstade i omröstningen om de direktvala totalt 127 ombud. För att övriga ombud skall vinna majoritet mot de direktvalda och styrelsen krävs alltså att 127/2=63,5 dvs 64 ombud lägger sin röst mot styrelsen. Detta innebär 64 av 91 röster från representanterna vilket innebär 70% av de röster som representerar medlemmarna. Demokrati?

Detta system avskaffades alltså delvis i helgen. Röstsiffrorna var, ja just det, 64 mot 63 alltså minsta möjliga marginal. Det var dock vissa som lade ned sin röst, även vissa namnkunniga av de 25 direktvalda. Tyvärr tog man också ett beslut som bibehöll den märkliga ordningen att styrelsen har kvar sin rösträtt.

För mig som demokratisk socialist är det mycket viktigt att eftersträva ständigt ökad demokrati. Ja detta kan ses som själva kärnan i min ideologi. Min demokratiform är den representativ demokratin och om den skall äga legitimitet är det mycket viktigt att representativiteten fungerar. Demokratin vann en viktig seger igår.
Idag (söndag) debatteras bland annat SSK:s motioner om trängselskatt och nolltaxa som troligen inte kommer gå igenom samt undertecknads motion om att förbjuda glödlampan till vilken styrelsen yrkat bifall. De kan trots allt ta vettiga beslut ibland. Återkommer med resultatet av dessa omröstningar.

Andra bloggar om: , , , , , ,

3 comments:

Erik Sundkvist said...

Viktigt beslut att ta! Skribenten har helt rätt i att systemet fram tills ändringen varit högst märkligt. Sen blir det ju extra roligt idag när våra motioner behandlas, hoppas trots AK:s kanske negativa inställnig att motionerna om trängselskatt och nolltaxa går igenom, eller i minsta fall blir grundligt behandlade!

Anonymous said...

Bra inlägg. Det är faktiskt ett anmärkningsvärt förfarande med 25 direktvalda. Trots det har diskussionen i klubben alltid varit hur vi ska göra för att få in någon av våra medlemmar i församlingen, snarare än att diskutera dess legitimitet. Bra att beslutet gick igenom och att det finns krafter som vågar ifrågasätta strukturerna!

//Alex

Anonymous said...

Galet system, hur motiverades dess existens?

Johan Nyström