Monday, April 14, 2008

Våra progresiva trängselmotioner citerade i DN

Det är väldigt kul att SSK:s motioner idag uppmärksammats i en DN artikel. Av tre motioner som uppmärksamas i artikeln är två från SSK. Dels vår motion om en progressiv trängselskatt och dels vår motion om trängselsavgift kombinerat med nolltaxa i kollektivtrafiken. Två bra motioner som kombinerar smart ekonomiskt tänkande med klassisk socialdemokratisk omfördelning mellan fattig och rik.

Alla våra motioner finns i sin helhet på vår hemsida under avdelningen motioner.

-------------------------
Uppdaterat:
Inte två utan tre av våra motioner blev uppmärksamade i DN. Även den om skattesubventionerade bilpooler togs upp.

Andra bloggar om: , , , ,

No comments: