Thursday, May 15, 2008

Gympa, hur svårt ska det vara?

Maria Wetterstrand deltog som gäst i KG Bergströms snicksnackprogram i SVT tidigare i vår och fick frågan om vad man ska göra åt att muslimska tjejer skolkar från gympan. Diskussionen som förelåg handlade inte om i vilken grad frånvaron från lektionerna påverkade flickornas hälsa utan om att skolk faktiskt bryter mot skollagen.

Maria Wetterstrand vägrade diskutera frågan. Hon ba: klimat klimat miljöbil. Och KG Bergström fick försöka igen, flirtade lite tafatt, sa: Men Maria, kan vi verkligen acceptera ett sådant beteende? Jag minns inte hur det hela slutade men KG Bergströms besvikna nuna har dröjt sig kvar på näthinnan.

Maria Wetterstrand gjorde rätt i att inte nappa på Folkpartiets bete. Det handlar nämligen inte om ett stort problem som behöver tas upp på bästa sändningstid i TV. Att ägna flickornas skolk en sådan uppmärksamhet får kontraproduktiva konsekvenser i och med att barn, som redan idag lider risk att hamna i ett utanförskap, exotiseras som bärare av en mystisk islamistisk kultur (läs: bomber, pengatvätt och män med mycket skägg).

Allt detta när det mest bara handlar om att hoppa bock och bolla boll. Och när det finns lösningar. I Rinkeby samlade rektorn elever, föräldrar och religiösa proffs och diskuterade hur man kan få flickorna att delta, hur man ska se på det hela. Föräldrarna, många av dem utan egen utbildning, visste inte hur skolgympa gick till. Nu fick de en möjlighet att tilllsammans närma sig denna konstiga ruta på schemat de velat hålla sina döttrar borta från.

Det finns saker som vi måste se allvarligt på. Hedersrelaterat våld tillexempel. Eller, våld över huvud taget, faktiskt. Men det finns saker som inte får blåsas upp av folkpartister som söker snabba lösningar på svåra frågor. Spela innebandy eller inte, det är inte rätt fråga att börja med.

Andra bloggar om: , , , , , ,

4 comments:

al-Qaida Norrort said...
This comment has been removed by the author.
Daniel said...

Jag håller med om att folkpartiets retorik är obehaglig, men jag tycker att du borde utveckla analysen.

Du skriver att "det finns saker vi måste se allvarligt på. Hedersrelaterat våld till exempel. Eller, våld över huvudtaget, faktiskt."

Detta antyder att du särskiljer hedersvåld från "våld över huvud taget" (till exempel misshandel av etniskt svenska kvinnor begånget av etniskt svenska män), som om det senare vore ett individuellt problem.

Så är det naturligtvis inte. Bägge är strukturella. Den gemensamma nämnaren är patriarkatet.

Catti Ullström said...

Lite inne på samma spår som Daniel. Det irriterar mig att det så ofta talas om hedersrelaterat våld när det är muslimska mäns våld mot kvinnor, men nästan aldrig om mäns våld mot kvinnor när det är mäns (kristna, muslimska, ateistiska och you name it) våld mot kvinnor.

När det handlar om "svenne-svenska" eller helt enkelt kristna mäns våld är det individuellt istället för strukturellt (mannen ifråga har problem med sig själv) men när det är invandrade mäns våld är det plötsligt ett kulturellt problem.

Missförstå mig rätt, det är förstås kulturella strukturella problem, men det är det oavsett vilken gud mannen som slår tillber.

//Catti

Malin Hanson said...

eeh alltså jag tror att ni missuppfattat mig, eller att jag inte uttryckt mig tillräckligt tydligt.

jag håller med daniel om att boven i dramat är patriarkatet. jag håller med om att det finns strukturella problem inom alla kulturer.

och jag är ganska trött på begreppet heder över huvud taget och det var väl något sådant jag ville ge uttryck för. den här diskussionen borde handla mer om makt. vem har makt över vem, hur uttrycker sig maktlöshet etc. själv kultursnacket kring våld kanske har en poäng ibland men oftast är det ganska tjatigt.