Thursday, May 15, 2008

Skrivbordsrasister och den blå-bruna ideologin

Satt häromdagen och pratade med några killar från Lindingö. Dessa pluggade ekonomi, gillade att gå på Stureplan och uppfyllde i allmänhet många fördomar. Det hela var trevligt och roligt tills de sinsemellan började komma med små antydningar om föreläsare med utländska namn och så vidare. Det gick upp för mig att de gav uttryck för rasistiska åsikter. Det gjorde mig förvånad och jag skäms för att jag inte kom mig för att säga något. Jag var en feg stackare. Nästa gång ska jag säga till. Att vara en medlöpare är oacceptabelt.

Vissa menar att detta inte skall kallas för rasism utan "främlingsfientlighet" och att man skall spara rasistbegreppet till de som verkligen menar att det finns biologiska skillnader mellan människor. Jag menar att detta är helt fel. Det är samma grund för de åsikter som menar att kulturella skillnader ligger till grund för kategorisering och olika värderingar av människor som för de som vill se biologiska skillnader.

Min andra iakttagelse var att jag först trodde de var moderater. I debatten låter det ibland som om det bara vore sossar som blir sverigedemokrater. Visst. Sossarnas väljarnas är till stora delar ganska konservativ i värderings frågor. Men det är trotts allt så att den bruna ideologin ligger närmare den blå.

Detta bekräftas också av ett citat som min styrelsekollega snappade upp i mat affären mellan två äldre tanter:

"Vad har hänt med moderaterna i det här landet. Sådant [guldförsäljning på gatan av invandrare] skulle moderaterna i USA skulle aldrig tillåtit detta."

Jag tror att en kamp mot högern också är en kamp mot främlingsfientliga partier. Kan vi bevisa att en vänsterideologi är överlägsen håller vi också främlingsfientligheten på låga nivåer. Lyckas vi rädda någon från folkpartiet kanske vi i förlängningen lyckas rädda dem från Sd.

Upp till kamp för medmänsklighet och socialism!

Andra bloggar om: , , , , , , ,

20 comments:

Lars Petter said...

Det som blir skrattretande i ditt inlägg är att du verkligen verkar tro på att biologiska skillnader endast är något som rasister kan tro på. Det finns väldokumenterad forskning på biologiska skillnader dels mellan olika folkslag men även mellan könen. Det kanske kommer som en chock för dig men det är inte bara hudfärgen som skiljer människor åt. Det vore snarare konstigt om det INTE gick att påvisa andra skillnader. För om det genom evolutionen har uppkommit olika hudfärger så är det högst troligt att även uppkommit skillnader i andra egenskaper. Det är inte rasistiskt att studera biologiska skillnder mellan olika raser på samma sätt som det inte är diskriminering att titta på biologiska skillnader mellan könen. Det är inte vetenskapen som är boven. Fakta kan aldrig vara onda eller rasistiska. Det är när rasistiska personer använder dessa fakta för att driva sina åsikter framåt som det blir fel.

För att komma åt dessa rasister så ska vi inte försöka angripa de fakta som de för fram utan de åsikter som de försöker föra fram. Använd fakta om biologiska skillnader, diskutera dessa men utifrån ett humanistiskt synsätt med humanistiska värderingar och åsikter.

På samma sätt måste problemen med invandring diskuteras men inte enbart som idag utifrån SD:s synvinkel utan från en humanistisk synvinkel, vilket jag tycker att folkpartiet är ensamma om idag. Visa att deras lösningar på problemen är dåliga istället för att undvika diskussionen om problemen helt.

Anonymous said...

Jag blev stoppad av 4 kvinnor idag i Stockholm som ville sälja fejkat guld till mig. De var otrevligt påstridiga. Om jag sen tycker att det var obehagligt och dessutom blev förbannad att de sysslar med olagligheter, är det rasism mot romer då (i detta fall)?

Anton Andersson said...

Lars Petter,

Visst kan det finnas vissa biologiska skillnader. Men att dessa skulle påverka människor har forksning bevisat är osant.

Rasbiologin är i sig en rasistisk vetenskap, inte för att den undersökte eventuella skillnader mellan människor, utan på grund av dess syfte. I Sverige var syftet "rashygien" som i sig är ett uttryck för en rasistisk världsbild där man ser skillnad på folk och folk och värderar dem olika.

Vi socialister tycker att alla människor är lika mycket värda och tror att skillnader mellan människor främst beror på deras omgivning och bakgrund.

Visst finns det problem med invandring men de tacklas inte med folkpartiets metoder (se inlägget ovan) utan med antidiskrimineringspolitik i kombination med klassisk fördelningspolitik.

Men det finns också stora möjligheter med invandring genom att det berikar vårat land och gör oss till en del av en globaliserad värld.

Men mest av allt är det en skyldighet att ta emot de som flyr från krig, förtryck och tortyr.

Fredrik:
Nej det är inte rasistiskt att bli arg på någon som är påstridig eller gör något olagligt. Varför skulle det vara det?

Watchlar said...

Jag anser inte att alla skrivbord är lika mycket värda, är jag skrivbordsrasist då?

Göran said...

Vilken tur att vi har åsiktspoliser som dig ute på stan..

Lars Petter said...

Anton,

Dina uttalanden skrämmer mig. Då du tillhör SSK bör du vara student och därmed påbörjat din vetenskapsteoretiska utveckling. Du bör då känna till några grundläggande saker som att det inte går att bevisa att något inte finns. Det går tex inte att bevisa att gud inte finns. Man kan inte säga att forskning har bevisat att eventuella biologiska skillnader inte skulle ha någon påverkan på människor. Du skulle däremot kunna säga att forskningen pekar på att eventuella biologiska skillnader inte verkar påverka människors egenskaper. Du skulle dock ha fel i ditt påstående då det finns forskning som just visar på biologiska skillader mellan människor och att dessa skillnader går att observera i deras beteende.

Läs mer om detta av den bespottade Annika Dahlström eller här.

Du kan inte som politiker bestämma att "skillnader mellan människor främst beror på deras omgivning och bakgrund". Det går inte att göra politiska ställningstaganden i vetenskapliga frågor. Det du kan göra är att ta politiska ställningstaganden utifrån vetenskaplig forskning. Rashygien är ett exempel på dåliga politiska ställningstaganden som grundat sig på forskning.

Du kan inte, hur mycket du än försöker, sopa undan det faktum att vi föds med olika färdigheter och egenskaper. Varför skulle detta faktum strida mot ditt socialistiska lika värde tänkande?

Att blunda för verkligheten hjälper ingen!

Anton Andersson said...

Jag kanske inte uttryckte mig vetenskapsfilosofiskt korrekt. Likväl är det klart att det går att häva att det inte finns något samband mellan hudfärg och andra egenskaper som beror på hudfärgen.

För övrigt är dina åsikter vad alla skulle kalla rasistiska och jag skäms för att de uttrycks här på våran blogg. Du har med all önskvärd tydlighet visat att tesen i mitt inlägg stämmer. En ideologi som gör skillnad på folk och folk ligger nära till rasism.

Människovärdet främst!

Lars Petter said...

För det första pratar jag inte om människovärde. För mig är inte biologiska skillnader kopplade till människovärde. Det är du som gör den kopplingen.

För det andra så gör du en felaktig koppling mellan ideologi och vetenskap. Du försöker tillskriva mig en rasistisk ideologi trots att jag inte nämner något om mina åsikter, värderingar eller avsikter. Jag pratar om forskning, inte politik.

Du verkar döma mig till rasist på grund av att jag refererar till forskning som inte anses vara politiskt korrekt. Det är riktigt lågt.

Den rasbiologi, rashygien och rasförädling som staten sysslade med från -20 talet fram till -50 talet går inte att försvara. Det är ett gott tecken att vi idag, knappt 60 år senare, så starkt kan kritisera denna sociala och genetiska ingengörskonst, som startades av politiker.

Den forskning som idag bedrivs på biologiska skillnader har inte en idelogisk grund. Den drivs av behaviorister och genetiker som är nyfikna på sin omvärld. Självklart ska deras vetenskapliga metoder granskas kritiskt men de kan inte per automatik anses vara rasister.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Det vetenskapligt intressanta är inte alls nödvändigtvis intressant ur ett politiskt perspektiv.

Darwinismen, som på många sätt förklarar hur vi och övriga naturen fungerar, är till exempel ganska ovidkommande för oss inom vänstern när det gäller att bygga ett modernt samhälle. På samma sätt är det ovidkommande om det finns forskningsbevis för att en typ av människa (svart, vit, osv.) skulle ha bättre eller sämre förmågor eller egenskaper inom något område än någon annan. Detta beror inte på att vetenskapen har fel (vilket den som Ida påpekar ofta har, fast först uppdagas i retrospekt) utan för att politik handlar om övertygelse snarare än fakta. Med vetenskapen som grund skulle jag kunna hävda att kapitalismen är det bästa vägen, men övertygad om att den är brutalt orättvis tycker jag ändå inte så. När samhället ska byggas ska var och en dra det lass han/hon individuellt orkar, till förmån för kollektivets utveckling. Du säger, Lars, att "Det går inte att göra politiska ställningstaganden i vetenskapliga frågor", men det är just det som går. Att göra tvärtom, som du förespråkar, är knappast politik. Vore det så kunde vi lika gärna låta tjänstemän styra landet utan folklig möjlighet att påverka.

Att förespråka ytterligare forskning på detta förlegade område är jag säker på vore kontraproduktivt för alla människor, med tanke på vad föreställningen om bättre och sämre människor brukar resultera i, dvs. folkmord, krig, förstörelse. (Nazi-tyskland, Rwanda, Jugoslavien, Israel, Sudan och så vidare är exempel på när dessa idéer fått fotfäste. Varför skulle någon önska att man började tänka mer på sådant här i Sverige?)

//Alex

Lars Petter said...

Ida,
I början av 1900-talet var det politiskt korrekt att prata om rashygien. Rasbiologer använde sig av tveksamma metoder där de t.ex. utifrån mätningar av skallens form drog slutsatser om intelligens. Dessutom användes dessa tveksamma slutsatser till att motivera steriliseringar.

Idag betraktar vi prat om rashygien, med all rätt, som rasistiskt. Ingen kan påstå att skallens form har något med intelligens att göra utan att bli starkt kritiserad. Det är idag förbjudet att använda tvångssterilisering.

Vi är inte intelligentare idag än i början av 1900-talet men vår kunskapsbas har under 100 år utvecklats och med detta även de vetenskapliga metoderna och arbetet med att sortera ut oseriös forskning. Dagens granskning av forskningen genom peer-reviewer är betydligt mer utvecklad idag än för 100 år sedan. Vi kan tack vare denna utveckling t.ex. förkasta det som gjordes i rashygien-Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Lars Petter said...

Alex,
Du tydliggör något viktigt, nämligen att man som politiker inte enbart kan utgå från en viss forskning när man tar beslut. Självklart ska dina värderingar kunna styra din politik även när det strider mot en viss forskning, det är inte det jag vänder mig mot. Det jag menar är att man som politiker inte får bestämma vilket resultat en viss forskning ska komma fram till eller vilka resultat som är godtagbara utifrån ett ideologiskt perspektiv.

Min uppfattning är att politik ska grunda sig i vad vi vet om världen. Det kan dels vara kunskap kring kapitalismens fördelar men den kan ställas mot vad vi vet om människors psykiska hälsa kopplat till kapitalism. Det jag menar är att du som politiker väger in många olika saker när du tar beslut men att detta bör vara grundat i vetenskaplig forskning och inte personliga anekdoter.

Anonymous said...

"Det jag menar är att man som politiker inte får bestämma vilket resultat en viss forskning ska komma fram till eller vilka resultat som är godtagbara utifrån ett ideologiskt perspektiv." - Lars Petter, politik inkluderar även just detta, på gott och ont. Högerregimen lade snabbt ner arbetslivsinstitutet, ett helt vetenskapligt forskningsinstitut kring arbetslivet och arbetsrelaterade frågor. Högern tvivlade inte på själva resultatet av denna forskning men kände sig väl så obekväm med det. Därav den ideologiska nedläggningen.

Av liknande ideologiska skäl ser vi inom vänstern idag inga goda skäl till att främja/finansiera forskning kring olika människors genetiska förutsättningar kopplade till deras hudfärg/geografiskt ursprung, på grund av vår övertygelse om alla människors lika värde.

//Alex

Lars Petter said...

Alex, du pratar om hur politiker kan styra vad man ska forska om. Jag pratar om politisk censur av forskningsresultaten. Det faktum att Anton försöker, från en politiskt ideologisk synvinkel, säga att de forskare som kommer fram till något som strider mot hans åsikt har fel, det är det jag kritiserar.

Det ni missar när det gäller forskning som inriktar sig på biologiska skillnader mellan kön och folkgrupper är att trots att de visar på signifikanta skillnader mellan grupperna så kan man inte dra slutsatser på individnivå. Annika Dahlbergs forskning visar att hjärnan har ett kön, en manlig och en kvinnlig hjärna, men att spridningen inom och överlappningen mellan grupperna är så stor att när vi ser på en individ i en grupp så kan vi inte dra några större slutsatser utifrån individens faktiska kön. Vi bör alltså bli behandlade som individer och inte efter det kön vi har. Och det är något som "biologisten" Annika Dahlström kommer fram till.

Och bara för att jag talar om denna typen av forskning betyder det inte att jag tycker att vi ska ge den mer pangar.

Anonymous said...

Lars Petter: Återigen, eftersom även du, låt vara av vetenskapliga skäl, anser att vi alla bör bli behandlade som individer finns det ju ändå ingen anledning att använda den västerländskt kulturellt betingade rasforskning du hänvisar till som grund för någonting överhuvudtaget annat än som rasistisk propaganda likt den nazisterna använde sig av. Jag skulle inte bli förvånad om du visade mig vetenskapliga bevis från 30-talet där det visade sig att Tyskarna är ett herrefolk över alla andra.

Alla människor är lika värda och har samma rättigheter. Den som invänder och kanske anser eller tror att just hans/hennes folk står lite högre är ute på farlig mark. Med all respekt tycker jag att du borde försöka fundera på hur vi kan göra så att varje människa på jorden får ett så bra liv som möjligt istället för att snöa in på kartläggningar och generaliseringar av olika människors egenskaper. Men det är bara min åsikt.

//Alex

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Lars Petter said...

Vilken trevlig bunt människor den här bloggen verkar samla ihop. Anton, som antyder att jag är rasist, och Alex, som antyder att jag är nazist, verkar ha svårt att förstå att det går att vara intresserad av hur människan fungerar utan att vara just rasist eller nazist.

Ida verkar hysa ett stort förakt för forskarsfären och visar tydligt sin misstro på vetenskapen. Ida verkar tro mer på sunt förnuft, anekdotisk kunskap, än på någon vetenskap. Visst vore världen bättre utan vetenskapen och den kunskap den genererar. Eller?

Lars Petter said...

Och Ida, när du säger "Om vi ex. tar dagens biologiska forskning om könen. Där många naturvetare bortser från den sociala kontextens inverkan på skillnader mellan män och kvinnor -och istället ser det som något natirligt, medfött och biologiskt." så visar det att du har gjort en dålig analys av Dahlbergs forskning. Hon är väl medveten om att människor i stor utsträckning påverkas av sin omgivning. Därför har hon grundat sin forskning dels på genetiskt betingade egenskaper så som testosteronnivåer och på studier av spädbarn som t.ex. känslighet för beröring (antalet ytliga nervbanor).

Anonymous said...

Jag menade inte att antyda att du skulle vara nazist, Lars-Petter, det hoppas jag att du förstår. Du får ursäkta om du uppfattade det så. Däremot säger jag att de argument som du framför, säkert i uppriktig välmening, troligtvis inte på något sätt är fördelaktiga för människans framgång, snarare tvärtom. Ditt intresse för hur människan, eller som det oftast ter sig: somliga människor (vi) i relation till andra människor (dom), tror jag är lite naivt. De som på allvar trycker på för sådan här "vetenskap" är i allmänhet inte lika välmenande som du själv påstår dig vara utan hyser alltsom oftast åsikter av det betydligt brunare slaget. Individer som inte anser, och vill bevisa, att alla människor är lika mycket värde. Därmed inte sagt att du tillhör den kategorin.

Försök respektera att vi som driver den här bloggen av ideologiska skäl inte är intresserade av de teser som du drivit här i kommentarsfältet, eftersom vi inte ser något som helst politiskt värde i dem. Jag tror därför inte att vi kommer mycket längre med just den här diskussionen.

//Alex

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.