Monday, May 12, 2008

Många studenter kommer att tillhöra arbetarklassen

Peter Karlberg noterar vikten av att länka till andra S-bloggare. Passar därfö på att rekomendera ett läsvärt inlägg om samhällsklass som jag hittade via s-bloggar.se. Det är skrivet av Reza Javid och handlar om hur vi definierar samhällsklasser. Läs Här. Han påpekar att vårt parti har allt att förlora på en klassdefinition som ser 70 % av befolkningen som medlklass 20 % som underklass och 10 % som överklass. En sådan definition är gällande i USA och kan passa demokraterna som vänder sig till medelklassen men den passar inte ett arbetarparti som då helt tappar sin legitimitet.

Vi bör i stället använda oss av en Greidersk klassdefinition och tala om löntagare eller helt enkelt se att 60 % tillhör arbetarklassen. Som Greider skriver på brännpunkt i november 2006:

"Ska alltså medelklassen rädda
arbetarrörelsen?
Nej. Och det säger jag inte bara för att detta tal om att återerövra medelklassen är kodord för politisk högervridning.

Problemet är nämligen att någon homogen medelklass helt enkelt inte existerar. I själva verket är det i dag lättare att definiera en bred arbetarklass, omfattande ungefär LO-kollektivet plus minst en tredjedel av TCO-kollektivet.Attitydundersökningar visar att lägre tjänstemän ligger mycket närmare LO-skikten än vad de ligger de högre tjänstemännen när det kommer till politikens centrala jämlikhetsdimension, det vill säga fördelningspolitik och utjämning av löner.
"
Många som pluggar på högskolan tillhör också arbetarklassen enligt denna defition. Det är en ny arbetarklass som inte definieras av tunga och slitsama jobb utan av en jämlikhetssträvan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

4 comments:

Anonymous said...

Välldigt intressant. Tänker nu på den SIFO undersökning som S har gjort med tanke på jobbrådslaget, det sjävlklara i att folk vill ha mera utbildning i bristyrken istället för minskad fastighetsskatt.

Jo man kan säga att LO kollektivet och SACO och TCO har mycket gemensamt, till ex. lärarna som gärna ser en stark offentlig sektor. De vill gärna ha mindre än 30 elever i klasserna och detta kan ju göras med hjälp av mer resurser till skolan, som kräver skattehöjningar. Att Jämtlin i Sthlm vill att alla skattesänkningar i länet skall gå till skolan , är därmed en smart strategi, för vem vill inte att ens barn skall ha en bra skolgång.

Greider har också sagt att han vill att ett par 100 tusen LO arbetar blir aktiva för att förändra S.

Men det är som Marx har sagt,
- Arbetarnas frigörelse är deras eget verk!

Utan LO i SAP ingen förändring.

Anton Andersson said...

Hej.
Kul med kommentar men trist utan namn..

Jag är för en linje för att bredda begreppet arbetarklass. Dock finns det fortfarande en gräns. Största delen av SACO kollektivet kan nog inte räknas dit. Möjligen kan lärare osv räknas in.

Emil said...

Hej kamrater!
Jag delar uppfatningen, lönearbete som skapar ett mervärde har alltid varit definitionen på arbetarklass samt (naturligtvis) förhållandet och styrningen av pruduktionsmedlen. Det har inte att göra med var man känner sig som, det är en fråga om vårat misslyckande som arbetarrörelse. Vi misslyckas med agitationen när lönearbetare inte känner en tilhörighet med arbetarklassen, men det förändrar inte det faktum att dessa personner utsugs av kapitalismen varje dag dessa går till sitt arbete och säljer sin arbetskraft för att kunna sätta mat på bordet. "Socialdemokratin vill därför samla och politiskt organisera de utsugna klasserna, klargöra deras roll i den sociala utvecklingen, målet och vägarna för deras klasskamp, erövra den politiska makten och på den väg och i den ordning utvecklingen själv anvisar, genomföra samhällets socialistiska organisation." partiprogram 1920, inte mycket i versamhetsidén har förendrats, inte heller samhället i sig. Lycka till i kampen

Anton Andersson said...

Hej Emil
Tack för din kommentar. Saknar dig i kampen här uppe.

Jag grundar mig inte främst i en enbart mraxistisk klassanalys. Möjligen neo marxistsik.

Det är skrämmande hur omedvetna folk är om att det finns klassmotsättningar. Satt på ett seminbarium i sociologi och ingen verkade tänka så...

Den liberala ideologin bryter ut.