Sunday, June 15, 2008

Ett nja till Lissabonfördraget

Studentförbundet har tyckt till om Lissabonfördraget. Såhär lyder uttalandet från kongressen:

EG-domstolens domar i de så kallade Laval- och Rüffertmålen är allvarliga. Utslagen innebär att europeiska fackföreningars rätt och möjligheter att företräda sina medlemmar inskränks. Endast under vissa omständigheter får de vidta åtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag som har avtal i sina hemländer. Därmed öppnas dörren för lönedumpning. Domarna utgör ett hot mot kollektivavtalsmodeller som upprätthålls av arbetsmarknadens parter.

Socialdemokratiska studentförbundet ser mycket allvarligt på det uppkomna läget. För att säkra fackföreningarnas möjlighet att ta strid mot lönedumpning krävs ansträngningar. Till exempel kan svensk lagstiftning och EU:s utstationeringsdirektiv behöva justeras. Det är emellertid inte säkert om dessa åtgärder är tillräckliga.

I november ska riksdagen fatta beslut om Lissabonfördraget. Socialdemokratiska studentförbundet ställer sig positivt till fördraget. Det behövs ett nytt fördrag. Men med hänsyn till den ovisshet som råder kring konflikträtten kan, förutom ovan nämnda åtgärder, även garantier i själva fördraget komma att krävas. Kollektivavtalen och rätten till stridsåtgärder måste skyddas.

Socialdemokratiska studentförbundet anser att frågan om kollektivavtalets ställning och strejkrätten skall vara till fullo utredd och garanterad innan Lissabonfördraget ratificeras av den svenska riksdagen.

Andra bloggar om: , , , ,


3 comments:

Mattias Sääksjärvi said...

Om man ställer sig positiv till fördraget för att det behövs ett fördrag. Betyder det att man delar fördragets innehåll?

Malin Hanson said...

svår fråga. det verkar finnas en rad olika svar på den inom förbundet. för mig personligen betyder det att det behövs ett nytt fördrag, men att det fördraget inte är lissabonfördraget så som det ser ut idag. det finns (enligt mig) fler saker att kritisera än de aspekter som rör rättigheter på arbetsmarknaden, men det var inte om dessa som redaktionsutskottet hade i uppgift att skriva. och eftersom man slog fast att man var positiv till fördraget var det nästan nödvändigt att få med en sådan mening. är du med?

något luddigt, jag vet. jag håller med dig i mycket av vad du skrev i föregående inlägg.

Catti Ullström said...

jag antar att det betyder att man i princip accepterar fördragets innehåll. det är ju knappast det samma som att hålla med. det är ju knappast ett socialdemokratiskt fördrag, men mer demokratiskt än det förra.

//Catti