Tuesday, June 17, 2008

FRA (För Riskabelt, Alliansen!)

Och följande uttalande antogs av kongressen i frågan om FRA-lagen:

Den 17 juni röstar riksdagen om en lag som ger Försvarets radioanstalt, FRA, rätt att kontrollera all kabelbunden kommunikation som passerar Sveriges gränser. I praktiken innebär detta att FRA tillåts kontrollera varje enskild medborgares mailkommunikation, sms och telefonsamtal utan vare sig domstolsbeslut eller brottsmisstanke.

Utgångspunkten i ett rättssäkert samhälle är att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Blir lagen verklighet kommer alla istället betraktas som skyldiga tills motsatsen bevisats. I första hand blir vi presumtiva brottslingar, i andra hand medborgare med rättigheter.
I en demokrati ska inte staten kunna kontrollera varifrån media får sin information. Om lagen träder i kraft kommer FRA att kunna kontrollera vem som talat med vilken journalist och vad som sagts. Käll- och meddelarskyddet hotas.

Socialdemokratiska studentförbundet anser att FRA-lagen strider mot principen om ett samhälle som sätter rättssäkerhet och yttrandefrihet i främsta rummet. Vi vill se ett Sverige där ingen ges obegränsade befogenheter att kontrollera kabelbundna kommunikation, ett Sverige utan FRA-lag.

Kongressen, oppositionen och mer eller mindre hela "bloggosfären" har sagt sitt. Nu är det upp till enskilda borgerliga politiker att avgöra. Att följa sitt samvete eller partilinjen, det är frågan. På bara några dagar har Birgitta Ohlsson (fp) fått över 700 mail där hon uppmuntras att rösta mot lagförslaget. En rad andra, bland andra centerns Fredrik Federley, har starkt kritiserat dess innehåll.

Vad som glädjer och förvånar mig i sammanhanget är att det är unga politiker som i högst utsträckning verkar vilja skydda människors integritet och rättssäkerheten i vårt samhälle. Bara för att tekniken finns att kontrollera medborgare i ett samhälle betyder inte det att den ska användas för sådana ändamål.

Det finns dessutom, som någon sa på kongressen, andra och bättre sätt att kontrollera medborgarna. Vad sägs om dörrknackning, kameraövervakning och hederligt angiveri?

Andra bloggar om: , ,

No comments: