Saturday, June 28, 2008

Klass är relevant idag , surprise!

Claes Krantz skriver om klasskillnaderna i Sverige 2008 utifrån Sören Holmberg som konstaterat att " ... Det ser i huvudsak likadant ut i dag som för 20 år sedan trots murens fall, trots it-revolutionen, trots EU och andra stora händelser... " skall man skratta eller gråta?

Det var ju ganska väntat, tyvärr. Man kan konstatera att den materiella standarden har ökat om vi går 20 år tillbaka, att man får mera för pengarna. Frågan är dock om inte arbetsklimatet har blivit hårdare? Frågan är vad som är viktigast , en Ipod eller ett humanare arbetsklimat?
Internet är en gudagåva, samtidigt som innebär att vi kan jobba 24/7

Jag tror att samhället på sikt kommer inse att det inte håller att vi arbetar och stressar för mycket. Det är helt enkelt inte ekonomiskt, eftersom att människor pajar och måste käka andtideppresiva mediciner.

Grejen är (även om jag inte är expert på något vis) den att den "moderna" ekonomin har alltid ett antal människor som har det tuffare än de andra. Arbetslösa och sjuka kommer per definition alltid att ha det sämre eftersom att man skall genom piska och morot få in dem i arbete. Socialdemokratin vill visserligen ha en högre standard än vad borgarna vill ha, men accepterar att vissa grupper i samhället har det tuffare än andra, men genom reformer skall alla få det bättre tids nog ( kvinnor, invandrare, sjuka, arbetslösa)

Allt har förändrats, ingenting har förändrats.

( S har ex. under makten i Stockholm accepterar ett par tusen hemlösa i Stockholm, där man genom experter vet att många av dessa är psykiskt sjuka. Det var också den socialdemokratiska regeringen som tillsammans med moderaterna , tror jag, genomdrev psykiatrireformen för ett par år sedan som resulterade i att många psykiskt sjuka gick ifrån att vara inspärrade till att släppas helt vind för våg.)

No comments: