Friday, June 13, 2008

Lissabon fördraget är bortröstat

Så var det klart, irländarna röstade bort Lissabon fördraget, som var en variant som skulle fungera istället för EU konstitutionen som fransmän och nederländare röstade bort för ett par år sedan. Vilka var det då som röstade nej, enligt prognoserna var det arbetare och bönder som röstade emot. Antagligen för att de inte visste vad de röstade om. EU lät för dem också elitistiskt.

Är EU elitistiskt? Svaret beror på vem man frågar, mitt svar är ja och nej.
EU är ett fint projekt där tanken är att länderna på kontinenten skall verka för fred och frihet. Samtidigt så är det knappast så att projektet är fullt förankrat bland medborgarna i länderna, det är därför bla. Margot har framfört att EU måste bli bättre på att kommunicera med sina medborgare.

Jag personligen tror att Nejet, är av godo. EU är för mig någonting historiskt, men ser man projektet historiskt så inser man också att det kan ta längre tid än vad man tror, för att det skall integreras hos medborgarna i alla nuvarande 27 länder.

EU´s styrka kommer vara dess problem. I framtiden kommer andra kontinenter se till EU som en organisation av stater där både sociala och ekonomiska mål finns. Om man inte skapar ett EU som folk vill ha det, och är villig att kommunicera under lång tid. Så kommer man inte lyckas.

EU´s befolkningar är helt enkelt för vana vid att saker och ting går i långsamma perioder för att rösta för någonting de inte riktigt har koll på, vilket är någonting bra. Man är för demokrati!

1 comment:

Anonymous said...

Jag tror att det absolut största problemet är att man är fullt medveten om att flera representanter för olika EU-organ vill ha en superstat, men kommunicerar man ut detta till medborgarna kommer det inte att tas emot väl. Därför lägger man locket på ganska ofta, och hämmar informationsströmmarna till medborgarna. Man vill inte diskutera EU's framtid rent organisatoriskt, utan man talar om Fred, utvidgning, rättvisa etc. Men man kan inte diskutera vad syftet är med EU och vad man vill på sikt. Skulle man göra det vet man även att man skadar förtroendet gentemot folket ännu mer, så nu har man hamnat i ett läge där man inte vet hur man ska hantera det, och det leder till att medborgarna blir tveksamma till mycket.

Min bestämda uppfattning är att demokrati måste föras lokalt, och då kan man inte fortsätta att lämna över makt till någon annan i fråga efter fråga, för då hamnar man mer och mer i ett läge som påminner om en stat, och det var inte det som folket röstade om. Det lämnades garantier, garantier som med flera representanters intentioner försvinner.