Sunday, June 22, 2008

Lissabonfördraget , EG domstolen, SR sommar

"Om EU låtit folken rösta, när de ansåg det nödvändigt hade EU-bygget tagit lång tid och krävt politisk briljans av EU-politikerna. Det hade varit krångligt och svårt, men det är ju demokratins själva kärna, att lyssna till folkviljan. Och kanske hade vi då med tiden fått ett EU som till och med blivit populärt."
Maria-Pia Boëthius , ETC

""Demokratin bör försvaras med demokratiska medel, inte genom att inskränka den." ~ Bertholof Brännström"

Maria skriver mycket bra om det fallna Lissabonfördraget. Politikerna vill skynda på EU bygget. Kanske är det detta som är huvudproblemet för EU, det går för snabbt och man drar inte in folken i bygget?

Det finns också en anan del EU som man bör vara kritisk till nämligen EG-domstolen , i en artikel i Fokus disskuteras domstolen. Jag blir faktiskt lite deppig när jag läser artikel. Det känns verkligen som att ett gäng jurister bestämmer viktiga frågor istället för politikerna!

Björn Ranelid disskuterar " ondska" som han menar inte är medfött ( håller med) i en krönika i dagens arbete. Det har visst varit fred totalt 12 dagar sedan 7 maj 1945!

Jag vill slutligen rekommendera SR Sommar , hörde Fredrik Lindström prata om känsla vs. förnuft, på ett mycket bra sätt. Blev deppig av Lena Anderssons musik idag, men hon har nog en del bra saker att säga! Den mest intressanta sommargästen blir nog Martina Lowden.


3 comments:

Catti Ullström said...

Ja! EG-domstolen, och hela systemet med författningsdomstol, är problemet! Dessutom trycker nu många på för att få detsamma i Sverige, och s-oppositionen mot detta är svag.

Förespråkarna hävdar att det vore mer demokratiskt, som omn jurister vore oberoende demokratiska krafter... helt utan egna intressen eller perspektiv. Klassanalys noll...

Hoppas att S-studenter iaf kan börja föra den här diskussionen oedentligt.

//Catti

Daniel said...
This comment has been removed by the author.
Daniel said...

Det är säkert självklart för de flesta men tål likväl att upprepas: EG-domstolens ställning avgörs i fördragen. Lissabonfördragen var inte ett steg i rätt riktning avseende den tilltagande juridikaliseringen av politiken.

Överhuvudtaget måste EU förändras i minst tre riktningar för att det skall bli legitimt:

1) Socialt: de sociala rättigheterna och strävan efter full sysselsättning, hållbar utveckling och jämliket måste i fördrag och direktiv överordnas marknadens friheter.

2) Demokratiskt: kommissionens och EG-domstolens makt bör beskäras,
och öppenheten måste öka.

3) Mellanstatligt: särskilt i fråga om försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik bör samarbetet bedrivas i mellanstatlig form. EU skall inte bli en superstat. I flera av dessa avseenden var Lissabonfördraget ytterligare ett steg på vägen mot en statsbildning.

Dessutom måste eventuell överstatlig konsument-, miljö- och hälsoskyddslagstiftning utformas som miniminivåer; enskilda länder skall inte hindras från att föra en mer progressiv politik.

Jag är glad över att s-studenter på sin kongress dels markerade för arbetsrätten och dels förklarade i sin Europapolitiska plattform att de ställer upp bakom den princip som ses i 1) ovan, liksom principen om miniminivåer vad gäller ovan nämnda områden. Det finns säkert fler!

/Daniel