Sunday, July 13, 2008

70 % av studenterna stöder vänsterblocket - men vad stödjer de?

Kajsa Borgnäs, ordförande i S-studenter, skriver tillsammans med ordföranden för Gröna studenter och vänsterstudenterna i en artikel på SVD Brännpunkt att 70 % av studenterna stöder vänsterblocket.

Kul tycker jag. Frågan är vad de stödjer. Miljöpartiet och Grön Ungdom verkar tro att den rätta vägen vägen är att använda ordet liberal så mycket som möjligt för att försöka sno folkpartiets väljare vilket Daniel skriver om. Tror att det kanske är en smart strategi med tanke på att de senare övergett många av de liberala principerna. Tror dock också att det kan bli direkt skadligt för en eventuell vänsterkoalition med den kraftiga högersväng från miljöpartiet som vi just nu bevittnar. Jag tror inte att det är hållbart att tillexempel försöka stänga vänsterpartiet ute.

Frågan återkommer. Vad är det studenterna stödjer. En liberal politik eller en jämlikhets politik för alla människors lika värde? Säkert både och så båda sidorna måste finnas med. Men tappar man jämlikhetspolitiken har socialdemokratin sålt ut sin själ.
Glöm inte det, Sahlin.

Andra om nyheten: HBT Sossen, Cattis

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

3 comments:

Anonymous said...

Frågan återkommer ja: vad är det S stödjer, en liberal politik eller en jämlikhetspolitik för alla människors lika värde? Och finns det en motsättning, enligt S.

Och har inte socialdemokratin sålt ut sin själ redan? Vad är S-själ? Går omfördelningspolitik inte ihop med en jämlikhetspolitik?

Många frågor, många retoriska svar ur färdiga diskurser.

A, trött på Almedalen

Mats Ceder said...

Det som är intressant i den här något förvirrade artikeln i SvD är hur många procent av landets studenter som över huvud taget deltog i något val. Till kårvalen var, vad man kunnat läsa tidigare, valdeltagandet löjligt lågt och det var i huvudsak studenter med vänstersympatier som deltog. Man undrar då hur man kan dra så stora växlar på det faktumet?

Anton Andersson said...

Anonym

Du ställer många intressanta nya frågor. I stället för att ge ett nytt klychigt svar skall jag ge några korta svar.
vad är det S stödjer, en liberal politik eller en jämlikhetspolitik för alla människors lika värde?
Mitt svar : Både och
Och finns det en motsättning, enligt S.
mitt svar: Ja
Och har inte socialdemokratin sålt ut sin själ redan?
Mitt svar: nja
Vad är S-själ?
Mitt svar:
Förbättringar för vissa samhällsklasser med hjälp av en generell jämlikhetspolitik
Går omfördelningspolitik inte ihop med en jämlikhetspolitik?
Mitt svar: Jo? (fattar inte frågan riktigt)

Mats Ceder:
Nu är det ju den ökade framgången på kårerna man hänvisar till som mig veterligen inte motsvarats av ett minskat valdeltagande vilket borde vara en antydning om ökade vänstersympatier?