Sunday, July 13, 2008

Professor Holmlund smular sönder regeringens utanförskapsbegrepp
Sjölander uppmärksammar mig på en artikel i UNT där professorn i nationalekonomi Bertil Holmlund går till kliniskt och välriktat angrepp på på regeringens utanförskapsbegrepp.

Homlunds kritik går i huvudsak ut på att regeringens utanförskapsbegrepp mäter de som får ersättning från välfärdsstaten och inte vilka som faktiskt jobbar.

Om du är arbetslös men inte får A-kassa räknas du inte som utanför. Det innebär att:

"Välfärdsstater med generösa trygghetssystem, till exempel de skandinaviska länderna, kommer i sådana jämförelser att framstå som mindre framgångsrika enbart därför att personer som inte arbetar har större tillgång till offentliga trygghetssystem. I USA har andelen arbetslösa som får arbetslöshetsersättning uppgått till cirka en tredjedel; i Sverige har denna andel varit ungefär dubbelt så hög. "

Holmlund gör också klart att detta är ett begrepp som är passande politiskt men tvivelaktigt vetenskapligt.
"En indikator på utanförskap som baseras på ekonomisk ersättning kan lätt manipuleras för politiska syften. Regeringen kan minska utanförskapet enbart genom att förkorta ersättningstiderna eller skärpa kvalifikationskraven, alldeles oavsett vilka effekterna blir på faktisk sysselsättning, arbetslöshet eller sjukfrånvaro.
Utanförskap ger associationer till långvarig frånvaro från förvärvsarbete och det är så den politiska retoriken ofta formuleras. Men det utanförskap som mäts är ett hopkok av kortvariga förvärvsavbrott, korttidsfrånvaro, långvarig arbetslöshet och förtidspensioneringar. En minskning i utanförskapet behöver alltså inte alls ha något samband med att den långvariga frånvaron från arbete har minskat.
Att beskriva all frånvaro från arbete som kompenseras med ekonomisk ersättning från socialförsäkringssystemen som utanförskap gränsar till missbruk av modersmålet.
"

Modersmålet är sannerligen missbrukat och linande blev det solidariska samhället.

Bloggat om utanförskapet: Ekonomikommentarer, Cattis

Andra bloggar om: , , , , , , ,

No comments: