Friday, August 15, 2008

Frågeställningar

Kan SAP´s "problem" grunda sig i att rörelsen varit så framgånsrik?

Den medelklass som finns pga. socialdemokratins välfärdsinsatser under 1900 talet "glömmer" sitt "ursprung" och röstar höger fast de inte inser att det faktiskt finns skillnader ( man kan disskutera hur stor) mellan SAP och Alliansen.

Hur binda samman de komplexa grupperna medelklass med arbetarklass?

Och vilken arbetsmarknadspolitik skall SAP ha? ( Dan Anderssons debattinlägg i Tiden nr.3 )

Går det att minska tillväxten och se till att det inte är de "fattiga" som råkar illa ut, eller kan vi ha miljövänlig tillväxt?

Vad är själva poängen med tillväxt?

( Nu har jag ialla fall inte varit dryg och haft hybris...)

3 comments:

Anonymous said...

Vad meningen är med evig tillväxt har jag heller aldrig förstått. Kanske någon ekonom kan förklara...?

För varje år som går ökar ju ändå klasskillnaderna i vårt land, trots att vi haft bra "tillväxt". BNP mäts genom att slå ut vårt gemensamt upparbetade värde över befolkningens antal, när sanningen är att detta värde egentligen bara innehas av ett litet antal i samhällets toppenskikt (kapitalister, direktörer, politiker, m.fl.). BNP per capita är alltså irrelevant ur klassynvinkel.

Socialdemokratin borde använda sig av en kvot som mäter inkomst- och förmögenhetsskillnaderna mellan de sämst respektive bäst ställda. Detta bör vara vårt huvudsakliga fokus (att ständigt minska klasskillnaderna), inte främja en evig tillväxt där frukterna av arbetet ändå bara tillfaller överklassen.

(Hehe, jag har inte skrivit av mig på länge så ni får ursäkta den kanske ovanligt grova klasskampsretoriken.)

Anonymous said...

Intressanta inlägg!

Frågan är varför socialdemokraterna i större utsträckning inte ifrågasätter den eviga tillväxtdiskussionen. Det är märkligt att tillväxtdiskussionen tas för given och uppfattas mer eller mindre oideologisk av både den politiska högern och vänstern.

På tal om nationalekonomiska "expertbedömningar" kan man också ibland undra huruvida det är en "lågkonjunktur" på gång i Sverige – eller om människor bara är trötta på att konsumera... Om så är fallet kanske vi istället borde hylla denna kommande lågkonjunktur.

Ida

Anonymous said...

En viktig anledning till att tillväxten inte ifrågasätts mer inom socialdemokratin är nog de starka banden till fackföreningsrörelsen. För hela den svenska modellen bygger på den eviga tillväxten. Med tillväxt uppstår inga problem på arbetsmarknaden, alla parter är glada och nöjda. Ingen får kicken och arbetsgivarna tjänar ännu mer pengar.

Förlorarna är människor i fattiga delar världen, miljön och kommande generationer.

/ Anders