Thursday, August 21, 2008

SSU och skolan ....

SSU har reagerat efter att Lärarnas Riksförbund gått ut och sagt att likvärdigheten i skolan är hotat. Nä, det menar du inte? Kan det ha att göra med att vissa kommuner är "rika" och vissa är "fattiga"?

Låt oss konstatera att sociologen Pierre Bourdieu är aktuell som alltid. Hans nydandande tankar om att det inte bara är ekonomi som spelar roll, utan även kulturellt och socialt kapital spelar stor roll. Är alltid aktuellt! Läs gärna om habitus, som handlar om smak , val i livet och så vidare.
Välldigt intressant för att förstå reproduktion av "liv" mellan föräldrar och barn.
( och nej, jag är inte strukturalist, även om tankarna är vettiga)

Hårt : Om man tillåter gigantiska skillnader mellan kommuner i avseende på ekonomi, kommer detta att spilla över på hela VSO ( vård , skola, omsorg) ! Det är inget konstigt. Det är logik.

Det intressanta är att Göran Persson ( vålnaden) lyckades med bedriften att kommunalisera skolan, och därmed göra den permanent ojämlik.

Proffesor i sociologi om kommunaliseringen. Inte nådigt!
Rektor om kommunaliseringen , och GP´s kupp.

Hårt: Jag gillar Vårberg, det är nära skog och vatten. Men det finns inte en chans att jag kommer placera mina barn ( i framtiden) i ett sådant socioekonomiskt fattigt område. Inte om skolan får extra resurser, vilket de knappast får i den grad de behöver i nuläget.

Jag är faktiskt beredd att betala dubbla hyror för att bo på en plats där jag vet att skolan får de resurser de behöver.

Det var det där med kommunaliseringen...

Och innvånarna i förorten brukar skämta: lärarna kommer hit och åker iväg igen ... men att bo ? njae, en förståndig medeklassmänniska vet att sociekonomi och taskig ekonomi i skolan inte är bra för att ens barn skall få flera chanser, snarare färre..

Jag säger sanningen, och tyvärr är den besk ibland.

No comments: