Monday, September 29, 2008

Är SAP idag en vänsterrörelse

Då AIP inte svarat på mitt mail, lägger jag upp inlägget här! Lite sur är jag för att jag inte fått ett svar, mer än en vecka senare.


Är socialdemokratin idag en vänsterrörelse?

” Behandla andra som de själva vill bli behandlade” citat ifrån Judendommen

Visionerna bleknar alltmer! Mitt tålamod tryter, vad vill socialdemokratin? Är triangulering svaret? Var är utopierna? Hur snabbt/sakta vill socialdemokratin förändra samhället? Vill socialdemokratin verkligen förändra samhället i grunden? Jag talar inte om partiprogramm, jag talar om företrädarna. Jag var på ett möte på Stockholms Universitet med Thomas Östros, som SSK anordnat. Jag tycker att han pratade snarlikt en socialliberal, är jag ute och cyklar? Avfärda mig inte direkt utan reflektera, är socialdemokratin verkligen fortfarande en vänsterrörelse? Eller har vi accepterat marknadens logik?

SAP accepterar enligt mig på tok för stora inkomstskillnader. Fokusen är begreppet ”livschanser”. Flera ”livschanser” är inte dåligt; men låt mig poängtera att ekonomi spelar mycket stor roll! Jag understryker med ilröd underliner ( för de som inte ser), det faktum att samhället är starkt poraliserat och poraliseringen har inte minskat sedan åttiotalet utan ökat (!) Kanske inte politikerna själva har märkt det, de lever ju mycket sällan i arbetarområden? Politikerna lever inte i den vanliga människans värld!? Kanske inte så konstigt att besluten ser ut som de gör?

Min förhoppning är att anställda kvinnor i VSO ( vård, skola, omsorg) går med i partiet. Och enträget kräver att socialdmokratin gör någonting åt den enorma poralisering i samhället som växt fram under en längre tid.

Min drömm är ett klasslöst samhälle! Ingen ekonom i världen skall få hindra mig att drömma. Det är ekonomiskt och humanistiskt att öka jämlikheten. Det är att göra det rätta istället för att blint stirra sig på fokusgrupper.

Sahlin gå på magkänslan, det brukar stämma!

Om denna värld inte förändras under min livstid, kommer jag fortsätta drömma!
”Om världen är dig vrång, skapa dig då en egen värld” Av vem har jag glömt.

No comments: