Thursday, October 30, 2008

Biblioteken och demokratin

Jag har sedan jag varit liten gått på bibliotek. Inte för att jag alltid lånat något, utan för att jag har känt att det är en lugn plats. Världen är stormig, medan biblioteken står för stabilitet.

Som blivande svensklärare anser jag att biblioteken är en otroligt viktig nerv för demokratin.
Tyärr är den en liten grupp människor som lånar mest. Många medborgare sätter inte sin fot på biblioteket. Men många är villiga att betala för att biblioteken skall utvecklas och inte avvecklas som skett på senare år.

Folk som själva inte läser så mycket, inser säkert att läsande är en viktig del i demokratin.

När jag skriver detta sitter jag på Kungliga Biblioteket. Här får alla människor befinna sig.
Oavsett om du är direktör eller snickare. Alla kan med ett kort titta i böcker. Det är demokrati.

Biblioteken är en ö där människan är jämlik.

Det kostar ingenting att låna, så det är lusten att läsa som är det drivande- inte ekonomin.

Voltaire tror jag det var som yttrade någonting i stil med, " Jag håller inte med dig, men jag kommer gå i döden för att du skall få uttrycka dig"

Uttrycka sig, är kärnan med biblioteken. Här finns tankar som motsätter sig varandra, men som finns på samma hylla. Kapitalet kan stå på samma hylla som " Wealth of nations". Och det är inte alls självklart.

Den dag vi som individ tror att demokratin är given, den dagens segrar diktaturen.

Wednesday, October 29, 2008

" År 2030 behövs två jordklot för att försörja mänskligheten"

Rapporterna om klimatförändringarna kommer i strid strömm. Via TT hittade jag denna rapport ifrån WWF.


" Vi överförbrukar jordens resurser med 30 procent. På ett år förbrukas det som jorden behöver ett år och tre månader för att återskapa...– Världens regeringar övervärderar ekonomin och sätter en alldeles för billig prislapp på våra livsnödvändiga ekosystemtjänster. Förlusten av biologisk mångfald är mycket värre än finanskrisen. Bara skövlingen av skogar kostar miljardtals kronor varje år."

1. Klimatrapporterna börjar bli oroande många och samstämmiga.
2. Regeringar vågar inte sätta upp tuffare mål.
3. I finanskrisen kommer länder att vilja dra ner på klimatåtgärder.
4. Har vi otur går det snart inte att vrida trenden tillbaka.
5. Fattiga länder får betala.
6. Hur långt skall det behöva gå innan radikala åtgärder sker?
7. Extremt många forskare är överrens om att någonting måste göras NU.
8. När rinner bägaren över och folk förstår att tokkonsumtion är dåligt?

Jorden har vi gemensammt !Jag tror att kapitalismen överlever, genom de massiva resurser som sätts in för att stabilisera systemet. Men som har sagts otaliga gånger är hegemonin svagare, nationalekonomins perfekta modeller är inte så perfekta i verkligheten.


Människan och djupare mening

Jag tror att ingenting förändras, och allting förändras. Orsak och verkan sker i en otroligt komplicerad väv.

Människan i den moderna världen söker en djupare mening med livet. Efter religionens död ( som inte alls dog) blandar många friskt new age med de stora religionerna. Existensen är fortfarande någonting obegripligt. Universum är oändlig eller icke oändlig. Absurt vilket som!


Livet handlar inte bara om konsumtion utan snarare om relationer. På frågan vad folk strävar efter, så är det en djupare mening med livet, relationer, harmoni och lycka.

Konsumtion handlar inte sällan om att stilla en hunger efter någonting mera. Konsumtion är på sätt och vis en drog.

Du och Jag

Människan blir människa i kontakt med andra människor. En människa på en öde ö är inte mera än en fysisk massa. Människan är så mycket mer än det rent kroppsliga.
Vänstern har här en tankegång som de flesta accepterar i någon grad " Människor hör ihop"

Marknadsfundamentarlisterna , menar att det kollektivas bästa sker när alla tänker på sig själva. Vänstern menar tvärtom att det kollektivas bästa alltid gynnar individen.

Hegemoni och sovjet

I den nuvarande hegemonin är det lätt för experterna att säga att alla som är kollektivister skulle vilja ha det som i Sovjet. Vilket är fundamentalt fel!
Människor var inte fria i Sovjet. Systemet som fanns där fungerade inte. Men det betyder inte att alla system som sätter individen i centrum genom kollektivets bästa alldrig skulle fungera.

Jämlikhetstanken är inte någonting nytt. Tanken om allas lika värde och att alla skall ha det bra är för många en självklarhet. Skulle man informera folk om att nästan hela börsens värde ägs endast av ett par procent av svenska folket, skulle folk bli upprörda!

Folk vill inte ha sjukhus där rika föräldrar kan köpa sig förbi köplats för deras barn.

Folk vill inte ha gigantiska skillnader. Det handlar nämligen i grunden om sunt förnuft. Min medmänniska måste ha det så bra att vi tillsammans kan fungera. Allt prat om den atomistiska individen blir löjlig för den som arbetar eller pluggar. Det sker ju kommunikation mellan individer hela tiden.

Människans innersta väsen tror jag är kommunikation och språk.

Monday, October 27, 2008

Folkrörelsen snart död?!

Anton länkade i ett tidigare inlägg till en artikel som var svidande att läsa.

" Men lyckade valrörelser kräver också horder av partimedlemmar, som delar ut valsedlar, kokar kaffe och bär högtalaranläggningar ...
De svenska partierna har tappat två tredjedelar av sina medlemmar på tjugo år. Det är helt logiskt. Om det ändå är experter och motståndarna som avgör vad ditt eget parti vågar göra, då spelar ju ditt eget engagemang ingen större roll ...Socialdemokraterna triangulerade sig bort från sina medlemmars åsikter. Resultatet var fantastiskt effektivt. Medlemmarna flydde i drivor: 1991 fanns 260.346. År 2004 var 124.789 kvar "

( sedan finns det såklart inte ett givet samband mellan att medlemmar inte är kvar för att de inte tror att de kan förändra. SAP medlemmar är ofta gamla! De är nyrekryteringen som är kärnproblemet! )

Nu råkar det också vara så att Mona Sahlin sa för ett par år sedan att SAP som folkrörelsen kommer att vara typ "good bye" , om inte medlemmsutvecklingen förändras!

Har utvecklingen förändrats ? Varför inte då? Kan mindre slutna möten vara en ide?

En grundläggande stomme för ett arbetarparti, som SAP är att ha medlemmar. Vi vill faktiskt ärligt talat inte ha "supportrar" , eftersom de är utanför planen och klappar händerna. Vi VILL ha folk på planen som ställer krav och har ideer.

Ja, jag kan medge att det är lätt att klaga och inte göra nått åt saken. Den intrikata frågan är OM man kan göra något åt saken? Man kan alltid göra något, så ännu är det inte adjöss.

Politik handlar inte primärt om att vilja, det handlar snarare om att inte tappa hoppet på att det går att förändra! Att faktiskt vara medlemm i SAP och aktivt glömma allt vad triangulering och fokusgrupper heter.

För att överleva i politiken finns det en poäng att vara både realist och idealist. Tyvärr tenderar många att vara det ena eller det andra.

( Dagens Arena har en artikel som är ok titeln är " Socialdemokratin måste förnya /sig/ eller dö)
Typ realism+idealism..

Berlusconi bantar!

I Italien har landets president Berlusconi bestämt sig för banta ned utbildningssektorn rejält. 80 - 90 000 lärartjänster ska bort och utbildningsbudgeten krympas med ett tiotal miljarder, raporterar ekot. Man kan skoja om Berlusconi. Han ser rolig ut och fäller så konstiga komentarer att det är svårt att ta honom på allvar. Så länge han höll sig inom show-biz var det heller inte nödvändigt att göra det. Värre är det idag när de beslut som fattas försämrar ett helt lands utbildningssystem mitt under en finansiell kris. Runt om i Italien demonstrerar sedan veckor tillbaka missnöjda studenter. Min mor besökte nyligen Florens där arga studenter gått samman i en gatumanifestation.


Bodil Malmsten skriver föresten (o)lustigt om det bästa med Berlusconi i boken "Kom och hälsa på mig om tusen år":

"Jag har blivit anklagad för att påstå att kommunisterna äter barn, men läs Kommunismens svarta bok och ni ska få se att i Maos Kina, där åt man inte upp barnen -man kokade dem för att använda som gödsel på åkrarna". När de styrande i Peking reagerar på Berlusconis hårresande påstående svarar han: "Det är ett historisk faktum, det var väl inte jag som kokade dem heller!" I en av de korruptionsrättegångar av vilka Berlusconis vardag består, säger han att domarna är mentalt störda och antropologiskt annorlunda än resten av den mänskliga rasen. "Det bästa med Berlusconi, säger hans motståndare, är att man vet var man har honom."

Saturday, October 25, 2008

Vi är och förblir ett antikapitalistiskt parti

Nima på ungmenings blogg skriver bra om att kapitalismens funktionssätt diskuterats allt för lite under denna kris. Han påminner om följande citat i partiprogrammet.

"Mot detta maktmonopol (kapitalismen, för.anm) sätter socialdemokratin en eknomi styrd av folkliga intressen. Vi strävar efter en ekonmisk ordning där varje människa har rätt och möjlighet att som medborgare, löntagare och konsument påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets villkor.[...] I konflikten mellan kapital och arbete företräder socialdemokratin alltid arbetets intressen. Socialdemokratin är och förblir ett antikapitalistiskt parti, som alltid byggt motkrafter mot kapitalets anspråk på makt över ekonomi och samhälle"


Jag har skriviten krönika om hårrare reglerad finanssekor på s-studenters hemsida och den kan du hitta här.

En måste läsning är Aron Etzlers artikel på SVT opinion om S och trianguleringen.

Läs för övrigt också Daniels inlägg om de rikas skattefusk.

Friday, October 24, 2008

" Överflödets samhälle"

En kompis gjorde i somras ett SR programm som handlar om konsumtion, miljö och arbete. Gå ganska långt ner på sidan , under Selma Lagerlöf bilden.

Ljudfilen spelar i 9 min.
--------------
Jagvillhabostad.nu skriver om den kommande och rådande boststadsbristen.

----------------------

Ann Marie lindgren * chefs ideologen* skriver om sammarbetet med Mp. Och Marknadens roll i samhället.

---------------------

SR har också en intressant sida om klimatförändringarna.

hmm.. nu räcker det..

Thursday, October 23, 2008

Tack, SSU Kungsholmen!

Det är strategiskt vanvettigt av en klubb som vill nå ut med sitt budskap att affischera med tapetklister. Små vita lappar blir snart grå och nedrivna. Men igår när jag sneddade över Fleminggatan fick jag syn på något som lyste i mörkret. En affisch med texten "Välfärd genom fördelning". Tapetklistret hade inte ens hunnit torka. Jag blev rörd och nostalgisk och glad. Tack för det, SSU Kungsholmen!

Wednesday, October 22, 2008

Planerad ekonomi fungerar bättre inom många sektorerIbland leds jag att tro att svensk socialdemokrati de senaste decienierna har varit förbannat korkad. Tidigare har vi byggt upp och omvandlat samhället efter långsikta mål och stegvis förändrat samhället i den riktnintg vi önskar. De senaste decenierna har vi istället förvandlat samhället i borgerlig riktning. Moderaterna driver en borgerlig politik med socialdemokratisk taktik och gör det smart. Utan att säga det omvandlar de samhället i grunden och förändrar människors själar.

Efter att ha lyssnat på Anne-Marie Lindgren som gästföreläsare igår på SSK mötet och höll en föreläsning om sin rapport "ta tillbaka demokratin" kan jag konstatera att det inte saknas skärpa.

Hon målade upp en skrämmande bild av den privat drivna men offentligt finansierade sektorn.
Det kan börjas med att konstatera att de system med elevpeng och sjukvårdspeng vi har i Sverige och som inom ekonomin kallas vouchersystem inte är egenliga marknader eftersom de saknar marknaders kontrollmekansim. Det är inte de som konsumerar varan som betalar för den. Vouchersystemet är ett inefektivt av fler anledningar en den nyss nämnda eftersom det inte styr resurserna dit de behövs. Det ser inte till varje människas behov utan alla får en lika stor peng.

Skolpengsystemet gör att har inte heller uppnått de mål som de borgerliga satte upp för den. Inte ökat kvaliteten och det är heller inte så att det är friskolorna som erbjuder mångfald, vilket påståts, utan snarare de kommunala skolorna. Friskolorna riktar främst in sig på barnen till en medelklass som tycker det är viktigt med utbildning och som är billiga att lära eftersom de inte krånglar så mycket och kostar extre resurser för hjälplärare etc.

Inom sjukvården har vi inte sett den mångfald aktörer som utlovades. Istället domineras marknaden av fem stora bolag där fyra ägs av privata rikskapitalbolag. Sjukvården har hamnat på börsen.

Försvarare av elevpeng eller sjukvårspeng får gärna besvara följande frågor:
Varför skall man välja vård. Vill inte alla ha samma vård dvs rätt vård så att man blir frisk?
Kan ett marknadssystem eller ett marknadsliknande system någonsin leda till jämlikhet med tanke på att själva idén är att vissa slås ut och förlorar?

Jag tycker att Lindgren var allt för feg i de åtgärder hon föreslår. Istället för att säga det självklara. Skolan skall vara i offentlig regi och helst på statlig nivå förslår hon ett antal regleringar av marknaden. Anne-Marie Lindgren är i grunden en pragmatiker och som hon säger själv måste man utgå från det aktuella läget. Hon använder sig av den socialdemokratiska taktik jag i början av inlägget hyllar.
Det jag saknar är långsiktiga politiska mål som på alvar kan göra samhället mer jämlikt. Det är inte direkt något det socialdemokratiska partiet har ett överskott av.

Ett sådant mål är att offentligt finansierad verksamhet i huvudsak skall drivas i offentlig regi och att "peng"system skall avskaffas.

________

Ordfront har en läsvärd artikel om valfrihet i sitt senaste nummer. Skaffa en prenumeration om du inte redan har en.

Andra bloggar om: , , , , ,

Poesi..

Ibland måste man få skratta..

och inte skratta.

Och lever vi alla för detta?

Tuesday, October 21, 2008

Pinsamt, Assa Abloy!

Assa Abloy är ett svenskt företag. Sverige fördömer genom sitt stöd till FN och den Internationella Domstolen Israels illegitima bosättningar på ockuperad palestinsk mark. Trots detta kan Diakonia i sin senaste rapport avslöja hur Assa Abloy investerat i regionen genom dotterbolaget Mult-T-Locks fabrik 40 km öster om Tel Aviv.

Assa Abloy borde veta bättre. När Ekots reporter ställer frågan om företaget funderat över det problematiska i sin verksamhet på Västbanken blir svaret ”Vi har reflekterat nu”. Det vore intressant att veta vad reflektionerna leder fram till, men det känns samtidigt som om det saknar relevans. Skadan är redan skedd. Det är möjligt att Assa Abloy missat var dess dotterbolag har sin verksamhet, men det är knappast troligt med tanke på de skattelättnader och undantag från israelisk miljölagsstiftning som utländska företag lockas med. Mina vänner, vi har att göra med en cynisk kapitalism där vinstintressen går före människors rättigheter.

Den borgerliga regeringen har sedan dag 1 varit passiv i Palestinafrågan. Nu har man ett ypperligt tillfälle att fördöma Assa Abloys verksamhet och därmed även Israels ockupation. Låt oss inte behöva vänta till 2010 utan göra vad vi kan redan nu för ett fritt Palestina och en hållbar tvåstatslösning.

Monday, October 20, 2008

Låt oss lämna oljan innan oljan lämnar oss!

Med anledning av dokumentären "När oljan tar slut" som sändes i SVT igår kommer här några reflektioner. Det är uppenbart att den århundradets fest som gjort det möjligt för oss att flyga jorden runt till låga priser är på väg att ta slut. Det går inte heller att förneka det faktum att stora delar av världens industriproduktion därmed hotas eller blunda för de konsekvenser som riskerar att följa i kölvattnet av en sådan kollaps. Peak Oil, den punkt där oljeproduktionen börjar dala är enligt vissa forskare redan nådd. Sedan 60-talet har vi producerat mer än vad vi hittat och det är mycket möjligt att länder som Kuwait och Saudiarabien råge överskattat hur mycket olja som finns kvar.

Samtidigt, trots minskat prospekteringsintresse från oljebolagens sida, fortsätter den desperata jakten efter nya pölar av det svarta guldet som man tror kan ha lämnats kvar. Nya, dyra borrar utvecklas som ska kunna nå ännu oexploaterade områden på havsbotten. En slags Babels torn, fast omvänt, om ni förstår vad jag menar. Andra, bland dem Saudiarabiens energiminister, gör det lätt för sig genom att hävda att Peak Oil bara är en myt. Det finns massor med olja kvar. Hur mycket som helst. Men tänk efter, vad är Mellanöstern värd utan dess olja?

På 1970-talet vädjade president Carter till det amerikanska folket om en minskad oljekonsumption. Den första oljekrisen var ett faktum, men lagom till den andra oljekrisen i slutet av samma decennium hade man ändrat retorik. Då ingick Persiska viken i USAs "vitala intresse-sfär", en anledning god som någon att vilja skydda det lilla landet Kuwait som år 1990 attackerades av en oljetörstande irakisk diktator. Hur det gick sedan vet vi alla. Men ett är säkert: USA minskade inte sin oljekonsumption.

Idag är USA det land som toppar alla listor över oljeförbrukning Nära tre gånger så mycket olja används i USA jämfört med land nr 2 på listan, Kina. Trots detta är det Kina som infört ransonering av bensin, inte USA, där drömmen om frihet är starkt kopplad till den egna bilen.

Om frihet är att köra bil. Om vi vill riskera en allvarlig livsmedelskris till följd av minskade oljetillgångar. Om vi vill se människor som inte har råd med olja dö. Då kan vi spå i sump och hoppas på att olja ska falla som manna från himlen. Om vi däremot väljer att tro på majoriteten av de forskare som hävdar att oljan är på väg att sina så är det dags att agera nu.

Två saker kan vi avslutningsvis konstatera. Den första är att de företag som förbrukar mest olja inte självmant kommer minska sin förbrukning. Den andra är att de politiker vars uppgift är att lagstifta i dessa frågor inte kommer våga göra de kraftansträngningar som krävs utan en stark folklig opinion. Där i ligger utmaningen om vi vill slippa årtusendets baksmälla. Låt oss lämna oljan innan oljan lämnar oss!

Sunday, October 19, 2008

För själenAndliga behov
Större än behovet av gemenskap
är behovet av de rätta ensamheterna
de rätta viloställena
i själ och hjärta belägna.
Liksom när ett hjärtavilar sig mellan slagen
så måste i världspulsen
någonting på hjärtats plats
leda all vila och gång.
Friden måste vara i världen
mitt ibland oss.
Ingenting får göras
till ett påskyndande mål
dit envar tvingas skynda
snubblande över sig själv.
Din yttersta framtid är given.
Den är din död och din grav.
Men livet har spång till en evighet.
Den är spänd inom dig mellan inre stjärnor.
På den stiger din tanke in till omvänt riktad resa.

Harry Martinson Ur samlingen "Dikter om ljus och mörker"

Dikter

Friday, October 17, 2008

Hegemoni - att våga vrida tanken ett varv till ?


( Nästa vecka kommer jag inte skriva mycket. Jag tar upp för stor plats!)

Det handlar alltid i slutändan om makten över tanken! Tänker jag medan trancemusiken flödar ifrån min kompis och systers lägenhet i Göteborg. Jag har suttit hela natten och åkt en buss från Stockholm till Göteborg. Jag kvävdes hemma i stressiga Stockholm.

Vi ser det vi vill se, och ser inte det vi inte vill se.

Tankar och hegemoni

Du tror att du tänker självständigt? Men var har du fått tankarna ifrån? I vilka sammanhang skapades de värderinger och tanka kring världen du har? Erfarenheter, kunskaper, värderingar och tankar skapar en fond för vad som är möjligt att tänka. Begreppsbildning är inte en enkel process, utan kunskapanade sker efter att vi aktivt tagit del av stoffet, som vi sedan reflekterar över. Kunskapande är inte passivt, utan kräver mycket av personen.

Hegemoni " Antonio Gramsci. Han menar att vårt kapitalistiska samhälle bygger på att ett dominerande skikt i samhället behåller sin ställning genom att de dominerade accepterar ordningen. Ur de härskandes hegemoni kommer och överförs värderingar till de dominerade, som i sin tur tolkar och accepterar dessa värderingar som sunt förnuft"

Känner du igen tankarna? Du har vetat om detta, det har funnits inom dig, men du kanske inte kunnat artikulera det på det sättet som görs ovan.

Sunt förnuft? Neutral kunskap?

Det sunda förnuftet, som kletas på mig. Alla tyckanden om hur allting skall vara. Jag får feber!!
Begreppet "sunt förnuft" är inte neutralt ( som inga ord är, ord kopplas alltid till det sociala) det pekar på att någonting skall vara på ett sätt just för att det skall vara på det sättet. Alltså ett klart cirkelresonemang, där argumenten är svaga eller obefintliga. Jag tänker på att sunt förnuft ofta har med majoritetens syn att göra, som att majoriteten alltid har rätt? Majoriteten vet ofta inte varför de tycker som de tycker, man bara tycker som man just nu råkar tycka. Hegemoni..

Kunskap, lycka och status quo

Kunskap är inte neutralt. Kunskap är makt. Makten att lyfta upp människor, att trycka ner människor. Att få de nedtryckta att tro att de är "fria". Att få människor att tro att de måste arbeta 8 timmar om dagen.

Att människor på allvar tror att en skrothög (bil) får dem att bli så mycket lyckligare. Lycka handlar betydligt mera om mänskliga relationer. Det är bättre att cykla till en kompis och ha en kompis, än att flasha runt i en Merca och inte ha någon att hälsa på. Käka gröt tillsammans är trevligare än att äta kött själv. Själv brukar jag ha för vana att bjuda hem folk jag känner på mat, just för att det är himla tråkigt att stirra in i väggen när man äter.

"I modern betydelse används ordet som synonym till "ledarskap" eller "ledande ställning", ofta med underbetydelsen att hegemonin framför allt är intresserad av att bevara status quo och sin egen ledarställning." Hegemoni

De med makt lever ett liv vi inte andra kan leva. Inte nödvändigtvis "bättre" liv, då lyckoforskning pekar på vikten av vilka perspektiv vi intar " Det är inte hur vi har det, utan hur vi tar det" . Vilket visserligen är en förenkling...
Slutats: Hegemoni är ett begreppt att ta på allvar!
( Om du orkar läsa en lång artikel om S lilla skillnad mot Regeringens budget, kommer en bra länk här)

Thursday, October 16, 2008

Grå vardag, röd vardag, svart vardag!

Min hjärna är varm av kaffe och jag känner att jorden är stabil, även om marken rasar ibland. Man frågar sig varför världen är som den är? Hur kunde det bli såhär? Jag vänder mig en kort sekund till poesin --- > Börskris . Brytningstid . Mänskliga relationer


Språket

Jag tror att språket, pekar på människans villkor. Jag tror att litteratur visar människans inre, det komplexa att vara människa. Människan, som inte är en fast form, utan flytande. Vi är alldrig stela utan dynamiska, svävandes i tiden och rummet.

Orden som pekar på det som inte kan uttalas. En nära vän har problem med att språket är bristfälligt. Han känner att det han vill säga inte kommer ut. Kanske det finns sätt att kommunicera , bortom språket, som är mera effektivt? Kroppsspråket kanske säger mera än orden!?

Tanke, tro och självhjälpsböcker

Jag vet inte vad jag tror, bara att jag vill tro. Tanken om en värld utan sanningar , inte bara skrämmer mig, utan leder till mänsklig smärta. Människor är idag i första hand konsumenter, i andra hand medborgare. Otryggheten skapar splittrade samhällen, där vi iställt för att hjälpa våran nästa, snabbt tar oss från punkt A till B. Fetischen för varor ökar år för år, och julklapps konsumtionen kommer antagligen öka ifrån rekordåret innan.

Vi känner knappt våran granne, även om vi bott på samma ställe i år. Den enskilde som utvecklas och finner mening i djupare sanningar i ideologier , religioner, vanan. Relativismen är skadlig!


Så jag vänder mig till hedonismen, tänker på religionen och försöker att vrida ner det inre tempot.

Saker och ting är inte lätta. Håller på med en kritisk skrift som handlar om hur idiotiska självhjälps böcker är. Människor kan påverka en del själva, men människorna omkring är minst lika viktiga. Människor lever i sociala sammanhang. Buber, som jag någong gång skall läsa , menar att "Jag" bara kan existera i ett "Du". Alltså att vi som individer speglar oss i andra för att skapa oss själva och i sin tur skapa verkligheten.

Självhjälpböcker är ett svar på existentiella frågor, som istället för att se på människan som en dynamisk och komplex varelse. Reducerar människan till en kall, kalkylerande maskin. Vi skall själva uppfinna oss igen, till en bättre prototyp.

Men sanningen måste vi själva finna, som Kierkeegard sagt. Vi måste själva skapa det liv vi vill leva. Genom att reflektera inåt.

Tänk om allting bara kunde vara lätt! Men kanske är det just svårigheterna i livet som gör livet värt att leva?

Dags att gå vidare...

Wednesday, October 15, 2008

Politiken efter "postpoltiken"

"Glöm heller inte att i dagens situation med ökande klassklyftor, allt hårdare attacker från arbetsgivarna mot arbetsrätten, krisande finansmarknader, 900 miljoner svältande människor och hotande ekologisk katastrof finns ingenting mer pragmatiskt än en radikal demokratiskt socialistisk socialdemokrati" Daniel på förra inlägget om postpolitik.

Sahlin och retoriken

Men först, jag är imponerad av Sahlin. Hon bokstavligen mosade Reinfeldt retoriskt, även om Schlingmann försett statsministern med ord han skall använda för att vinna debatter.
Det är Schlingmann S kämpar emot, inte de andra stolpskotten ( Heja Maud, mera Maud).

Statsministern skall låta folklig, även om han i rena siffror sänkt skatten för rika och gjort det svårare för arbetslösa och sjuka. Detta är objektiva fakta. En moderat måste säga att mera piska gör att den sjuke eller arbetslöse kämpar mer. Jag är skeptisk. Mycket! Schlingmann bor i Nacka och tar bussen till arbetet. Folklig som sagt...

Sahlins energi bådat gott. Den som är mest statsministerlik är den som kommer att göra det betydligt lättare att vinna 2010. Sahlin håller efter grodan på att växa in i rollen. För närvarande är det mest folkpartiklar som byter till moderaterna, och för att vinna 2010 måste medianväljaren känna att S vill ha bidrag och "Chock skattehöjningar" vilket ***** ord. Retoriskt dock genialt.

Sahlin är framförallt en retoriker som kör med karaktär och känsla, inte lika mycket logik. När hon är vass är hon välldigt vass, men när tröttheten sätter in blir retoriken lidande. Hon måst för att vara genial lägga ner krut, ofta så bollar hon med motståndaren med ena handen och funderar på annat. Det går inte med Reinfeldt. Han är retoriskt (över)tränad.

Världen och ojämlikheten
Om det är så att världen blir mer ojämlik, så kommer en reaktion förr eller senare. Orsak och verkan går inte att stoppa. Det vi ser i Sverige, är en permant fattigdom i vissa områden och ökade inkomster i andra. Det är inte subjektiva fakta. De går att mäta. Man titta helt enkelt hur ett områdes invåndare har det ekonomiskt, tar in lite andra faktorer som hälsa, utbildning, arbtslöshet och vips har man ett socioekomiskt mått.

Moderater måste hata sociologi. Men man la ju ner Arbetsmiljöverket..

En liberal måste säga meningen, vissa skall få vara sjukt rika medan många andra har det tufft. Norberg skulle godta denna mening, med inflickningen att de arbetat för det. De han och andra liberaler glömmer är att människor startar med olika förutsättningar, maktperspektivet fattas.

Man kör med Kant; regler är viktigast inte resultatet! Och skiter i utilitarismen, som menar att resultatet av en handling är det som spelar roll!

Både etiksystem har brister. Det medger jag!

Monday, October 13, 2008

Har "postpolitiken" segrat?


"Postpolitik är ett begrepp som används för att beskriva ett politiskt tillstånd i vilket de traditionella ideologierna och den traditionella praktiken inom dessa ideologier har försvagats eller försvunnit - samtidigt som de finns kvar som symboler (partisymboler, politiska färger) eller varumärken (partier, politiska allianser).

...Ett postpolitiskt tillstånd beskrivs ofta som ett tillstånd under vilket de politiska partierna aktivt ägnar sig åt att marknadsföra sig som varumärken, eller marknadsföra enskilda politiker, samtidigt som det politiska arbetet i båda blocken i huvudsak är passivt administrativt, pragmatiskt och realpolitiskt, och utan tydliga idealogiska eller praktiska skillnader."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Postpolitik

Om varumärken , pragmatik och naturtillstånd

Varumärken förmedlar känslor, det är känslor som i det avgörande ögonblicket visar vägen vad vi skall rösta på.
Genom politikens professionalisering skapas mål och kommunikation, som inte nödvändigtvis är vad medlemmarna tror på. Utan vad som är realpolitiskt möjligt. Det blir logik som styr istället för känslor. I ethos ( känslor ), pathos (karkatärsdrag) och logos (logik) blir det logos som blir det starkaste kortet.
Det blir i socialdemokratiskt sammanhang löjligt att tala om utopier. När skuggbudgeten som lagts fram innehåller en ekonomisk skillnad på 4% mot regeringens. Fyra procent är i pengar mycket, men samtidigt tillräckligt lite för att inte skrämma iväg medianväljaren.

Pragmatiken utifrån det gällande, blir styrande instans då tron på ens tankearv ses som flummigt och ohållbart. Det är helt enkelt farligt att ens diskutera t. ex. överskottsmål, eftersom diskusionen leder till en insikt i att pragmatiken inte är ett naturtillstånd utan en aktiv mänsklig syntesering av tes och antites. Att staten går med 140 miljarder plus, är som sagt inget naturtillstånd och dessa pengar skulle kunna investeras.

Logos, filosofi och mattematik
Men det är logos som styr! Professionaliseringen innebär att politiken närmar sig vetenskapens discipliner, där man söker efter orsak och verkan. Den politiska fabriken lägger ihop siffror för att kunna maximera utfallet av politiska förslag. De som anser att politik inte skall vara matte utan filosofi, råkar på det faktum att professionalisering i sin tur leder till postpolitiken, och därmed medlemarnas naturliga utträde. Man kan inte vara postpolitiskt och samtidigt medlemsbaserat. Grunden i medlemskapet är att man inte slaviskt behöver följa logos, utan kan hänge sig åt den filosofiska. Det orealistiska.

Men halllå. det är skillnader mellan blocken!

Jag har inte sagt att det inte alls finns skillnader, då behöver vi inte rösta! Det intressanta är hur stora skillnaderna är och vilka tendenser partier som t. ex. S går emot. Tendenserna är pragmatiken, man gör det som funkar, oavsett om det i förlängningen stärker faktorer som gör att vågen lutar starkare åt frihetsbegreppet än jämlikhetsbegreppet. Jag har tidigare , för länge sedan skrivit om frihet och jämlikhet, och menat att man som parti måste ta hänsyn till både och. Problemet blir dock akut när man formulerar sina avväganden utifrån andras positionering.

Jag förutspår att politiken kommer permanent kommer kunna disikeras och sägas innehålla olika färger av blått. Min förhoppning är att blått och rött inte blandas ihop för mycket, men som vi redan konstaterat så är det logos som styr. Inte känslorna.

För mig blir politiken ointressant, när politiken hamnar i matematiska modeller utan filosofiskt koppling.

Tyvärr är vi kanske bara i början, av det som jag och andra kallar en brist på tro på ens egna värderingar. Matematik och logik.

Oppositionen starkast i debatten


Tycker att oppositionen var starkast långt in i gårdagens debatt.
Är ämnet kom på krisen och a-kassan agerade oppositionen med stort självförtroende när de attackerade regeringen på punkten om a-kassan och skatterna. Sahlin påpekade att en halv miljon lämnat A-kassan. Dock tycker jag att regeringen svarade ganska bra på krisfrågorna så den första roden var rätt jämn.

Man skulle kunna tro att skattefrågan skulle tas hem av högern men
Mona Sahlins:
"vad hjälper det de som blir varslade att de som har jobbet kvar får en skattesänkning" tycker jag är klockrent. Denna debatt visar, vilket både Sahlin och Ohly sa, att vi inte bör vara rädda för att diskutera skatter. Problemet är trovärdigheten i vänsterpolitiken där vissa (Wetterstrand) accepterat nästan allt av regeringens skattesänkningar medans andra (Shalin) accepterat stora delar.

När det kom till sjukvården tycker jag att oppositionen var allt för fega. Kritiken av regeringens fruktansvärda privatiseringar och orättvisor inom sjukvårsområdet blev allt för tunn och framförallt verkarde vänstern inte ha någon egen sjukvårdspolitik.
När man diskuterade samarbetet inom vänstern blev det riktigt pinsamt. Skärpning! Vi kan inte förlora val för att ni inte kan komma överens.

Det som klarade sig allra bäst tycker jag var SVT:s debattledare Anna Hedenmo. Jag hoppas att hon även leder resterade debatter som svt skall sända fram till valen 2009 och 2010.

__________-


Lena Melin på Aftonbladet gör ungefär samma analys som jag.

Brors gör som vanligt en genomborgerlig analys där han kallar oppositionens politik för "höjda bidrag"
SVD om debatten.

Socialdemokratenra websände en egen för och eftersnacksprogram. Se första delen här och andra delen här.

Andra bloggar om: , , , , ,

Sunday, October 12, 2008

Valdebatten - politik eller idrott?

Så var den första av partiledardebatterna avklarad. Nu kan vi se framemot hur journalister och bloggare kastar sig över frågan ”Vem vann?”. (Och med stor sannolikhet kommer de borgliga tidningarna med DN i spetsen ryggmärgsmässigt ställa sig på borglighetens sida.)

Men varför ska politik kommenteras som om det vore idrottsevent? Istället för att referera det politiska budskapet blir det tekniska analyser om retorik. Det om något är ett borgligt perspektiv på politik.

I övrigt tyckte jag att skillnaden mellan alternativen åtminstone blev ganska tydliga.

Thursday, October 9, 2008

Upproret fotsätter!

Det är mågnga som är upprörda över utspelet om samarbete med miljöpartiet och utestängningen av vänstern. Tydligen var varken det verkställande utskottet eller partistyrelsen informerad om beslutet (AB). Förutom bloggupproret gör nu också fem SSU distrikt ett gemensamt ställningstagande. I artikeln står också om en namninsamling för att samla namn underskrifter med målet att väcka en medlemsmomröstning.För att lyckas med detta behövs 5 % eller 6500 underskrifter. Det är inte omöjligt. Återkommer när jag vet mer om detta.
Även Olle Svenning på Aftonbladets ledarredaktion skriver kritiskt under rubriken "Vänstern måste vara med".

Det finns nu också en grupp på facebook som samlar medlemar för en trepartikoalition. Gå med!

Till sist en en formulering jag hittade hos Danielssons Lakejer:

"Mona Sahlin. Det brukar säga att du gick med i Olof Palme. Tror du verkligen att han idag hade stannat kvar i dig?"


Några länkar till kritiska bloggröster inom sossesfären:
Danielssons Lakejer, Adrian Kaba, Peter Karlberg, Tankar från Roten, Ingemars blogg,Reza Javid, Peter Gustavsson, Sossebloggen, Bo widgren, Lasse B, Ett hjärta RÖTT, Carina Brandow, Radar, Cattis
Media: DN, SSU Skåne i hd, TV4

Orsak och verkan

Det är inte alls konstigt att S agerar som man gör.

Det handlar alltid om att vinna val. Socialdemokratins kärna är att vara i makt, oavsett konsekvenser. Även om man kör en allians med ett högerparti, som M är i arbetsfrågor.

Jag funderade en sekund på att gå ur partiet.

Jag funderade lite till...

Sedan insåg jag att det bästa är om jag blir medlem i Socialdemokraterna där jag bor, hittar den mest radikala typen som har en chans att gå framåt, och sedan röstar på denna i alla val som är möjliga!

Jag kommer inte gå på möten, för de suger antagligen. Jag kommer inte själv kandidera ( inte nu ialla fall) , men jag kommer lobba för att folk som är omkring går med och röstar.

Det enda sättet att vända trenden i socialdemokratin är att ha majoritet.

Jag drömmer om 100 000 arga kvinnor i offentlig sektor.

Protesrösta på V?
Just nu pågår en hetsk debatt
inom sossebloggosfären om det finns höger- respektive vänstersossar och vad de i så fall innebär. Att påstå att det inte finns höger och vänster är ett spänande intelektuelt projekt men jag tycker att det mest kan avfärdas som trams. Naturligtvis finns det höger och vänster. Detta kan till och med vara livgivande om det görs på rätt sätt. Men det kan också bli farligt om mångfalden övergår i splitring.

Ett rimligt sätt att hålla debatten på en sansad nivå är att kompromissa och se till att alla i alla fall blir lite nöjda. Detta är något som den nuvarande partiledningen verkligen inte förstått när det går ut och säger att socialdemokraterna numera endast siktar på ett regeringssamarbete med Mp samtidigt som V säger att de inte kommer stödja en sådan regering. Vi är många som redan innan detta tillkännagivande var besvikna på partiledningens kraftiga trianguleringspolitik och alla de utspel från de sk "rådslagsgruperna" (eller rådslagskupperna som de kanske kommer kallas i framtiden) som får en att fundera på om man är med i ett parti som kan räknas till höger eller vänster.

Att nu binda upp sig med miljöpartiet, utan vänsterpartiet, är både strategiskt dumt utåt och ett svek mot alla inom arbetarrörelsen som hoppas på en rejäl vänsterpolitik. Om detta skriver mina fackförbund idag. De skriver:
"Hur ska då vi från arbetarrörelsen hantera detta nya politiska läge med ett extremt försprång i opinionsundersökningarna? Man kan ju visserligen säga att opinionssiffror är opinionssiffror och att valet avgörs i september 2010.
Men en så kraftig differens som det är nu säger också något om inriktningen på den rådande politiken. Vi är helt övertygade om att allmänheten vill se en politik med en helt annan profil, en tydligare vänsterprofil."


Firma Sahlin verkar i stället för att utnyttja detta goda opinionsläge för att göra kraftfull vänsterpolitik i stället vilja ha någon typ av mitten-vänster regering som "söker samarbeten över blockgränserna". Jag funderar på om det ens är meningsfullt att tala om blockgränser längre.

Detta är inte en väg framåt. Firma Sahlin har gått allt för långt åt höger utan att lyssna på partiet. Det är en väg som leder mot en splittring av vänstern och en splittring av partiet som man ser tecken på i Tyskland. Den enda "vinnaren" är till synens vänsterpartiet. Vi är nog många besvikna sossar som funderar på en proteströst för att säkerställa att s och mp inte får en egen majoritet.

Stödet för en s+mp regering är lågt bland arbetare och kärnväljare. En snabbenkät visar att endast 3 % av LO funktionärerna föredrar en sådan regering.


Visserligen finns det i väljaroppinionen i februari lika stort stöd för en s-mp regering som för en s-v regering. Men det är framföralt de lättfotade som förra valet röstade på högern som nu föredrar en s-mp regering, föra förvånande.

Det känns som att partiet håller på att överge arbetarörelsens själ till förmån för bostadsrätts-, livsstils- och medelklasspolitk. Det är fel. Vi är den grå massan. Vi är arbetare, tjänstemän, kassörer och administratörer. Vi är studenter pensionärer och har just fått vårt första fasta jobb på städfirman eller jobbat där i tjugo år. Vi bor i radhus, hyresrätt förort och småstad. Den nuvarande politiska inriktningen överger oss, kärnväljarna!

En uppmaning: Gör det inte! Det blir ett historiskt misstag.


--
I detta inägg har jag i texten länkat till:
Erik Laakso, Reza Javid, Sjölander, Cattis, En Bonniertidning, Tidigare inlägg på SSK Blogen, Wikipedia, Magnus tankar, Socialdemokraterna, Röda raketer, LO Tidningen, Bo Widgren Sossebloggen,

Läs också;
Peter Gustavsson, Lejonbalk, Esbati

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Tuesday, October 7, 2008

Jag vill kallas människa! !

Om det är någonting jag lärt mig av filosofi, så är det att ingenting är självklart! Det är inte ens självklart att vi ens finns till " Jag tänker, därför finns jag" Descartes. Du skulle rent filosofiskt kunna leva i en verklighetsbubbla, där alla dina sinnen är konstruerade. Likt Matrix.

En sak som har grävt ett stort mört hål i mig, är det faktum att människan kategoriseras i dikotomier. Vit-svart, man-kvinna, osv.

Problemet med dikotomier, är att de är enkla för våran hjärna att ta till, när vi snabbt vill dra slutsatser som vi kanske inte riktigt har faktaunderlag för.

Ta till exempel begreppen man-kvinna.

Jag passar in i mans begreppet, men jag är välldigt omanlig. Jag är helt enkelt inte manlig nog.
Problemet är att jag alltså hatar att vara man, samtidigt som jag är totalt vilsen. Jag kan inte vara någonting annat än "man" eftersom att jag hela tiden ses som "man", och kan inte heller revoltera mot mansbegreppet utan att exkluderas. Och exkludering är jag knappast stark att genomgå. Jag revolterar i smyg.

Jag kan inte klä mig som jag vill, eller handla som jag vill. Jag kan drömma om befrielsen av att vara en människa, istället för att placeras in i ett kön med tillhörande egenskaper. Problemet är att eftersom att jag inte har den sociala miljö som tollerar någonting udda, så kan jag alltså heller inte skapa mig en egen värld. Jag dras till att utnyttja systemet och vara manlig. Att göra så lite motstånd som möjligt. Jag ger ofta upp. Inom mig brinner en låga.

Jung pratar om att vi har masker. Under maskerna finns de verkliga människor vi är. Jag vill slita bort maskerna, men vågar inte. Maskerna som vi bär hindrar oss ifrån utveckling.
Att förbättra samhället, är till syvene och sist att förbättra varje människa. Att visa på möjligheterna, det är ok att visa en annan sida. Vi är flerdimensionella , inte enkla.

En knivskarp människa förklarade för mig lite om intersektionalitet. Det är ett spännande begrepp. Jag är bara lite rädd att hjärnan skall få härdsmälta..

Det som slår mig, är att de intressantaste människorna är inte de "normala". Jag dras till dubbeltydighet, irrationalitet, kaos, smärta, galenskap. Inte för att jag är galen själv ( lite kanske) utan snarare för att jag sympatiserar med det ovanliga.

En av mina närmsta vänner känner sig både som en kvinna och man. När han/hon får leva ut flera sidor av sig själv inser jag att ett stort tryck avlastas. Vi har inte varit på Pride paraden på ett par år, men kanske finner jag hopp om friheten hos HBTQ rörelsen?!

Se människan!

Friday, October 3, 2008

Skamligt krispaket enda utvägen

Även representanthuset har nu godkänt krigspaketet. Som jag ser det är det enda utvägen ur denna finansiella kris. Även om det inte ens är säkert att det hjälper.

I USA är många mycket upprörda. De starka klassmotsättningarna där verkar just nu komma upp till ytan. Har sett skärmande videos med knäppa amerikaner som ser detta som någon typ av totalt sammanbrott och för vissa är det efterlängtat. Jag tror det finns en stor vrede mot det orättvisa kapitalistiska systemet.
Debatten mellan vicepresidenkandidaterna följde detta mönster med upptrappad klassretorik. Utan att ha räknat tror jag att demokraternas kandidat, Joe Bidden, nämner medelklassen minst tjugo gånger de första tio minuterna. Dock kan man som väntat inte få mycket kritik av kapitalismen eller någon radikalare politik än skattesänkningar för medelklassen och skattehöjninar för de rika. Se videon här.

Här är föresten en kul video som jag hittade som pedagogiskt förklarar finanskrisen och den situation den skapat. Speciellt början är väldigt bra.


Tror att lösningen på denna kris är ett församhäleligande av finansmarknaden. Kommer med en artikel om det snart.

Har s accepterat den kapitalistiska konkurrensvisionen?

Carl Tham skriver i DN debatt om att S har accepterat för mycket av marknaden. Det var en jobbig morgon, men Tham gav mig en vitamin kick! Snart kanske förkylningen är väck också.

"Det var under socialdemokraternas styre som den kapitalistiska konkurrensvisionen fick fäste i det svenska samhällsbyggandet. "

Thursday, October 2, 2008

Förbjud "nobelpriset" i ekonomi.Huvudtemat i boken är kritik mot den nationalekonomiska Dogmism som vuxit fram med den neoklasisika skolan och som kommit till starkaste uttryck i Chicagoskolan. Dess nestor Milton Friedman har, två gånger, belönats med Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred nobels minne, ofta kallat nobelpriset i ekonomi. Det är ingen hemlighet att den nationalekonomiska vetenskapen och den flesta av dess företrädare idag står långt till höger.

Bakom att man överhuvudtaget kan dela ut ett pris i ekonomi (och inte i andra samhällsvetenskaper) är en vetenskapssyn som säger att den ekonomiska vetenskapen till sin karaktär är mer lik naturvetenskaperna. det är delvis sant i och med att de modeller man bygger upp liknar de som finns i fysk och kemi men det finns också mycket som skiljer sig. Den viktigaste skillnaden är att de värderingar man har ger en stor maktfaktor till den värd man undersöker men också hur man skapar den.

De institutioner som lyft fram de mest högerinriktade traditionerna är kungliga vetenskapsakademin i Sverige och priset är försörjt av våra fonderade skattepengar genom riksbanken. Det är inte acceptabelt.

Man kan inte tala om någon objektiv vetenskaplig bedömning och jag tycker därför att priset måste avskaffas.

I stället bör pengarna användas till att bygga upp en institution med vänsterinriktad ekonomisk forskning samt forskning om stadsvetenskap och planering. Kanske med namnet institutionen för politisk ekonomi.

-----
För övrigt läser jag att den så kallade sossen Jonas Morian fått jobb som informationschef i det privata vårdbolaget Attendo Care.
Cattis skriver bra om Marita i EU.


Andra bloggar om: , , , , , ,

Wednesday, October 1, 2008

En farlig kompis!

Jag hatar alkohol! Samtidigt som jag älskar alkohol!

I artikeln " Benny Haag för kampen mot alkohol" läser jag med dåligt samvete om de argument som förs för att inte dricka. Det jobbigaste argumentet, som får mig att vilja ta en rejäl whisky, är argumentet att våldtäkter och misshandel sker på grund av alkoholen.

Ja, det är klart att det är personen som är ytterst ansvarig, men det går inte att förneka att alkoholen spelar roll. För det gör det. Punkt!

Så varför dricker jag, om jag vet att
* Barn mår piss av alkoholiserade föräldrar
* Kvinnor blir misshandlade ( den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet)
* Alkoholism är en sjukdomm
* Det är skadligt
* Det kostar samhället en massa pengar


Svaret är ärligt talat, för att det är så jävla skönt att ta en öl eller ett glas vin ibland. Tro mig , jag har funderat på att bli nykterist, men jag tror inte det skulle hålla!

Jag "behöver" min farliga kompis.

Men man måste vara mycket försiktig. Dricker jag mer än 2 gånger i veckan så blir jag trött och mår psykiskt och fysiskt dåligt. Dessutom är jag kroniskt sjuk och skall helst alldrig dricka.

Ush, nu mår jag illa... var är mitt kaffe?
;)