Thursday, October 30, 2008

Biblioteken och demokratin

Jag har sedan jag varit liten gått på bibliotek. Inte för att jag alltid lånat något, utan för att jag har känt att det är en lugn plats. Världen är stormig, medan biblioteken står för stabilitet.

Som blivande svensklärare anser jag att biblioteken är en otroligt viktig nerv för demokratin.
Tyärr är den en liten grupp människor som lånar mest. Många medborgare sätter inte sin fot på biblioteket. Men många är villiga att betala för att biblioteken skall utvecklas och inte avvecklas som skett på senare år.

Folk som själva inte läser så mycket, inser säkert att läsande är en viktig del i demokratin.

När jag skriver detta sitter jag på Kungliga Biblioteket. Här får alla människor befinna sig.
Oavsett om du är direktör eller snickare. Alla kan med ett kort titta i böcker. Det är demokrati.

Biblioteken är en ö där människan är jämlik.

Det kostar ingenting att låna, så det är lusten att läsa som är det drivande- inte ekonomin.

Voltaire tror jag det var som yttrade någonting i stil med, " Jag håller inte med dig, men jag kommer gå i döden för att du skall få uttrycka dig"

Uttrycka sig, är kärnan med biblioteken. Här finns tankar som motsätter sig varandra, men som finns på samma hylla. Kapitalet kan stå på samma hylla som " Wealth of nations". Och det är inte alls självklart.

Den dag vi som individ tror att demokratin är given, den dagens segrar diktaturen.

No comments: