Monday, October 27, 2008

Folkrörelsen snart död?!

Anton länkade i ett tidigare inlägg till en artikel som var svidande att läsa.

" Men lyckade valrörelser kräver också horder av partimedlemmar, som delar ut valsedlar, kokar kaffe och bär högtalaranläggningar ...
De svenska partierna har tappat två tredjedelar av sina medlemmar på tjugo år. Det är helt logiskt. Om det ändå är experter och motståndarna som avgör vad ditt eget parti vågar göra, då spelar ju ditt eget engagemang ingen större roll ...Socialdemokraterna triangulerade sig bort från sina medlemmars åsikter. Resultatet var fantastiskt effektivt. Medlemmarna flydde i drivor: 1991 fanns 260.346. År 2004 var 124.789 kvar "

( sedan finns det såklart inte ett givet samband mellan att medlemmar inte är kvar för att de inte tror att de kan förändra. SAP medlemmar är ofta gamla! De är nyrekryteringen som är kärnproblemet! )

Nu råkar det också vara så att Mona Sahlin sa för ett par år sedan att SAP som folkrörelsen kommer att vara typ "good bye" , om inte medlemmsutvecklingen förändras!

Har utvecklingen förändrats ? Varför inte då? Kan mindre slutna möten vara en ide?

En grundläggande stomme för ett arbetarparti, som SAP är att ha medlemmar. Vi vill faktiskt ärligt talat inte ha "supportrar" , eftersom de är utanför planen och klappar händerna. Vi VILL ha folk på planen som ställer krav och har ideer.

Ja, jag kan medge att det är lätt att klaga och inte göra nått åt saken. Den intrikata frågan är OM man kan göra något åt saken? Man kan alltid göra något, så ännu är det inte adjöss.

Politik handlar inte primärt om att vilja, det handlar snarare om att inte tappa hoppet på att det går att förändra! Att faktiskt vara medlemm i SAP och aktivt glömma allt vad triangulering och fokusgrupper heter.

För att överleva i politiken finns det en poäng att vara både realist och idealist. Tyvärr tenderar många att vara det ena eller det andra.

( Dagens Arena har en artikel som är ok titeln är " Socialdemokratin måste förnya /sig/ eller dö)
Typ realism+idealism..

No comments: