Sunday, October 19, 2008

För själenAndliga behov
Större än behovet av gemenskap
är behovet av de rätta ensamheterna
de rätta viloställena
i själ och hjärta belägna.
Liksom när ett hjärtavilar sig mellan slagen
så måste i världspulsen
någonting på hjärtats plats
leda all vila och gång.
Friden måste vara i världen
mitt ibland oss.
Ingenting får göras
till ett påskyndande mål
dit envar tvingas skynda
snubblande över sig själv.
Din yttersta framtid är given.
Den är din död och din grav.
Men livet har spång till en evighet.
Den är spänd inom dig mellan inre stjärnor.
På den stiger din tanke in till omvänt riktad resa.

Harry Martinson Ur samlingen "Dikter om ljus och mörker"

Dikter

No comments: