Thursday, October 2, 2008

Förbjud "nobelpriset" i ekonomi.Huvudtemat i boken är kritik mot den nationalekonomiska Dogmism som vuxit fram med den neoklasisika skolan och som kommit till starkaste uttryck i Chicagoskolan. Dess nestor Milton Friedman har, två gånger, belönats med Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred nobels minne, ofta kallat nobelpriset i ekonomi. Det är ingen hemlighet att den nationalekonomiska vetenskapen och den flesta av dess företrädare idag står långt till höger.

Bakom att man överhuvudtaget kan dela ut ett pris i ekonomi (och inte i andra samhällsvetenskaper) är en vetenskapssyn som säger att den ekonomiska vetenskapen till sin karaktär är mer lik naturvetenskaperna. det är delvis sant i och med att de modeller man bygger upp liknar de som finns i fysk och kemi men det finns också mycket som skiljer sig. Den viktigaste skillnaden är att de värderingar man har ger en stor maktfaktor till den värd man undersöker men också hur man skapar den.

De institutioner som lyft fram de mest högerinriktade traditionerna är kungliga vetenskapsakademin i Sverige och priset är försörjt av våra fonderade skattepengar genom riksbanken. Det är inte acceptabelt.

Man kan inte tala om någon objektiv vetenskaplig bedömning och jag tycker därför att priset måste avskaffas.

I stället bör pengarna användas till att bygga upp en institution med vänsterinriktad ekonomisk forskning samt forskning om stadsvetenskap och planering. Kanske med namnet institutionen för politisk ekonomi.

-----
För övrigt läser jag att den så kallade sossen Jonas Morian fått jobb som informationschef i det privata vårdbolaget Attendo Care.
Cattis skriver bra om Marita i EU.


Andra bloggar om: , , , , , ,

6 comments:

Anonymous said...

Haha, "den så-kallade sossen"... Förstår vad du menar. Funderar på att gå med i moderaterna och propagera för socialistiska idéer men ändå kalla mig moderat.

Catti Ullström said...

Nobelprisen och Nobels Fredspris är inrättningar som borde ses över, göras om och eventuellt läggas ner.

Jag förstår att Noelpriset är en viktig pr-grej för Sverige. Fine.

Jag förstår också att Nobels Fredspris kan uppmuntra kamp, som den gjort i Burma. Men på samma sätt är det ett sätt att driva fram den vetenskap, de värderingar och den politik ett gäng gamla gubbs och gums tycker är rätt. Det resluterar i att man bland annat ger fredspriset till Moder Theresa (mest känd för att hon ställt till med ett helvete i Calcutta med sitt sexualitetshat och sitt abortmotstånd) och ekonomipriset till div. skumma snubbar.

Jag säger: Lägg ner!

Anton Andersson said...

Du har rätt i att i konsekvensens namn borde även fredspriset läggas ned. Världen är för komplicerad för att tala om insatser för freden.

Mattias Sääksjärvi said...

Marita blir skitbra som första namn på EU listan. Frågan är bara hur radikal hon vågar vara i valrörelsen nu när hon är listetta o partisekreterare. Hoppas hon inte köper sig.

Vad gäller Nobelpriserna så förstår jag inte riktigt, är det inte gubben själv som testamenterat sina pengar att delas ut på detta sätt?

Anton Andersson said...

Sant

men detta är inte ett nobelpris utan riksbankens pris. När det gäller fredspriset kan det bli svårare.

Martin said...

Detta var den svagaste kritiken av ekonomipriset jag läst på mycket länge. Så lösningen på en politisk bias är att ersätta den med en annan politisk bias?

Sen, Heckman, Stiglitz och Krugman - samtliga pristagare under de senaste 10 åren - är ju knappast några högerspöken. Dessutom har ju de senaste årens pristagare ofta ifrågasatt och utmanat den neoklassiska skola du i din bloggpost refererar till, såsom Akerlof, Kahneman och Smith.

Att de flesta av nationalekonomins företrädare står långt till höger är också ett tveksamt påstående. Jag vill minnas att demokraterna har stort övertag bland nationalekonomerna i USA.

Denna bloggpost känns som ett kraftfullt exempel på att socialdemokratin tappat stinget totalt. I sin glans dagar hade man nämligen förträffliga nationalekonomer i sina led, såsom exempelvis Gunnar Myrdal och Assar Lindbeck.