Monday, October 13, 2008

Har "postpolitiken" segrat?


"Postpolitik är ett begrepp som används för att beskriva ett politiskt tillstånd i vilket de traditionella ideologierna och den traditionella praktiken inom dessa ideologier har försvagats eller försvunnit - samtidigt som de finns kvar som symboler (partisymboler, politiska färger) eller varumärken (partier, politiska allianser).

...Ett postpolitiskt tillstånd beskrivs ofta som ett tillstånd under vilket de politiska partierna aktivt ägnar sig åt att marknadsföra sig som varumärken, eller marknadsföra enskilda politiker, samtidigt som det politiska arbetet i båda blocken i huvudsak är passivt administrativt, pragmatiskt och realpolitiskt, och utan tydliga idealogiska eller praktiska skillnader."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Postpolitik

Om varumärken , pragmatik och naturtillstånd

Varumärken förmedlar känslor, det är känslor som i det avgörande ögonblicket visar vägen vad vi skall rösta på.
Genom politikens professionalisering skapas mål och kommunikation, som inte nödvändigtvis är vad medlemmarna tror på. Utan vad som är realpolitiskt möjligt. Det blir logik som styr istället för känslor. I ethos ( känslor ), pathos (karkatärsdrag) och logos (logik) blir det logos som blir det starkaste kortet.
Det blir i socialdemokratiskt sammanhang löjligt att tala om utopier. När skuggbudgeten som lagts fram innehåller en ekonomisk skillnad på 4% mot regeringens. Fyra procent är i pengar mycket, men samtidigt tillräckligt lite för att inte skrämma iväg medianväljaren.

Pragmatiken utifrån det gällande, blir styrande instans då tron på ens tankearv ses som flummigt och ohållbart. Det är helt enkelt farligt att ens diskutera t. ex. överskottsmål, eftersom diskusionen leder till en insikt i att pragmatiken inte är ett naturtillstånd utan en aktiv mänsklig syntesering av tes och antites. Att staten går med 140 miljarder plus, är som sagt inget naturtillstånd och dessa pengar skulle kunna investeras.

Logos, filosofi och mattematik
Men det är logos som styr! Professionaliseringen innebär att politiken närmar sig vetenskapens discipliner, där man söker efter orsak och verkan. Den politiska fabriken lägger ihop siffror för att kunna maximera utfallet av politiska förslag. De som anser att politik inte skall vara matte utan filosofi, råkar på det faktum att professionalisering i sin tur leder till postpolitiken, och därmed medlemarnas naturliga utträde. Man kan inte vara postpolitiskt och samtidigt medlemsbaserat. Grunden i medlemskapet är att man inte slaviskt behöver följa logos, utan kan hänge sig åt den filosofiska. Det orealistiska.

Men halllå. det är skillnader mellan blocken!

Jag har inte sagt att det inte alls finns skillnader, då behöver vi inte rösta! Det intressanta är hur stora skillnaderna är och vilka tendenser partier som t. ex. S går emot. Tendenserna är pragmatiken, man gör det som funkar, oavsett om det i förlängningen stärker faktorer som gör att vågen lutar starkare åt frihetsbegreppet än jämlikhetsbegreppet. Jag har tidigare , för länge sedan skrivit om frihet och jämlikhet, och menat att man som parti måste ta hänsyn till både och. Problemet blir dock akut när man formulerar sina avväganden utifrån andras positionering.

Jag förutspår att politiken kommer permanent kommer kunna disikeras och sägas innehålla olika färger av blått. Min förhoppning är att blått och rött inte blandas ihop för mycket, men som vi redan konstaterat så är det logos som styr. Inte känslorna.

För mig blir politiken ointressant, när politiken hamnar i matematiska modeller utan filosofiskt koppling.

Tyvärr är vi kanske bara i början, av det som jag och andra kallar en brist på tro på ens egna värderingar. Matematik och logik.

5 comments:

Anonymous said...

Reinfeldts groda: http://www.youtube.com/watch?v=PdvHz4camx8

Anonymous said...

Ja, det var lite läskigt att höra.


Sverige har alltid haft varierande grad av invandring och jag tror att ett öppet samhälle mot världen utvecklas snabbare än ett stängt.

Johan Nyström

Daniel said...

Precis som du säger har de politiska proffsen tagit över och tjänstemannastyret ökat. Vi har blivit liberalbyråkratiserade. Ojämlikheten och bristen på solidaritet har inte minskat - de har institutionaliserats.

Den liberala politiken har inte löst dessa problem. Den har institutionaliserat dem. Precis som du säger har de politiska proffsen tagit över och tjänstemannastyret ökat. Vi har blivit liberalbyråkratiserade.

Låt oss dock inte luras av liberalismens pragmatiska fasad. För det är lätt att vara grå när man sitter på såväl den politiska som ekonomiska makten. Minns, som Willis Player sade, att "en liberal är en person vars intressen inte för ögonblicket är hotade".

Glöm heller inte att i dagens situation med ökande klassklyftor, allt hårdare attacker från arbetsgivarna mot arbetsrätten, krisande finansmarknader, 900 miljoner svältande människor och hotande ekologisk katastrof finns ingenting mer pragmatiskt än en radikal demokratiskt socialistisk socialdemokrati.

Anonymous said...

"Glöm heller inte att i dagens situation med ökande klassklyftor, allt hårdare attacker från arbetsgivarna mot arbetsrätten, krisande finansmarknader, 900 miljoner svältande människor och hotande ekologisk katastrof finns ingenting mer pragmatiskt än en radikal demokratiskt socialistisk socialdemokrati"

Gillar slutet! Det pekar på att det finns hopp. Jag tror ju inte att någonting förändras förrens vissa faktorer är uppfyllda. Och om fattiga människor får det värre och värre så kommer det tillslut att bli en motreaktion.

Johan Nyström

Anonymous said...

Hmmm... Är inte rikigt lika hoppfull.
Hela samhället går ju mot ett ökat "varumärkstänkande". Inte bara partierna. Titta bara på Facebook - nu ska varje människa - marknadsföra - och sälja sig själv. "Den fria, självständiga och upplysta individen" ska tala om vem hon är, vad hon gör och vad hon tycker.
Eller ta bloggar t.ex som också i grunden handlar om att marknadsföra och sälja sig själv(eller mer politiskt korrekt, dvs. sina åsikter).

Som vi alla idag hjärntvättas av (partier, media, forsking t.ex.) är ju Facebook och bloggar de nya och moderna kanalerna för politisk organisering, påtryckning och inflytande...Detta är ett uttryck för politiskt aktiva människor!

Vad som då uppstår som en gåta är
vad vi får fram för politik i ett samhälle där vi har partier och individer som strävar efter att vara det mest "konkurrenskraftiga" varumärket? Plötsligt tycks en marknad ha skapats där politik är till salu. Kanske har en politik-marknad alltid funnits. Men den är allra högsta grad mer tydlig idag än någonsin.

Ida