Friday, October 17, 2008

Hegemoni - att våga vrida tanken ett varv till ?


( Nästa vecka kommer jag inte skriva mycket. Jag tar upp för stor plats!)

Det handlar alltid i slutändan om makten över tanken! Tänker jag medan trancemusiken flödar ifrån min kompis och systers lägenhet i Göteborg. Jag har suttit hela natten och åkt en buss från Stockholm till Göteborg. Jag kvävdes hemma i stressiga Stockholm.

Vi ser det vi vill se, och ser inte det vi inte vill se.

Tankar och hegemoni

Du tror att du tänker självständigt? Men var har du fått tankarna ifrån? I vilka sammanhang skapades de värderinger och tanka kring världen du har? Erfarenheter, kunskaper, värderingar och tankar skapar en fond för vad som är möjligt att tänka. Begreppsbildning är inte en enkel process, utan kunskapanade sker efter att vi aktivt tagit del av stoffet, som vi sedan reflekterar över. Kunskapande är inte passivt, utan kräver mycket av personen.

Hegemoni " Antonio Gramsci. Han menar att vårt kapitalistiska samhälle bygger på att ett dominerande skikt i samhället behåller sin ställning genom att de dominerade accepterar ordningen. Ur de härskandes hegemoni kommer och överförs värderingar till de dominerade, som i sin tur tolkar och accepterar dessa värderingar som sunt förnuft"

Känner du igen tankarna? Du har vetat om detta, det har funnits inom dig, men du kanske inte kunnat artikulera det på det sättet som görs ovan.

Sunt förnuft? Neutral kunskap?

Det sunda förnuftet, som kletas på mig. Alla tyckanden om hur allting skall vara. Jag får feber!!
Begreppet "sunt förnuft" är inte neutralt ( som inga ord är, ord kopplas alltid till det sociala) det pekar på att någonting skall vara på ett sätt just för att det skall vara på det sättet. Alltså ett klart cirkelresonemang, där argumenten är svaga eller obefintliga. Jag tänker på att sunt förnuft ofta har med majoritetens syn att göra, som att majoriteten alltid har rätt? Majoriteten vet ofta inte varför de tycker som de tycker, man bara tycker som man just nu råkar tycka. Hegemoni..

Kunskap, lycka och status quo

Kunskap är inte neutralt. Kunskap är makt. Makten att lyfta upp människor, att trycka ner människor. Att få de nedtryckta att tro att de är "fria". Att få människor att tro att de måste arbeta 8 timmar om dagen.

Att människor på allvar tror att en skrothög (bil) får dem att bli så mycket lyckligare. Lycka handlar betydligt mera om mänskliga relationer. Det är bättre att cykla till en kompis och ha en kompis, än att flasha runt i en Merca och inte ha någon att hälsa på. Käka gröt tillsammans är trevligare än att äta kött själv. Själv brukar jag ha för vana att bjuda hem folk jag känner på mat, just för att det är himla tråkigt att stirra in i väggen när man äter.

"I modern betydelse används ordet som synonym till "ledarskap" eller "ledande ställning", ofta med underbetydelsen att hegemonin framför allt är intresserad av att bevara status quo och sin egen ledarställning." Hegemoni

De med makt lever ett liv vi inte andra kan leva. Inte nödvändigtvis "bättre" liv, då lyckoforskning pekar på vikten av vilka perspektiv vi intar " Det är inte hur vi har det, utan hur vi tar det" . Vilket visserligen är en förenkling...
Slutats: Hegemoni är ett begreppt att ta på allvar!
( Om du orkar läsa en lång artikel om S lilla skillnad mot Regeringens budget, kommer en bra länk här)

No comments: