Tuesday, October 21, 2008

Pinsamt, Assa Abloy!

Assa Abloy är ett svenskt företag. Sverige fördömer genom sitt stöd till FN och den Internationella Domstolen Israels illegitima bosättningar på ockuperad palestinsk mark. Trots detta kan Diakonia i sin senaste rapport avslöja hur Assa Abloy investerat i regionen genom dotterbolaget Mult-T-Locks fabrik 40 km öster om Tel Aviv.

Assa Abloy borde veta bättre. När Ekots reporter ställer frågan om företaget funderat över det problematiska i sin verksamhet på Västbanken blir svaret ”Vi har reflekterat nu”. Det vore intressant att veta vad reflektionerna leder fram till, men det känns samtidigt som om det saknar relevans. Skadan är redan skedd. Det är möjligt att Assa Abloy missat var dess dotterbolag har sin verksamhet, men det är knappast troligt med tanke på de skattelättnader och undantag från israelisk miljölagsstiftning som utländska företag lockas med. Mina vänner, vi har att göra med en cynisk kapitalism där vinstintressen går före människors rättigheter.

Den borgerliga regeringen har sedan dag 1 varit passiv i Palestinafrågan. Nu har man ett ypperligt tillfälle att fördöma Assa Abloys verksamhet och därmed även Israels ockupation. Låt oss inte behöva vänta till 2010 utan göra vad vi kan redan nu för ett fritt Palestina och en hållbar tvåstatslösning.