Wednesday, October 22, 2008

Planerad ekonomi fungerar bättre inom många sektorerIbland leds jag att tro att svensk socialdemokrati de senaste decienierna har varit förbannat korkad. Tidigare har vi byggt upp och omvandlat samhället efter långsikta mål och stegvis förändrat samhället i den riktnintg vi önskar. De senaste decenierna har vi istället förvandlat samhället i borgerlig riktning. Moderaterna driver en borgerlig politik med socialdemokratisk taktik och gör det smart. Utan att säga det omvandlar de samhället i grunden och förändrar människors själar.

Efter att ha lyssnat på Anne-Marie Lindgren som gästföreläsare igår på SSK mötet och höll en föreläsning om sin rapport "ta tillbaka demokratin" kan jag konstatera att det inte saknas skärpa.

Hon målade upp en skrämmande bild av den privat drivna men offentligt finansierade sektorn.
Det kan börjas med att konstatera att de system med elevpeng och sjukvårdspeng vi har i Sverige och som inom ekonomin kallas vouchersystem inte är egenliga marknader eftersom de saknar marknaders kontrollmekansim. Det är inte de som konsumerar varan som betalar för den. Vouchersystemet är ett inefektivt av fler anledningar en den nyss nämnda eftersom det inte styr resurserna dit de behövs. Det ser inte till varje människas behov utan alla får en lika stor peng.

Skolpengsystemet gör att har inte heller uppnått de mål som de borgerliga satte upp för den. Inte ökat kvaliteten och det är heller inte så att det är friskolorna som erbjuder mångfald, vilket påståts, utan snarare de kommunala skolorna. Friskolorna riktar främst in sig på barnen till en medelklass som tycker det är viktigt med utbildning och som är billiga att lära eftersom de inte krånglar så mycket och kostar extre resurser för hjälplärare etc.

Inom sjukvården har vi inte sett den mångfald aktörer som utlovades. Istället domineras marknaden av fem stora bolag där fyra ägs av privata rikskapitalbolag. Sjukvården har hamnat på börsen.

Försvarare av elevpeng eller sjukvårspeng får gärna besvara följande frågor:
Varför skall man välja vård. Vill inte alla ha samma vård dvs rätt vård så att man blir frisk?
Kan ett marknadssystem eller ett marknadsliknande system någonsin leda till jämlikhet med tanke på att själva idén är att vissa slås ut och förlorar?

Jag tycker att Lindgren var allt för feg i de åtgärder hon föreslår. Istället för att säga det självklara. Skolan skall vara i offentlig regi och helst på statlig nivå förslår hon ett antal regleringar av marknaden. Anne-Marie Lindgren är i grunden en pragmatiker och som hon säger själv måste man utgå från det aktuella läget. Hon använder sig av den socialdemokratiska taktik jag i början av inlägget hyllar.
Det jag saknar är långsiktiga politiska mål som på alvar kan göra samhället mer jämlikt. Det är inte direkt något det socialdemokratiska partiet har ett överskott av.

Ett sådant mål är att offentligt finansierad verksamhet i huvudsak skall drivas i offentlig regi och att "peng"system skall avskaffas.

________

Ordfront har en läsvärd artikel om valfrihet i sitt senaste nummer. Skaffa en prenumeration om du inte redan har en.

Andra bloggar om: , , , , ,

1 comment:

Malin Hanson said...

rävar som lindgren tycks ibland vara pragmatiska till sin natur. det är därför det är skönt att vara studentförbundare. ibland tror jag vi inte ser skogen för alla träd och låser oss i fel tankebanor. problemet är att om man börjar gå snett och ingen säger till hamnar man jävligt snett (åt höger) i slutändan.