Wednesday, October 15, 2008

Politiken efter "postpoltiken"

"Glöm heller inte att i dagens situation med ökande klassklyftor, allt hårdare attacker från arbetsgivarna mot arbetsrätten, krisande finansmarknader, 900 miljoner svältande människor och hotande ekologisk katastrof finns ingenting mer pragmatiskt än en radikal demokratiskt socialistisk socialdemokrati" Daniel på förra inlägget om postpolitik.

Sahlin och retoriken

Men först, jag är imponerad av Sahlin. Hon bokstavligen mosade Reinfeldt retoriskt, även om Schlingmann försett statsministern med ord han skall använda för att vinna debatter.
Det är Schlingmann S kämpar emot, inte de andra stolpskotten ( Heja Maud, mera Maud).

Statsministern skall låta folklig, även om han i rena siffror sänkt skatten för rika och gjort det svårare för arbetslösa och sjuka. Detta är objektiva fakta. En moderat måste säga att mera piska gör att den sjuke eller arbetslöse kämpar mer. Jag är skeptisk. Mycket! Schlingmann bor i Nacka och tar bussen till arbetet. Folklig som sagt...

Sahlins energi bådat gott. Den som är mest statsministerlik är den som kommer att göra det betydligt lättare att vinna 2010. Sahlin håller efter grodan på att växa in i rollen. För närvarande är det mest folkpartiklar som byter till moderaterna, och för att vinna 2010 måste medianväljaren känna att S vill ha bidrag och "Chock skattehöjningar" vilket ***** ord. Retoriskt dock genialt.

Sahlin är framförallt en retoriker som kör med karaktär och känsla, inte lika mycket logik. När hon är vass är hon välldigt vass, men när tröttheten sätter in blir retoriken lidande. Hon måst för att vara genial lägga ner krut, ofta så bollar hon med motståndaren med ena handen och funderar på annat. Det går inte med Reinfeldt. Han är retoriskt (över)tränad.

Världen och ojämlikheten
Om det är så att världen blir mer ojämlik, så kommer en reaktion förr eller senare. Orsak och verkan går inte att stoppa. Det vi ser i Sverige, är en permant fattigdom i vissa områden och ökade inkomster i andra. Det är inte subjektiva fakta. De går att mäta. Man titta helt enkelt hur ett områdes invåndare har det ekonomiskt, tar in lite andra faktorer som hälsa, utbildning, arbtslöshet och vips har man ett socioekomiskt mått.

Moderater måste hata sociologi. Men man la ju ner Arbetsmiljöverket..

En liberal måste säga meningen, vissa skall få vara sjukt rika medan många andra har det tufft. Norberg skulle godta denna mening, med inflickningen att de arbetat för det. De han och andra liberaler glömmer är att människor startar med olika förutsättningar, maktperspektivet fattas.

Man kör med Kant; regler är viktigast inte resultatet! Och skiter i utilitarismen, som menar att resultatet av en handling är det som spelar roll!

Både etiksystem har brister. Det medger jag!

No comments: