Wednesday, October 29, 2008

" År 2030 behövs två jordklot för att försörja mänskligheten"

Rapporterna om klimatförändringarna kommer i strid strömm. Via TT hittade jag denna rapport ifrån WWF.


" Vi överförbrukar jordens resurser med 30 procent. På ett år förbrukas det som jorden behöver ett år och tre månader för att återskapa...– Världens regeringar övervärderar ekonomin och sätter en alldeles för billig prislapp på våra livsnödvändiga ekosystemtjänster. Förlusten av biologisk mångfald är mycket värre än finanskrisen. Bara skövlingen av skogar kostar miljardtals kronor varje år."

1. Klimatrapporterna börjar bli oroande många och samstämmiga.
2. Regeringar vågar inte sätta upp tuffare mål.
3. I finanskrisen kommer länder att vilja dra ner på klimatåtgärder.
4. Har vi otur går det snart inte att vrida trenden tillbaka.
5. Fattiga länder får betala.
6. Hur långt skall det behöva gå innan radikala åtgärder sker?
7. Extremt många forskare är överrens om att någonting måste göras NU.
8. När rinner bägaren över och folk förstår att tokkonsumtion är dåligt?

No comments: