Monday, November 3, 2008

Socialdemokratin och det odemokratiska rådslagsarbetet

Det socialdemokratiska arbetarpartiet har ett arbete med vad man kallar rådslag. Rådslagen går ut på att medlemmar diskuterar material som skickas ut från "rådslagsgrupperna".
Låt mig först säga att jag tycker att det är mycket positivt med ett ökat medlemsdeltagande i partiets politik. Det känns kul och nytt och det är bra att materialet enkelt finns att ladda ned.

Med detta sagt måste jag också konstatera att detta förfarande är mycket odemokratiskt.
Till att börja med antyder begreppet rådslagsarbete att makt flyttas nedåt. Så är det mig veterligen inte. Istället handlar det om ett gäng toppar som sitter och bestämmer vad partetis medlemmar tycker. På första kursen för nya medlemar inom SSU eller S-studenter lär man sig att det är ett odemokratiskt förfarande att ordföranden summerar en diskussion. Det tenderar då att bli så att diskussion summeras precis som ordföranden tycker. Detta är vad som händer i rådslagsarbetet.

Varför hittar man ingen information om processen på nätet. Någon får gärna rätta mig här men detta vore väll lämpligt? Det stora problemet med rådslaget är nämligen att det ger ett sken av att man kommer fram till vad medlemarna tycker, kanske ännu bättre än kongressen? Därför kommer det att bli ännu svårare att gå emot rådslagens förslag på partikongressen 2009.

Jag hoppas att partikongressen har mod att kullkasta rådslagens politik där man finner det nödvändigt. Det possitiva med den här processen är ju att vi redan vet vilken (höger)politik de tänker föreslå. Vi hinner, om vi vill, etablera en motoppionion!

Andra bloggar om: , , , , , ,

10 comments:

Tord Oscarsson said...

Jag har jobbat lokalt med detta i 1års tid. Någon styrning uppifrån finns inte.Vi är fria att vrida och vända på detta. De sammanfattningar som gjorts centralt kan vi nu kritisera och skicka in vad vi tycker. Jag har har varit med om många försök till bred diskussion i partiet. Tycker att detta har för oss i Härnösand i varje fall varit det mest givande,

Anonymous said...

Jag tycker också att det är ett problem att man inte riktigt kan följa processen, utan det kommer bara ett resultat, sedan hur slutsatser har dragits och vad förändringarna baseras på vet vi egentligen inte.

Anonymous said...

Anton,

jag vill som ansvarig för en av rådslagsgrupperna - klimat och miljö - försöka ge min bild av hur vårt arbete går till.

Vi hade ute ett rådslagsmaterial förra hösten om klimatet. Materialet bestod av ett antal öppna frågor om socialdemokratisk klimatpolitik och vi fick in väldigt många svar från arbetarekommuner, s-föreningar, studiecirklar och enskilda medlemmar från hela landet (inklusive ett svar från SSK). De förslag som fanns med i svaren var ett mycket viktigt underlag för den klimatplattform som rådslagsgruppen arbetade fram och presenterade för partistyrelsen.

Men det var inte det enda underlaget. Vi träffade också många bransch- och miljöorganisationer och förde samtal med dem om klimatet. Därtill hade vi flera seminarier ihop med partidistrikt runt om i landet. Dessutom hade vi undergrupper till rådslagsgruppen som förde diskussioner om exempelvis trafik- och energifrågor.

Vi har alltså försökt att ha en demokratisk process i båda riktningarna - först stämma av partiopinionen och sedan behandla förslagen i partiets beslutande organ. Ytterst kommer alla förslag om partiets framtida politik att behandlas av partikongressen.

Vänligen


Mats Andersson
Huvudsekreterare i klimatrådslag
(och f.d. ordförande i SSK)

Anonymous said...

Tyvärr så är transparansen inte helt gjuten, därför kommer kritiken.

Det är som sagt jätte bra med tankar om att involvera fler människor, men frågan handlar också om man skall gå på medlemmars åsikter eller svenska folket.

Det är ju lättare att stämma av i bäcken och köra över åsikter som inte är pragmatiska och vinnarkoncept. Alltså medianväljaren...

Johan Nyström
SSK

Anton Andersson said...

Tack för intressanta kommentarer på inlägget.

Tord,
har aldrig påstått att man inte får tycka som man vill. Det jag ifrågasätter är insynen och det demokratiska i hur det sedan sammanfattas.

Mats,
Hur menar du med
"sedan behandla förslagen i partiets beslutande organ. Ytterst kommer alla förslag om partiets framtida politik att behandlas av partikongressen."

Är det så att partiets beslutande organ står bakom alla rådslagsmaterial?

I sådana fall får jag tillbaka en del av min kritik. Men jag vidhåller att
- Insynen måste bli bättre. Varför inte lägga upp alla svar på internet tillexempel?
- Processen måste klargöras. Hur går den till. Vem bestämmer?
- Varför publicera debattartiklar innan rådslaget arbetat färdigt? (Som jobbrådslaget gjort) Hur kan man veta vad partiet tycker utan att gått igenom alla de processer vi här diskuterat.


Jag är glad att detta rådslagsarbete arbete kom till stånd. Ledsen för att det endast till synes är ett medlemsprojekt och egentligen toppstyrt som vanligt.

Anonymous said...

Anton.

Hade du deltagit i rådslagsarbete hade du sett att detta är arbeten nerifrån och inte uppifrån. Du tuggar dina egen okunskap, din misstro och dina fördomar. Varför?
I en representativ demokrati väljer vi våra representanter. Är det det du kallar toppstyrning?

Anton Andersson said...

Jag har deltagit i rådslagsarbetet som du ser i kommentaren ovan och klubben har ensänt material till två av rådslagen.
Vill du komma med åsikter här bör du presentera dig och inte vara anonym.

Du kallar mig okunnig? Rätta mig då! Jag vill gärna ha en bra diskussion.

Den repesentativa demokratin bygger på att de som väljer aktivt granskar de som väljs och att processerna är öppna så att alla vet hur och vad man väljer till. Jag tycker inte att rådslaget har ett tydligt mandat eller har öppna processer.

Det finns massor av problem med demokratin i partiet, rådslagen är inte det värsta. Det som stör mig är att man utger sig för att vara mer demokratisk medan de egentligen handlar om toppstyrning med skillnaden att de som valts har ett svagare mandat än till exempel partistyrelsen.

Mitt budskap. Bra med rådslag men lita inte på att de representerar opinionen i partiet (eller näringslivet eller vilka det nu är man "lyssnar" på)

Björn Holgersson said...

Jag undrar vad det är som du efterfrågar?

Om jag har förstått det rätt så tycker du att det är bra med rådslag men att du inte ser en tydlig "Chain-of-command" för att utrycka sig slarvigt.
Då man inte kan se vem som ansvarar inför vem kan man inte heller se vem som sagt vad eller vem som bestämt vad, en brist på transparens alltså.

Sanningen är den att det finns ingen sådan sturktur. partistyrelsen har, grovt förenklat, kastat ut ett par frågor till rörelsen. Hur man väljer att organisera de lokala rådslagen eller samla in resultaten av diskussionerna bland pratimedlemmarna är helt upp till partidistrikten, arbetarekommunerna och s-föreningarna själva. Partistyrelsen lägger sig inte i det.

Anledningen till att vi alla i hela partiet nu gör detta är att det inte ska finnas något tvivel om vad rörelsen tycker när kongressen ska besluta om partiets politik.

Jag delar inte alls din uppfattning om att politiken är höger eller vänster för den delen. Den är däremot väldigt utvattnad och trubbig vilket är den konsekvens som följer om alla ska få igenom lite av sin egen vilja.

Normalt brukar ju de som tillhör partiets kärna styra på kongresserna och alla ombud som inte är topp-politiker blir någon slags röstboskap. Det kommer definitivt inte hända den här gången.

Jag tror faktiskt inte att partistyrelsen känner omfattningen av den snöboll de faktiskt satt i rullning.

Ingen kommer att kunna ändra i rådslagens resultat, inte ens VU

Anonymous said...

Anton,

jag vill göra några klargöranden:

Först om själva rådslagsgrupperna. Rådslagsgrupperna är tillsatta av partistyrelsen och de är brett sammansatta. Där finns både ledande nationella företrädare, kommmunalpoliker, fackliga företrädare och partimedlemmar som har stora kunskaper på sakområdet. Grupperna är på så sätt också de förankrade i partiet.

Jag tycker inte heller att det är så oklart vem som bestämmer. Rådslagsgrupperna står för sina egna förslag. Gruppernas förslag kommer att behandlas av partistyrelsen, huvudsakligen inför kongressen. Och som jag skrev i min förra kommentar så är det slutligen kongressen som fastställer partiets politik i form av program, riktlinjer och beslut över motioner.

Samtidigt står ju inte partiets politik still under en kongressperiod. Särskilt i riksdagsarbetet utvecklar vi löpande vår politik. Rådslagsarbetet har också varit ett sätt att få in medlemmarnas åsikter i den processen. Inte minst har det varit så på det område jag arbetar med.

Vad gäller debattartiklar så måste vi som parti förstås löpande delta i den offentliga debatten. De artiklar som presenterats av rådslagen bygger på det som diskuteras i rådslagsgrupperna.

Slutligen, frågan om att lägga upp alla rådslagssvar på nätet. Det hade varit möjligt om alla svar kommit in elektroniskt, men så är inte fallet. Dessutom kanske inte alla vanliga medlemmar som deltagit i rådslaget önskar att publiceras på nätet. Vi kan åtminstone inte utgå från att det är så.

Däremot kan jag ibland önska att våra sakförslag diskuterades mer livligt i bloggsfären. Det hade bidragit till en mer livlig debatt i partiet i stort.

Vänligen


Mats Andersson

Anton Andersson said...

Tack för bra kommentarer.
Det där sista tog jag fasta på. Kanske kunde man lägga upp förslagen i bloggform så att det skulle vara enklare att länka till dem?