Saturday, October 25, 2008

Vi är och förblir ett antikapitalistiskt parti

Nima på ungmenings blogg skriver bra om att kapitalismens funktionssätt diskuterats allt för lite under denna kris. Han påminner om följande citat i partiprogrammet.

"Mot detta maktmonopol (kapitalismen, för.anm) sätter socialdemokratin en eknomi styrd av folkliga intressen. Vi strävar efter en ekonmisk ordning där varje människa har rätt och möjlighet att som medborgare, löntagare och konsument påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets villkor.[...] I konflikten mellan kapital och arbete företräder socialdemokratin alltid arbetets intressen. Socialdemokratin är och förblir ett antikapitalistiskt parti, som alltid byggt motkrafter mot kapitalets anspråk på makt över ekonomi och samhälle"


Jag har skriviten krönika om hårrare reglerad finanssekor på s-studenters hemsida och den kan du hitta här.

En måste läsning är Aron Etzlers artikel på SVT opinion om S och trianguleringen.

Läs för övrigt också Daniels inlägg om de rikas skattefusk.

1 comment:

Anonymous said...

Tack, jag har tänkt att läsa partiprogrammet en länge tid men alltid glömt det. Skönt att vi fortfarande *host* är ett antikapitalistiskt parti!

Johan Nyström
ssk