Wednesday, October 29, 2008

Jorden har vi gemensammt !Jag tror att kapitalismen överlever, genom de massiva resurser som sätts in för att stabilisera systemet. Men som har sagts otaliga gånger är hegemonin svagare, nationalekonomins perfekta modeller är inte så perfekta i verkligheten.


Människan och djupare mening

Jag tror att ingenting förändras, och allting förändras. Orsak och verkan sker i en otroligt komplicerad väv.

Människan i den moderna världen söker en djupare mening med livet. Efter religionens död ( som inte alls dog) blandar många friskt new age med de stora religionerna. Existensen är fortfarande någonting obegripligt. Universum är oändlig eller icke oändlig. Absurt vilket som!


Livet handlar inte bara om konsumtion utan snarare om relationer. På frågan vad folk strävar efter, så är det en djupare mening med livet, relationer, harmoni och lycka.

Konsumtion handlar inte sällan om att stilla en hunger efter någonting mera. Konsumtion är på sätt och vis en drog.

Du och Jag

Människan blir människa i kontakt med andra människor. En människa på en öde ö är inte mera än en fysisk massa. Människan är så mycket mer än det rent kroppsliga.
Vänstern har här en tankegång som de flesta accepterar i någon grad " Människor hör ihop"

Marknadsfundamentarlisterna , menar att det kollektivas bästa sker när alla tänker på sig själva. Vänstern menar tvärtom att det kollektivas bästa alltid gynnar individen.

Hegemoni och sovjet

I den nuvarande hegemonin är det lätt för experterna att säga att alla som är kollektivister skulle vilja ha det som i Sovjet. Vilket är fundamentalt fel!
Människor var inte fria i Sovjet. Systemet som fanns där fungerade inte. Men det betyder inte att alla system som sätter individen i centrum genom kollektivets bästa alldrig skulle fungera.

Jämlikhetstanken är inte någonting nytt. Tanken om allas lika värde och att alla skall ha det bra är för många en självklarhet. Skulle man informera folk om att nästan hela börsens värde ägs endast av ett par procent av svenska folket, skulle folk bli upprörda!

Folk vill inte ha sjukhus där rika föräldrar kan köpa sig förbi köplats för deras barn.

Folk vill inte ha gigantiska skillnader. Det handlar nämligen i grunden om sunt förnuft. Min medmänniska måste ha det så bra att vi tillsammans kan fungera. Allt prat om den atomistiska individen blir löjlig för den som arbetar eller pluggar. Det sker ju kommunikation mellan individer hela tiden.

Människans innersta väsen tror jag är kommunikation och språk.

No comments: